Loading...
 
British EnglishRomână

Admitere 2013 - Info cetăţeni etnie rromă

Admitere 2013  »  Admitere 2013 - ghiduri, metodologie, calendar, criterii  »  Admitere 2013 - Info cetăţeni etnie rromă

Candidaţii din etnia rromilor se pot înscrie şi pot candida  pentru locurile subvenţionate de la buget, alocate Universităţii din Oradea, special destinate acestei categorii de candidaţi.

În acest caz, înainte de a depune la facultate dosarul de înscriere, candidatul va completa o cerere tipizată la secretarul şef al universităţii pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate distinct candidaţilor din etnia rromilor (formularul de cerere se găseşte la secretarul şef al universităţii) şi va prezenta o recomandare scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a rromilor legal constituită, prin care se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea rromilor (şi nu că este membru al respectivei organizaţii).

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei de admitere, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locurile cu taxă alocate facultăţii. După finalizarea admiterii la nivel de facultate, candidatul din etnia rromilor primeşte statutul de admis fără taxă, admis cu taxă sau respins cu taxă.

În faza a doua participă doar candidaţii care au obţinut media la admitere cel puţin 5 (cinci) şi care, la nivel de facultate, au obţinut statutul de admis cu taxă sau respins cu taxă. Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special destinate lor.

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere. Această listă va fi afişată la avizierul central al universităţii şi pe pagina de web. În limita locurilor bugetate special alocate, candidatul va primi statutul de admis fără taxă sau respins fără taxă. Acest statut va fi transmis facultăţii unde s-a înscris candidatul în prima fază. În cazul în care candidatul este respins fără taxă, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel de facultate (admis cu taxă sau respins cu taxă).Admitere