Încărcare....
 
British EnglishRomână

Programe postuniversitare

DPPD  »  Programe de formare  »  Formare inițială  »  Programe postuniversitare

Program Postuniversitar – Nivel I (semestrul I) 

Anunt evaluare finală cursuri postuniversitare Nivel I seria 2016/2017

Programarea examenelor  - afișat în 16.01.2015 ora 18:00 

informațieÎNSCRIERI – PENTRU ABSOLVENŢII ÎNSCRIERI – PENTRU ABSOLVENŢII (cu studii de licenţă care nu au parcurs Programul de formare psihopedagogică)
Dosar de înscriere pentru Nivelul I

- Dosar plic
- Diploma de Bacalaureat – xerocopie legalizată
- Diploma de Licenţă – xerocopie legalizată
- Foaia matricolă / Suplimentul la Diplomă – xerocopie
- Certificat naştere – xerocopie
- Certificat de căsătorie (unde este cazul) – xerocopie
- Cartea de identitate – xerocopie

Taxa de înscriere: 150 lei Taxa de înmatriculare: 100 lei Taxa de şcolarizare: 625 lei: prima rata 325 lei până la data de 15 octombrie 2016 a doua rata 300 lei până la data de 10 ianuarie 2017

PERIOADA DE ÎNSCRIERI: 5 septembrie 2016 – 28 septembrie 2016 între orele 10-14 Clădirea E, etajul III, sala E 302

Program Postuniversitar – Nivel II (semestrul II)

Orar semestrul II 2014 - 2015 - afișat în 27.02.2015

tipDeschidere festivă!
Sâmbătă 28 februarie 2015 ora 9, în Clădirea Nouă, etajul II, sala E 208, va avea loc Deschiderea festivă a Programului de formare psihopedagogică - postuniversitar – Nivel II
Program Postuniversitar – Management educaţional

Orar semestrul I 2014 - 2015

Programarea sesiunii de examene - afișat în 02.09.2015

informațieÎNSCRIERI LA PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ: MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
DOSAR DE ÎNSCRIERE:
- Dosar plic
- Diploma de Bacalaureat (xerocopie+original pentru conformitate)
- Diploma de Licenţă (xerocopie+original pentru conformitate)
- Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă (xerocopie)
- Certificat de naştere (xerocopie)
- Certificat de căsătorie (unde este cazul) (xerocopie)
- Carte de identitate (xerocopie)
- Fişa de înscriere (se primeşte de la Secretariat)
Taxa pentru Programul de formare este 900 lei (se va achita în 3 rate).
Perioada de înscriere: 05 septembrie – 23 septembrie 2016, între orele: 10 – 14, Clădirea E, etajul III, sala E 302
Perioada de desfăşurare a Programului Postuniversitar: mai 2016–octombrie 2016
Total ore parcurse: 480 ore
Total număr de credite la absolvire: 60 credite
Program Postuniversitar – Psihopedagogie specială şcolară

Orar semestrul I 2014 - 2015

Programarea sesiunii de examene - afișat în 02.09.2015

informațieÎNSCRIERI LA PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ: PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ ŞCOLARĂ
DOSAR DE ÎNSCRIERE:
- Dosar plic
- Diploma de Bacalaureat (xerocopie+original pentru conformitate)
- Diploma de Licenţă (xerocopie+original pentru conformitate)
- Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă (xerocopie)
- Certificat de naştere (xerocopie)
- Certificat de căsătorie (unde este cazul) (xerocopie)
- Carte de identitate (xerocopie)
- Fişa de înscriere (se primeşte de la Secretariat)
Taxa pentru Programul de formare este 900 lei (se va achita în 3 rate).
Perioada de înscriere: 05 septembrie 2016 - 23 septembrie 2016, între orele: 10 – 14,

Clădirea E, etajul III, sala E 302
Perioada de desfăşurare a Programului Postuniversitar: mai 2016 – octombrie 2016
Total ore parcurse: 480 ore
Total număr de credite la absolvire: 60 credite

Cine este online

19 utilizatori online

DPPPD