Loading...
 
British EnglishRomână

Admitere 2013 - Taxe de admitere

Admitere 2013  »  Admitere 2013 - ghiduri, metodologie, calendar, criterii  »  Admitere 2013 - Taxe de admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere       - 150 RON

Taxa pentru contestaţii                                 - 150 RON

Taxa de înmatriculare                                    - 100 RON

Taxă procesare dosar (pentru studenţi străini) - 150 Euro

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.

Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

  • orfanii de ambii părinţi;
  • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
  • cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea;
  • cei care au părinţi cadre didactice în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277).

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de admitere vor prezenta unul din  următoarele documente:

  • copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
  • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
  • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate a susţinătorilor legali;
  • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate a susţinătorilor legali.

 Admitere