Loading...
 
British EnglishRomână

Consursuri posturi 2019-2020 Facultatea de IEMI

Procedură proprie de concurs RO/EN

Comisie concurs

Comisie contestații

Calendar concurs

Tema prelegerii

 

Departamentul de Textile Pielărie și Management Industrial

Conferențiar universitar, poziția 4, disciplinele: Bazele tehnologiei confecțiilor I, II, Controlul asigurarea calității, Tehnologii și utilaje în confecții, descrie RO/EN, tematică RO/EN

Conferențiar universitar, poziția 5, disciplinele: Bazele proiectării tehnologice asistată de calculator. Tehnologii și utilaje în tricotaje. Grafică asistată de calculator, descrie RO/EN, tematică RO/EN, raport concurs

Candidat: Șuteu Marius-Darius - CVlistă lucrări, fișă de verificare