Loading...
 
British EnglishRomână

International Conferences

Managementul cercetarii  »  Manifestari stiintifice  »  International Conferences

Titlul

conferinţei (link)

/ Documente

Locul desfăşurării /

Data

Facultatea /

Departamentul /

Responsabil conf.

2016

Innovativa VI

Biblioteca Universităţii din Oradea

noiembrie

Facultatea de Protecţia Mediului

Departamentul de Ingineria produselor alimentare

ș.l.dr.ing. Adrian TIMAR

Sesiunea internaţională de comunicări știinţifice „Emerging Markets Economics and Business” – Contribuţii teoretice, empirice şi de politică economică ale masteranzilor şi absolvenţilor (EMEB 2016), Ediţia a IV-a

Universitatea din Oradea 

23-25 noiembrie

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Afaceri Internaționale

conf.univ.dr. Nicoleta-Georgeta BUGNAR

International Doctoral Conference 7th edition - ”Emerging Markets Economics and Business. Contributions of Young Researchers”

Universitatea din Oradea 

23-25 noiembrie

Facultatea de Științe Economice

Școala Doctorală de Științe Economice

prof.univ.dr. Alina-Daciana BĂDULESCU

XXI-th Workshop on Aggression - 20 years of teaching Psychology at the University of Oradea

Universitatea din Oradea

17 - 19 noiembrie 

Facultatea de Științe Socio-Umane

Departamentul de Psihologie

prof.univ.dr. Simona TRIP
Risk factors for environment and food safety&Natural resources and sustainable development

Hotel Continental, Oradea

4-5 noiembrie 

Facultatea de Protecţia Mediului

Departamentul de Zootehnice și Agroturism

ș.l.dr.ing. Lucian ROMAN

2016 IEEE 22nd International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME)

Co-sponsorizare tehnică IEEE

Băile Felix, Oradea

20-23 octombrie

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației

Departamentul de Electronică și Telecomunicații (organizator local)

prof.univ.dr.ing. Cornelia GORDAN

prof.univ.dr.ing. Daniel TRIP

Latinitate, romanitate şi românitate

Chişinău-Oradea

12-15 septembrie

Facultatea de IRISPSC

Departamentul de Istorie

prof.univ.dr. Sorin ŞIPOȘ

Naţiunea imaginată. Concepte și etape în construirea identităților naționale europene

Deva

16-18 iunie

Facultatea de IRISPSC

Departamentul de Istorie 

prof.univ.dr. Sorin ŞIPOȘ

Social sciences and the contemporary challenges. 20 years of teaching Sociology at the University of Oradea

Universitatea din Oradea

9 - 10 iunie

Facultatea de Științe Socio-Umane

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială

prof.univ.dr. Sergiu BĂLȚĂTESCU
Environmental protection-present and future

Sediul Facultăţii

3 iunie

Facultatea de Protecţia Mediului

Departamentul de Ingineria Mediului

prof.dr.ing. Cornel DOMUȚA

Evaluarea cooperarii transfrontaliere in Europa

Oradea

1-3 iunie

Facultatea de IRISPSC

Departamentul RISE

ș.l.dr. Constantin ȚOCA

Intercultural Communication

Oradea

01 iunie 

Facultatea de IRISPSC

Departamentul RISE

ș.l.dr. Dana PANTEA

Geography and Society al 16-lea Seminar international româno-polonez, dedicat doctoranzilor în geografie

Universitatea din Oradea

31 mai

Facultatea de Geografie, Turism şi Sport

Departamentul de Geografie, Turism și Amenajarea Teritoriului

prof.univ.dr. Alexandru Ilieş
Dévelopement économique et sociale à la frontière de l’espace Schegen

