Loading...
 
British EnglishRomână

Compartiment SU (PSI)

Cadru tehnic: dr.ing. Petru CREȚ

Tel: 0259 408 583

Domeniul de prevenire şi stingerea incendiilor – Legea 307/2006, OMAI 163/2006, Norme generale de stingere a incendiilor pentru unităţi cu profil de învăţământ şi educaţie 2002, Legea 349/2002.

Tematica de instruire a personalului Universității din Oradea privind apărarea împotriva incendiilor, instructaje la locul de muncă și instructaje periodice 2023

Decizii - Dispoziții 2023

Decizii - Dispoziții 2022

Decizii - Dispoziții 2021

Decizii 2019

Dispoziția 314/2019 cu privire la temperaturile extreme d.p.d.v. SU

Dispoziția 201/2018 cu privire la temperaturile ridicate extreme d.p.d.v. PSI

Plan de măsuri pentru prevenirea incendiilor în sezonul de toamnă și protecția instalațiilor în sezonul rece

Dispoziția 205/2017 cu privire la temperaturile ridicate extreme d.p.d.v. PSI

Reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase, specifice Universității

Atribuțiile, obligațiile și sarcinile de serviciu ale conducătorilor locurilor de muncă din cadrul Universității din Oradea privind apărarea împotriva incendiilor

Tematica de instruire a personalului Universității din Oradea privind apărarea împotriva incendiilor, instructaje la locul de muncă și instructaje periodice

Instrucțiuni PSI nr.1/2017 pentru exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor
Instrucțiuni PSI nr.2/2017 pentru exploatarea căilor de evacuare
Instrucțiuni PSI nr.3/2017 pentru executarea lucrărilor cu foc deschis
Instrucțiuni PSI nr.4/2017 pentru sezonul rece
Instrucțiuni PSI nr.5/2017 pentru perioadele caniculare sau secetoase
Instrucțiuni PSI nr.6/2017 pentru arhive și biblioteci
Instrucțiuni PSI nr.7/2017 pentru lăcașuri de cult
Instrucțiuni PSI nr.8/2017 pentru ateliere de întreținere și reparații auto
Instrucțiuni PSI nr.9/2017 pentru autovehiculele care pleacă în cursă
Instrucțiuni PSI nr.10/2017 pentru stații de pompe
Instrucțiuni PSI nr.11/2017 pentru stații de compresoare
Instrucțiuni PSI nr.12/2017 pentru ateliere de prelucrare a metalelor
Instrucțiuni PSI nr.13/2017 pentru ateliere mecanice și electrice
Instrucțiuni PSI nr.14/2017 pentru ateliere tipografice, copiatoare, multiplicatoare
Instrucțiuni PSI nr.15/2017 pentru ateliere pentru prelucrarea lemnului
Instrucțiuni PSI nr.16/2017 pentru spații de cazare
Instrucțiuni PSI nr.17/2017 pentru spălătorii
Instrucțiuni PSI nr.18/2017 pentru săli de sport, stadioane, complexe sportive

Dispoziția Rectorului UO privind organizarea activităților în situații de urgență - nr.5424/04.04.2019

Dispoziția Rectorului UO privind respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă - nr.17159/20.10.2015