Loading...
 
British EnglishRomână

Admitere 2014 - Licenţă - rezultate finale sesiune iulie

Admitere 2014  »  Admitere 2014 - Licenţă  »  Admitere 2014 - Licenţă - rezultate sesiune iulie  »  Admitere 2014 - Licenţă - rezultate finale sesiune iulie

Tabel nominal cuprinzând situaţia candidaţilor din etnia rromilor pentru studii universitare de licenţă, IF, pe locurile bugetate (fără taxă) special alocate

Tabel nominal cuprinzând situaţia candidaţilor cetăţeni din Republica Moldova, cu diplomă de bacalaureat obţinută în România pentru studii universitare de licenţă, IF, pe locurile bugetate special alocate - 8 locuri din care 5 cu bursă

Facultatea de Arte: artecantoinstrumente muzicalepedagogie muzicală

Facultatea de Construcții și Arhitectură: construcții civile, industriale și agricole / inginerie sanitară şi protecţia mediului / măsurători terestre şi cadastruarhitectură

Facultatea de Drept: dreptadministrație publică

Facultatea de Geografie, Turism și Sport: educație fizicăgeografiegeografia turismului (limba engleză), kinetoterapie

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică

Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării: istorierelații internaționalerelații internaționale (limba engleză)turism cultural / studii culturaleștiințe politice

Facultatea de Litere

Facultatea de Medicină și Farmacie: medicinămedicină IImedicină (limba engleză)medicină dentarăfarmacie

Facultatea de Protecția Mediului

Facultatea de Științe: biologie / chimie / fizică medicalăinformatică / matematică

Facultatea de Științe Economice: alfabeticspecializări

Facultatea de Științe Socio-Umane: licențăPIPP (limba maghiară)

Facultatea de Teologie Ortodoxă "Episcop Dr. Vasile Coman": asistență socialăteologie ortodoxă pastoralăAdmitere