Oradea-Debrecen,

30 mai – 02 iunie

Facultatea de IRISPSC

Departamentul RISE

ș.l.dr. Cristina DOGOT

Video Art Event Magic Mirror

Cetatea Oradea

21 mai

Facultatea de Arte

Departamentul de Arte Vizuale

lect.univ.dr. Teofil Ioan ȘTIOP

International Conference on Sciences

Universitatea din Oradea

13-14 mai

Facultatea de Știinţe

Departamentul de Matematică și Informatică

prof.univ.dr. Gheorghe Sorin GAL

conf.univ.dr. Ioan FECHETE

2015

Conferința internațională SocioPlus 

Oradea

12.11.2015 

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Departamentul de Sociologie şi Asistenţă social

Prof. univ. dr. Adrian Hatos 
Risk factors for environment and food safety&Natural resources and sustainable development

Oradea, Hotel Continental

6-7 noiembrie 2015 

Facultatea de Protecţia Mediului

Şef lucrări dr. ing. Roman Lucian
Innovativa V

Biblioteca Universităţii din Oradea

Octombrie-noiembrie 2015

Facultatea de Protecţia Mediului

Ingineria produselor alimentare

Şef lucrări dr.ing. Timar Adrian
The evaluation of Corss-Border Cooperation in Europe 

Oradea

octombrie 2015 

Facultatea de IRISPSC

Departamentul de RISE

asistent  univ.dr. Țoca Costantin 
Ethnic Minorities and Majorities – Migration and Integration 

Oradea

29-30 octombrie 2015 

Facultatea de IRISPSC

Departamentul de RISE

lector univ.dr. Istvan Polgar  
Conferința Internațională de Uroginecologie  Septembrie 2015 

Facultatea de Medicină și Farmacie Departamentul Discipline Chirurgicale

Prof univ. dr Gheorghe Bumbu 

Simpozionul didactic: Predarea si învățarea limbilor și literaturilor moderne și a celor materne

Facultatea de Litere

30.09.2015 

Facultatea de Litere

Departamentul de lb. si lit. română, lb. şi lit. Germană

Prof. dr. Florin Cioban; Lect. dr. Veronica Buciuman 
Environmental protection-present and future

Sediul Facultăţii de Protecţia Mediului

05.06.2015

Facultatea de Protecţia Mediului

Ingineria Mediului

Prof.dr.ing. Domuţa Cornel
2015 13th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems - EMES  

Hotel Continental Forum Oradea

11-12 iunie 2015 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei 

Prof. univ.dr.ing. Teodor Leuca 

The Image of the Other in the European Intercultural Dialogue 

Oradea

28-30 mai 2015 

Facultatea de IRISPSC

Departamentul de RISE

lector univ.dr. Dana Pantea 
Sesiunea Anuală de Comunicări Științifice "IMT Oradea"- 2015 

Băile Felix 

29-31 mai 2015 

Facultatea IMT 
Innovative Solutions for Sustainable Development of Textiles and Leather Industry 

Univ. din Oradea, Bibliotecă

Sala de conferinţe 

22-23 mai 2015

Facultatea IEMI

Dep. Inginerie și Management Industrial în Textile și Pielărie

conf. Liliana INDRIE 

Active Citizenship, Identity and Democratic Governance in the European Union 

Aula Magna, Universitatea din Oradea

21-22 mai 2015 

Facultatea de IRISPSC

Departamentul de Stiinte Politice si Stiintele Comunicarii

Conf. univ. dr. Cristina Matiuța 
Cultural Diplomacy at the East and West Borders of the European Union 

Oradea  

23-25 aprilie 2015 

Facultatea de IRISPSC

Departamentul de RISE

lector univ.dr. Alina Stoica 
Cultural texts and contexts in the english speaking world 

