Încărcare....
 
British EnglishRomână

Admitere DPPD 2014

DPPD  »  Admitere DPPD 2014

ADMITERE SEPTEMBRIE DPPPD 

warningAdmitere
În perioada 1 – 30 septembrie 2014, Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic face înscrieri zilnic între orele 9 – 14, sala E 302 şi E 304, în Clădirea Nouă, etajul III la următoarele programe:
- Program de formare psihopedagogică - Nivel I - domeniul de Licenţă, anul I (toate specializările)
- Program de formare psihopedagogică - Nivel II - domeniul de Master, anul I (toate specializările)
- Program de formare psihopedagogică Postuniversitar - pentru absolvenţii studiilor de Licenţă şi Master - Nivel I şi Nivel II
- Program Postuniversitar - Management educaţional
 
Condiţii de înscriere
 
Anul I domeniul de Licenţă Nivelul I
- Fişă de înscriere + Contract de studiu (de la Secretariat DPPPD)
- Copii xerox: Certificat naştere, Certificat căsătorie (unde este cazul), Carte de identitate, Folie transparentă
Taxe de şcolarizare: 210 lei/an achitaţi în trei rate: 110 lei până în 15 octombrie 2014, 50 lei până în 10 ianuarie 2015, 50 lei până în 31 mai 2015
Studenţii admişi în anul I la forma de şcolarizare BUGET parcurg programul de formare psihopedagogică fără taxă
 
 
Anul I domeniul de Master Nivelul II
- Fişă de înscriere + Contract de studiu (de la Secretariat DPPPD)
- Copii xerox: Certificat naştere, Certificat căsătorie (unde este cazul), Carte de identitate, Folie transparentă
Taxe de şcolarizare: 315 lei/an achitaţi în trei rate: 115 lei până în 15 octombrie 2014, 100 lei până în 10 ianuarie 2015, 100 lei până în 31 mai 2015
Studenţii admişi în anul I indiferent de forma de şcolarizare BUGET sau CU TAXĂ parcurg programul de formare psihopedagogică CU TAXĂ
 
Program de formare psihopedagogică Postuniversitar Nivel I şi II – absolvenţii studiilor de Licenţă sau Master: Dosarul de înscriere va conţine: Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă şi Diploma de Master – xerocopii legalizate; Certificat naştere, Certificat de Căsătorie (unde este cazul), Carte de identitate – copii xerox, Dosar plic.
Taxa de şcolarizare: 625 lei/Nivel, taxa înscriere 150 lei, taxa de înmatriculare 100 lei
 
Program Postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă – Management educaţional: Dosarul de înscriere va conţine: Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă şi Diploma de Master – xerocopii legalizate; Certificat naştere, Certificat de Căsătorie (unde este cazul), Carte de identitate – copii xerox, Dosar plic.
Taxa de şcolarizare: 900 lei/curs
 
Conform planului unic de învățământ (O.M.E.C.T.S. 5745 / 13.09.2012), durata studiilor psihopedagogice este:
  • șase semestre pentru nivelul I de studii psihopedagogice;
  • patru semestre, pentru nivelul II de studii psihopedagogice.

Pentru mai multe detalii a se vedea secțiunea Acte normative DPPPD:

 Cine este online

19 utilizatori online

DPPPD