Loading...
 
British EnglishRomână

Admitere 2013 - Rezultate finale sesiune septembrie

Admitere 2013  »  Admitere 2013 - ghiduri, metodologie, calendar, criterii  »  Admitere 2013 - Rezultate sesiune septembrie  »  Admitere 2013 - Rezultate finale sesiune septembrie

Facultatea de Arte - licență arte vizuale; master arte vizuale

Facultatea de Construcții și Arhitectură - licență arhitecturăconstrucții

Facultatea de Drept - licență administrație publică

Facultatea de Geografie, Turism și Sport - licență, master limba românălimba engleză

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației - licențămaster

Facultatea de Inginerie Managerială și tehnologică - licență, master limba românălimba engleză

Facultatea de Ştiinţe Economice - licență IFIDmaster

Facultatea de Științe Socio-Umane - licență asistență socialăPIPP BeiușPIPP FRPIPP limba maghiarăPIPP Oradeasociologie; master GRUMSSpsihologie clinicăpsihologie educaționalăștiințele educației

Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman" - licenţă asistenţă socialăteologie pastoralămasterAdmitere