Loading...
 
British EnglishRomână

Facultatea de Ingienrie, Electrica si Tehnologia Informatiei

Procedură proprie de concurs

Comisii concurs

Comisii contestații

 

Departamentul de Inginerie Electrică

Asistent universitar, poziția 28, disciplinele: Măsurători electronice, senzori și traductoare - Laborator; Măsurători și traductoare - Laborator; Bazele electrotehnicii I (L+S); Teoria circuitelor electrice I (L+S); Teoria câmpului electromagnetic (L+S); Desen tehnic și informaticăI - Laborator - descriere, tematică, bibliografie, temă prelegere, raport concurs

Candidat: Slovac Francisc - CVlista de lucrărifișa de verificare

Programare prelegeri

Departamentul de Electronică și Telecomunicații

Șef de lucrări, poziția 19, disciplinele: Sisteme electronice reconfigurabile - curs și lucrări de laborator; dispozitive electronice și electronică analogică - lucrări de laborator; electronică analogică și digitală I - lucrări de laborator - descriere, tematică, temă prelegere, raport concurs

Candidat: Albu Răzvan-Daniel - CVlista de lucrărifișa de verificare

Programare prelegeri

Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate și Management

Șef de lucrări, poziția 19, disciplinele: Sisteme cu microprocesoare; Teoria reglării automate și automatizări industriale; Automatizări industriale - descriere, tematică, temă prelegere, raport concurs 

Candidat: Kovendi Zoltan - CVlista de lucrărifișa de verificare

Programare prelegeri