Loading...
 
British EnglishRomână

Birou Investiții, Consolidări și Reparații

Şef Birou: -

E-mail: -

Telefon: -

 

Obiective:

 • Obţinerea avizelor, acordurilor, certificatelor şi autorizaţiilor impuse de legislaţia în vigoare pentru demararea lucrărilor de construcţii;
 • Elaborează temele de proiectare pentru obiectivele de investiţii a căror proiectare urmează a se licita;
 • Solicită fonduri în listele de investiţii, pentru demararea lucrărilor de proiectare şi execuţie;
 • Întocmesc referatele de necesitate în vederea organizării licitaţiei de proiectare;
 • Verifică şi urmăresc realizarea proiectării documentaţiilor tehnico-economice, acceptându-le la plată numai dacă corespund condiţiilor tehnice şi de calitate şi dacă se încadrează în standarde, normative şi legislaţie;
 • Monitorizează lucrările de proiectare: denumirea lucrărilor, faza de proiectare, asigurarea obţinerii avizelor/acordurilor, contract, valoare, acte adiţionale, termene de proiectare, proiectant, stadii fizice, plăţi;
 • Participă la verificarea şi recepţionarea documentaţiilor de proiectare (împreună cu membrii comisiei de verificare şi recepţionare), dacă corespund în întregime cu prevederile din tema de proiectare şi cu realitatea de pe teren

 

Personal:

            dr. ing. Florica Hurgoiu, administrator patrimoniu – 0259/408441

 • Ține evidența lunară, urmărește și calculează utilitățile, valoarea consumurilor sunt transmise lunar la Serviciul Contabilitate pentru facturare;
 • Urmărește contractele de utilități, privind durata și termenul lor;

            ing. Ciprian Pătraşca, administrator patrimoniu – 0259/408117

 • este responsabil pentru elaborarea documentațiilor premergătoare demarării licitațiilor pentru Studii de Fezabilitate, Proiecte Tehnice, lucrări de construcții, renovare, restaurare.etc.
 • urmărește realizarea proiectelor, a lucrărilor împreună cu diriginții de șantier, recepții, etc.

            ing. Simona Prichici – administrator patrimoniu – 0259/408549

 • este responsabil pentru elaborarea documentațiilor premergătoare demarării licitațiilor pentru Studii de Fezabilitate, Proiecte Tehnice, lucrări de construcții, renovare, restaurare.etc.
 • urmărește realizarea proiectelor, a lucrărilor împreună cu diriginții de șantier, recepții etc.