Încărcare....
 
British EnglishRomână

Calendarul acțiunilor de perfecționare pentru gradul didactic II

DPPD  »  Programe de formare  »  Formare continuă  »  Grad didactic II  »  Calendarul acțiunilor de perfecționare pentru gradul didactic II

Calendarul acțiunilor de perfecționare pentru gradul didactic II - august 2015

Probele de examen pentru gradul didactic II - sesiunea august 2016 conform OMEN nr.5561/2011, 3129/2013, 5397/2013 şi 3240/2014 şi 5439/2015 se vor desfăşura astfel:

warningImportant
Va rugăm ca în dosarele candidaţilor înscrişi la examenul pentru obţinerea Gradului didactic II pentru sesiunea August 2015, să anexaţi şi Copia Cărţii de identitate pentru a putea folosi CNP în baza noastră de date şi să ni le trimiteţi pe adresa menţionată în antet.

 

informațieOrganizare cursuri de pregătire
Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic organizează şi cursuri de pregătire pentru gradul didactic II în perioada 25 iunie – 01 iulie 2016 (prima întâlnire va avea loc în data de 25 iunie 2016 ora 09,00 în Holul Clădirii F a Universităţii din Oradea, parter în faţă la Aula Magna, str. Universităţii, nr.1)

PROFESORI:

Luni  29.08.2016 ora 10,00 – proba scrisă la Metodica predării specialităţii (repartizarea pe săli a candidaţilor va fi afişată în data de 28.08.2016).
Miercuri  31.08.2016  începând cu ora 9,00 – proba orală la Pedagogie.

ÎNVĂŢĂTORI (SECŢIA ROMÂNĂ):

Luni  29.08.2016 ora 10,00 – Metodica predării limbii  şi literaturii române, metodica predării matematicii (probă scrisă).
Miercuri  31.08.2016  ora 9,00 Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională (probă orală).

ÎNVĂŢĂTORI (SECŢIA MAGHIARĂ):

Luni  29.08.2016 ora 10,00 – Metodica predării limbii  şi literaturii române şi universale  pentru copii, metodica predării limbii materne, precum şi metodica predării matematicii (probă scrisă).
Miercuri  31.08.2016  ora 9,00 Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională (probă orală).

EDUCATOARE (SECŢIA ROMÂNĂ)

Luni  29.08.2016  ora 10,00 – Metodica predării limbii române şi literaturii pentru copii,  metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii  (probă scrisă).
Miercuri  31.08.2016  ora 9,00 – Pedagogie şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională (probă orală).

EDUCATOARE (SECŢIA MAGHIARĂ)

Luni  29.08.2016 ora 10,00 – Metodica predării limbii şi literaturii române şi universale pentru copii,metodica predării limbii materne,precum şi  metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii (probă scrisă).
Miercuri  31.08.2016  ora 9,00 – Pedagogie şi elemente de psihologie şi de  sociologie educaţională (probă orală).

PROFESORI:

Automatizări şi calculatoare

Biologie

Canto

Chimie

Design

Drept

Educaţie fizică

Educaţie tehnologică

Electromecanică

Electronică

Electrotehnică

Energetică

Filosofie

Fizică

Geografie

Informatică

Interpretare instrumentală

Istorie

Kinetoterapie

Limba engleză

Limba franceză

Limba germană

Limba română

Maşini unelte

Matematică

Mecanică fină

Mecanică

Pedagogia artei

Pedagogie muzicală

Pictură

Profesor documentarist

Psihologie

Sculptură

Ştiinţe economice (Management, Marketing, Finanţe bănci, Economia comerţului turismului şi serviciilor, Contabilitate şi informatică de gestiune, Afaceri internaţionale)

Ştiinţe sociale

T.C.M.

Teologie baptistă

Teologie ortodoxă

INSTITUTORI       - învăţători,   educatoare  -  (secţia română şi maghiară)

 

informațieInformații suplimentare
- Candidaţii se vor prezenta în săli cu o oră înainte de timpul planificat având asupra lor Cărţile de identitate şi Chitanţa de plată a taxei de procesare.
- Taxa prevăzută pentru procesarea examenelor şi aprobate de Senatul Universităţii din Oradea (H.S. nr. 41/26.05.2014 Anexa 11) pentru gradul didactic II este de 400 lei (se vor achita la serviciul taxe al Universităţii din Oradea până la data de examen – chitanţa se va prezenta la intrarea în sală în original + cartea identitate).
tipEdu.ro
Programele valabile pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2016 pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, www.edu.ro


Cine este online

20 utilizatori online

DPPPD