Loading...
 
British EnglishRomână

Compartiment Aprovizionare

Are în componenţă 3 persoane. Se desfăşoară activităţi specifice de aprovizionare cu materialele necesare bunei desfăşurări a activităţii Universităţii din Oradea comform cerinţelor şi a licitaţiilor efectuate, se execută contabilitate primară prin administrarea parţială a programului EMSYS, se efectuează receptia şi preluarea mărfurilor provenite din activitatea de achiziţie, se asigură activitatea de gestiune prin magazie a întregi cantităţi de marfă care a fost achiziţionată pe parcursul întregului an, se efectuează eliberarea de bunuri pe bază de documente şi se asigură colaborarea cu serviciul Contabilitate pentru înregistrare în evidentele contabile a operatiunilor efectuate. Activitatea Magaziei centrale se desfăşoară în conformitate cu actul normativ nr.22/18.11.1966 privind gestiunea, tot aici se realizează recepţia mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar (se execută recepţiea şi se dă numere de inventar pentru mijloacele fixe). Ţine legătura cu gestionarii și membrii comisiilor de recepție a întregii Universităţi. Implementarea în EMSYS, a referatelor de necesitate şi a comenzilor. Toţi angajaţii acestui birou sunt membri în diferite comisii necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul Universităţii, cum ar fi comisia de casare, comisii de inventar, comisii de recepţie etc., în funcţie de necesităţi.