Universitatea din Oradea

26 - 27 martie 2015 

Facultatea de Litere

Departamentul de limba şi literatura engleză

Lect.dr. Dan Negruţ 
Innovativa IV

Biblioteca Universităţii din Oradea

Martie 2015

Facultatea de Protecţia Mediului

Ingineria produselor alimentare

Şef lucrări dr.ing. Timar Adrian

2014

Universitatea din Oradea
Facultatea de Protectia Mediului
12 February, Oradea, 2014
Facultatea de Protectia Mediului
Ingineria Produselor Alimentare
Sef lucrari dr. ing. Timar Adrian
Universitatea din Oradea, Facultatea de Litere
martie 2014 
Facultatea de Litere
Dep. 
Prof.univ.dr. Florin Cioban 
Oradea – Bucureşti
Aprilie 2014
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Dep. de Ştiinţe ale Educaţiei
Lect. univ. dr. Karla Peter
în colaborare cu Asociaţia Europeană pentru Promovarea Excelenţei în Educaţie şi Cercetare - Bucureşti
Lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu 
Universitatea din Oradea
Bibliotecă, Sala de conferinţe
23-24 mai 2014 
Facultatea IEMI
Dep. Inginerie și Management Industrial în Textile și Pielărie
conf. Liliana INDRIE 
Universitatea din Oradea
Fac. IETI, 29-30 mai 2014 
Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Prof.dr.ing. Teodor LEUCA 
IRISPSC - Istorie
Oradea, 29-30  mai, 2014 
IRISPSC - Istorie
A. Faur 
Universitatea din Oradea
Facultatea de Ştiinţe Economice
30 -31 mai 2014
Facultatea de Ştiinţe Economice
Conf.univ.dr. Adriana Giurgiu 
Oradea, 30-31 Mai 2014
Departamentul PPPD
prof.univ.dr. Florica Ortan
conf.univ.dr. Valentin Blandul
Oradea, 29-31 Mai 2014
Facultatea IMT
prof.univ.dr.ing. Călin Băban
Baile Felix
5-7 June, 2014
Facultatea de Protectia Mediului
Conf. dr. ing. Vicas Simona
Facultatea de Medicina si Farmacie
Prof. dr. Muresan Mariana
Universitatea din Oradea
Facultatea de Litere Oradea
iulie 2014
Facultatea de Litere
Dep. de limba şi literatura română
Prof.univ.dr. Florin Cioban

Şcoala de vară

Summer School

The Image of Central Europe and of European Union in the Narrations of Foreign Travellers

Application form

Invitation

Poster

Programme

Call for papers

Universitatea din Oradea
IRISPSC - Istorie
Universitatea din Chisinau
17-26 Iulie 2014 
IRISPSC - Istorie
S. Şipoş
Universitatea din Oradea
Băile Felix
25-28 august 2014 
Facultatea de Ştiinţe
lector dr. Alb Lupaş Daciana Alina 
Universitatea din Oradea
06-11 octombrie 2014
Geografie Turism şi Sport
Geografie Turism şi Amenajarea Teritoriului
Lect.univ.dr. Stelian Nistor 
Universitatea din Oradea
14-18 octombrie 2014 
Geografie Turism şi Sport
Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie
lect.univ.dr. Gheorghe Lucaciu
IRISPSC - Istorie
15-18 octombrie 2014 
IRISPSC - Istorie
M. Drecin, I. Zainea 
IRISPSC - Istorie
Oradea-Deva
15-19 octombrie 2014 
IRISPSC - Istorie
S. Şipoş, G. Moisa F. Sfrengeu 

