Încărcare....
 
British EnglishRomână

Săptămâna Științifică a Universității din Oradea

Managementul cercetarii  »  Manifestari stiintifice  »  Săptămâna Științifică a Universității din Oradea

 

Titlul

conferinţei (link)

/ Documente

Locul desfăşurării

Data

Facultatea

Departamentul

Responsabil conferință

 

MAI  2016

Conferințe Naționale

Concert vocal instrumental

Filarmonica de Stat Oradea

24 mai

Facultatea de Arte

Departamentul de Muzică

conf.univ.dr. Carmen VASILE

Concert de muzică de cameră

Liceul Greco Catolic

25 mai

Facultatea de Arte

Departamentul de Muzică

asist.univ.dr. Valentina VENTEL HORHAT

Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor 2016

Sediul Facultății

25 mai

Facultatea de IETI  

Departamentele:

-Calculatoare și Tehnologia Informației,

-Ingineria Sistemelor Automate și Management,

-Inginerie Electrică,

-Electronică și Telecomunicații

Directorii de departamente și Prodecanii facultății

Biserica şi educaţia religioasă a tineretului în mileniul trei. Perspective actuale

Oradea

25-26 mai

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”

Departamentul Teologie

conf.univ.dr. Miron ERDEI

asist.univ.dr. Florin TOMOIOAGĂ

Concert de canto

Liceul Greco Catolic

26 mai

Facultatea de Arte

Departamentul de Muzică

conf.univ.dr. Florina MARIȘ HINSU

Lansare unor volume ştiinţifice ale cadrelor didactice din cadrul Facultăţii de Drept (conf.univ.dr. Onica Chipea Lavinia, lect.univ.dr. Diana Cîrmaciu, asist.univ.dr. Mihaela Teaca)

Biblioteca Universităţii din Oradea

25 mai

Departamentul Drept și Știinte Administrative

conf.univ.dr. Cristian MIHEȘ

Actualitate în cercetarea studențească

Universitatea din Oradea

26-27 mai

Facultatea de Științe Socio-Umane

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială

lect. univ. dr. Cristiana MARC

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice Istorie – Arheologie, ediţia a XXVI-a

Universitatea din Oradea

27 mai

Facultatea de IRISPSC

Departamentul de Istorie

conf.univ.dr. Florin SFRENGEU

Arta între raţiune şi simţire

Sediul Facultății

27 mai

Facultatea de Arte

Departamentul de Muzică şi Departamentul de Arte Vizuale

lect.univ.dr. Anca SPĂTAR lect.univ.dr. Luminiţa GOREA

Conferinţă naţională cu participare internaţională

Current questions and european answers on the field of Law and Justice in Romania and Hungary

Sediul Facultatii

26 – 27 mai

Facultatea de Drept

Departamentul Drept şi Ştiinţe Administrative

conf.univ.dr. Cristian MIHEȘ

Workshop: ”Blended learning” și predarea FLE și DaF (cu participarea profesorilor de franceză și germană din învățământul preuniversitar)

Universitatea din Oradea

27 mai

Facultatea de Litere

Departamentul de limba și literatură franceză-germană

asist.univ. Teodora CERNAU lect.niv.dr.Daciana VLAD lect.univ.dr. Veronica BUCIUMAN 

Mitul şi literatura / The Myth and Literature

Universitatea din Oradea

27 mai

Facultatea de Litere

Departamentul de limba şi literatură română

conf.univ.dr. Crenguţa GÂNSCĂ

Conferinţă internaţională

Secțiunea duplex studenți - Farmacie - Tehnică Dentară

Sediul Facultății

24 mai

Facultatea de Medicină și Farmacie

Departamentul de Științe Preclinice

conf.univ.dr. Olivia Ligia BURTĂ

12th International Conference on European Integration – New Challenges – EINCO 2016

Universitatea din Oradea

26-28 mai

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Afaceri Internaționale

conf.univ.dr. Adriana GIURGIU

Sesiunea anuală de lucrări Științifice IMT ORADEA 2016

Baile Felix SPA

26-28 mai

Facultatea de IMT

Departamentul de Inginerie și Management

Departamentul de Inginerie Industrială

prof.dr.ing. Alexandru Viorel PELE

Conf.dr.ing. Gavrilă GREBENIȘAN

Recital cameral

Posticum

27 mai

Facultatea de Arte

Departamentul de Muzică

lect.univ.dr. Bogdan SCURTU

Simpozion omagial ”Ioan Comănescu - pedagog și om de cultură”

Biblioteca Universității din Oradea

27 mai

D.P.P.P.D.

Departamentul P.P.P.D.

prof.univ.dr. Florica ORȚAN

Innovative Solutions for Sustainable Development of Textiles and Leather Industry

Biblioteca Universității din Oradea

27-28 mai

Facultatea de IEMI

Departamentul de Textile - Pielărie şi Management Industrial

conf.univ.dr. Liliana INDRIE
Vox Domini

Biserica Romano Catolică “Barátok”

29 mai

Facultatea de Arte

Departamentul de Muzică

prof.univ. Dr. Agneta MARCU

Manifestări științifice omagiale. Aniversarea a 20 de ani de existență a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic la Universitatea din Oradea

Universitatea din Oradea

23-31 mai

Departamentul PPPD

Prof.univ.dr. Florica ORȚAN


Cine este online

14 utilizatori online

Managementul Cercetării

Contact

Birou Programe si Proiecte CDI
Cladire Rectorat, Etaj IV, Sala D 402
Tel:   +40 0259 408216/408189
dbococi@uoradea.ro