Loading...
 
British EnglishRomână

DPPD

TOC Next page
DPPD

Departamentul pentru Pregătirea Personalului DidacticImage  

 

 

Planuri de invatamant cursuri DPPD


Program de Formare Psihopedagogică

Departamentul pentru  Pregătirea  Personalului Didactic,  din cadrul Universităţii din Oradea, este o structură universitară autonomă, subordonată Senatului universitar, abilitată să asigure formarea iniţială, psihopedagogică şi didactică, teoretică şi practică, a studenţilor şi absolvenţilor învăţământului universitar în vederea obţinerii dreptului de a profesa în învăţământ.

Departamentul pentru  Pregătirea Personalului Didactic este abilitat să organizeze şi activităţi din sfera formării continue a personalului didactic, a promovării profesionale prin sistemul  de acordare a gradelor didactice, precum şi activităţi specifice de cercetare ştiinţifică, potrivit legii şi reglementărilor interne ale fiecărei universităţi.DPPPD