2013

Philantropia und Diakonia
Universitatea din Regensburg- Germania
19-20 februarie 2013
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” în colaborare cu Institutul Lutheran Protestant din Regensburg
pr.prof.univ.dr. Dumitru Megheşan
pr.lect.univ.dr. Viorel Popa
Seminarul intensiv Erasmus,
Sustainable urban transport sistem
Biblioteca
Universităţii din Oradea
6–17 martie 2013
Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Dep. GTAT
l.univ.dr. Luminiţa Filimon
Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World
Facultatea de Litere
21-22 martie 2013
Facultatea de Litere
Dep. de Limba şi literatura engleză
lect.univ.dr. Dan Negruţ
Cultural Education within the European Union
Oradea
12 aprilie 2013
Facultatea de IRISPSC
Dep. SPSC
Gabriela Goudenhooft
,, Vox Domini“- muzica sacră
Diverse locaţii în Oradea
21-28 aprilie 2013
Dep. de Muzică
conf.univ.dr. Coresi Theodore
From Schuman Declaration to Lisbon Treaty: what political Finality for the European Union ?
Oradea
25-26 aprilie 2013
Facultatea de IRISPSC
Dep. RISE
Cristina Dogot
Work shop ştiinţific  ,,Utilizarea eficienta a energiilor regenerabile" Editia aIII-a
Stâna de Vale/Aprilie
Protecţia Mediului/Ingineria Mediului/şef l. dr. Costea Monica
The fight against trafficking of human beings in the EU: promoting legal cooperation and victims’ protection
Oradea
23-24 mai 2013
Facultatea de IRISPSC
Dep. SPSC
Pop Irina
Zi internaţională de studiu: Dialog franco-român în domeniul limbii şi al culturii
(proiect franco-român)
Facultatea de Litere
Dep. de limba şi literatura franceză-germană Oradea
24 mai 2013
Facultatea de Litere
Dep. de Limba şi literatura franceză-germană
conf.univ.dr. Floarea Mateoc
Innovative Solutions for Sustainable Development of Textiles and Leather Industry
Băile Felix
24-25 mai 2013
Facultatea IEMI
Dep. Inginerie și Management Industrial în Textile și Pielărie
conf. Liliana INDRIE
“European Integration – New Challenges”, 9th edition, EINCO2013
Oradea
24–25 mai 2013
Facultatea de Ştiinţe Economice
conf.univ.dr. Adriana GIURGIU
12th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems – EMES’13
Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
30-31 mai 2013
Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
prof.univ.dr.ing. Teodor LEUCA
Curs European de tip Endorsed (EFSUMB) : „Advances in ultrasonography: CEUS, elastography, ecoendoscopy”
Oradea, Casa de Cultura a Sindicatelor, 30-31 mai 2013
Organizator EFSUMB (Endorsed), SRUMB
Universitatea din Oradea
Facultatea de Medicina si Farmacie
dir. prof.dr. Sorin Dudea (Cluj)
co-dir. prof.dr. Adrian Săftoiu (Craiova)
prof.dr. Radu Badea (Cluj)
Preşedinte Comitet de Organizare
conf.dr. Ciprian Brisc (Oradea)
Annual Session of Scientific Papers "IMT ORADEA - 2013"
Felix Spa
30 mai - 01 iunie 2013
Facultatea IMT
„Geography, Environment and Society
Universitatea din Oradea
mai 2013
Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Dep. de Geogafîe, Turism şi Amenajarea Teritoriului
