Încărcare....
 
British EnglishRomână

Birou Audit Intern Public

TOC Pagina următoare
Birou Audit Intern Public

Activitatea de audit public intern din cadrul Universităţii din Oradea se exercită prin intermediul Biroului de Audit Public Intern, aflat în directa subordonare a Rectorului Universităţii.

Biroul de Audit Public Intern desfăşoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii Universităţii din Oradea pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, ajutând entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere. Componenta de asistenţă, de consiliere ataşată auditului intern îl distinge categoric de orice acţiune de control sau inspecţie.

Activitatea Biroului de Audit Public Intern se desfăşoară în conformitate cu:

  • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată;

  • O.M.F.P. nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de exercitare a auditului public intern;

  • O.M.E.C.T. nr. 5281/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern în structura M.E.C.T. şi în unităţile aflate în subordinea sau coordonarea M.E.C.T

 

Rapoarte anuale

Personal

RegulamenteCine este online

17 utilizatori online