prof.univ.dr. Ilies Alexandru
Oradea
mai 2013
Facultatea de IRISPSC
Dep. de Istorie
prof.univ.dr. Aurel Chiriac
conf.univ. Gabriel Moisa
Simpozionul Antropologie, multiculturalitate – specific de frontieră
Facultatea de Litere
mai 2013
Facultatea de Litere
Dep. de Limba şi literatura română
conf.univ.dr. Florin Cioban
From Periphery to Center.
The Image of European Union at the Eastern Border of Europe
Oradea
4-6 iunie 2013
Facultatea de IRISPSC
Dep. de Istorie
prof.univ.dr. Sorin Şipoş
Voluntarism şi determinism în construcţia sau deconstrucţia frontierelor europene 
Oradea,Debrecen, Ujgorod,
Cernăuţi, Chişinău, Suceava
4-12 iunie 2013 
Facultatea de IRISPSC
Dep. RISE
prof.univ.dr. Ioan Horga 
Security dimensions at the Eastern Border of the EU
Oradea, Debrecen; Ujgorod, Cernăuţi, Chişinău, Suceava
Stâna de Vale
4-15 iunie 2013
Facultatea de IRISPSC
Dep. RISE
Dorin Dolghi
Coopération transfrontalière, instrument de l'intégration européenne
24-28 iunie 2013
Facultatea de IRISPSC
Dep. RISE
Cristina Dogot
Simpozionului ştiinţific studenţesc ,,Protecţia Mediului – prezent şi viitor". Editia a IV-a
Facultatea de Protecţia Mediului
Sala 306
iulie 2013
Facultatea de Protecţia Mediului
Dep. Ingineria Mediului
prof.univ.dr.ing. Domuta Cornel
Cooperarea trans-frontalieră – modele de bune practici în Regiunea Carpatică
(Polonia, Slovacia, Ucraina, Ungaria şi România)
Oradea
10-11 octombrie 2013
Facultatea de IRISPSC
Dep. RISE
Adrian Popoviciu
Oradea
octombrie 2013
Facultatea de IRISPSC
Dep. de Istorie
conf.univ. Gabriel Moisa
Conferinta Internationala de Osteoporoza
Baile Felix
septembrie–octombrie 2013
Facultatea de Medicina si Farmacie
Spitalul Clinic de Recuperare din Băile Felix
Oradea
7–9 noiembrie 2013
Facultatea de Ştiinţe
prof.dr. Gal Gheorghe Sorin
Conferinţa internaţională „Emerging Markets Economics and Business”, EMEB 2013
Oradea
22–23 noiembrie 2013
Facultatea de Ştiinţe Economice
conf.univ.dr. Adriana GIURGIU
Conferinţa internaţională „Emerging Markets Economics and Business - Theoretical, Empirical and Policy-Oriented Contributions of Master
Students and Graduates”,
EMEB-Master 2013
Oradea
22–23 noiembrie 2013
Facultatea de Ştiinţe Economice
conf.univ.dr. Nicoleta-Georgeta Bugnar
Conferinţa internaţională „Emerging Markets Economics and Business - Contributions of Young Researchers”, EMEB-Doctorate 2013
Oradea
22–23 noiembrie 2013
Facultatea de Ştiinţe Economice
prof.univ.dr. Alina-Daciana Bădulescu
Conferinţa internaţională „Tendinţe în dezvoltarea aplicaţiilor ciberneticii”
(TIDAC 2013)
Oradea
22–23 noiembrie 2013
Facultatea de Ştiinţe Economice
prof.univ.dr. Adriana-Mirela Tomescu
,,Factori de risc pentru mediul înconjurător şi siguranţa alimentară”
Hotel Continental
noiembrie 2013
Facultatea de Protecţia Mediului
prof.univ.dr.ing. Ioan Chereji
Workshopul comun al partenerilor proiectului intitulat "Cross Border Doctoral Programs Consortium": Univ. din Oradea, Univ. din Debrecen, Univ. de Vest Timişoara si Univ. din Szeged
 
Facultatea de Geografie, Turism şi Sport
Dep. de Geogafîe, Turism şi Amenajarea Teritoriului
prof.univ.dr. Ilies Alexandru

2012

Innovative Solutions for Sustainable Development of Textiles and Leather Industry
Oradea, Hotel Maxim / 1-2 iunie 2012
IEMI/DIMITP/conf. Liliana INDRIE
9th International Conference on Advances on Electro-Technologies  ICAdET 2012
Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei / 31 Mai – 1 Iunie 2012
Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei / Prof.univ.dr.ing. Teodor LEUCA
Annual Session of Scientific Papers "IMT ORADEA - 2012"
Felix Spa, 31.05-02.06.2012
Facultatea IMT
Jewish History Centres And Research Institutions In Europe
Universitatea din Oradea, (27 iunie 2012)
Facultatea de IRISPSC, Departamentul de Istorie, Prof. univ. dr. Antonio Faur
Putere şi imaginar politic în Europa: rădăcini istorice, modele antropologice, reprezentări literare
Universitatea din Oradea, 7-10 noiembrie 2012
Facultatea de IRISPSC, Departamentul de Istorie, Prof. univ. dr. Sorin Şipoş
Muncă, bani, bănci, cultură şi politică (sec. XVIII-2012), ediţia a XI-a
26-28 octombrie 2012
Facultatea de IRISPSC, Departamentul de Istorie, Prof. univ. dr. Mihai Drecin
Security dimensions at the eastern borderof the european union
Oradea, 5-6 iunie 2012
Facultatea de IRISPSC / Dep. RISE / Lector univ.dr. Dorin Dolghi
Professionals Local Leaders and Students for Europe
Oradea, mai 2012
Facultatea de IRISPSC / Dep. RISE / Lector univ.dr. Cristina Dogot
Ethnic and Religious Minorities and Majorities – for a Democratic Intercultural Dialogue at the European Union Eastern Border
Oradea – Cluj-Napoca – Târgu Mureş – Sighişoara – Braşov – Bran – Predeal – Sinaia – Sibiu – Deva – Stâna de Vale – Oradea, 2 – 8 iulie 2012
Facultatea de IRISPSC / Dep. RISE / Lector univ.dr. Mircea Brie
The frontier worker - new perspectives on the labor market in the border regions
Oradea, 18 – 20 octombrie 2012
Facultatea de IRISPSC / Dep. RISE / Lector univ.dr. Adrian Popoviciu
Political Theories and Electoral Practices in a Changing World
Oradea, Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai, 24-25 Mai 2012
Facultatea de IRISPSC/Departamentul SPSC/ Conf. univ. dr. Cristina Matiuţa
“European Integration – New Challenges”, 8th edition, EINCO2012
Oradea/25 – 26 mai 2012
Facultatea de Ştiinţe Economice/prof. univ. dr. Anca-Otilia DODESCU
“ENTREPRENEURSHIP IN THE HOSPITALITY INDUSTRY –EHI2012 on Innovation in Tourism
Cluj-Napoca / 11-12 Octombrie 2012
Facultatea de Ştiinţe Economice/ Departamentul de Economie în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Business/ Responsabil din partea Universităţii din Oradea: prof. univ. dr. Anca Otilia DODESCU/ Responsabil conferinţă: conf. univ. dr. Smaranda COSMA, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Business
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE A DOCTORANZILOR ÎN ECONOMIE ȘI SOCIOLOGIE, Ediția a III-a
Oradea / 23 noiembrie 2012
Facultatea de Științe Economice și Școala Doctorală de Științe Sociale / prof.univ.dr. Alina Bădulescu

2011

Innovative Solutions for Sustainable Development of Textiles and Leather Industry
Oradea, Hotel Elite / 27-28 mai 2011
IEMI/DIMITP / conf. Liliana INDRIE
11th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems – EMES’11
Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei / 24-25 Mai 2011
Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei / Prof.univ.dr.ing. Teodor LEUCA
Annual Session of Scientific Papers "IMT ORADEA - 2011"
Felix Spa, 26-28.05.2011
Facultatea IMT
Contribuţia evreilor la dezvoltarea urbană în Europa Centrală (Economie, Cultură, Artă),
Universitatea din Oradea, (4-5 noiembrie 2011)
Facultatea de IGRI, Departamentul de Istorie, Prof. univ. dr. Antonio Faur
History and Archaeology in the Central Europe. New Historiography Interpretations,
Universitatea din Oradea, 4-8 Mai 2011
Facultatea de IGRI, Departamentul de Istorie, Lector univ. dr. Florin Sfrengeu
The Historian’s Workshop: Sources, Methods, Interpretations
Universitatea din Oradea, 26-28 mai 2011
Facultatea de IGRI, Departamentul de Istorie, Prof. univ. dr. Sorin Şipoş
The Monograph Research in Central Europe (1990-2010)
Universitatea din Oradea, (7 octombrie 2011)
Facultatea de IRISPSC, Departamentul de Istorie, Prof. univ. dr. Antonio Faur
Leader of the Borders, Borders of the Leader
Oradea, 31 martie – 2 aprilie 2011
Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale /Dep. RISE, Lector univ.dr. Cristina Dogot
Etnicitate, confesiune şi dialog intercultural la frontiera de est a Uniunii Europene
Oradea, 2-5 iunie 2011
Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale / Dep. RISE / Lector univ.dr. Mircea Brie
Provocări ale securităţii europene şi evoluţiile din Africa de Nord
Oradea, 14-15 octombrie 2011
Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale / Dep. RISE / Lector univ.dr. Dorin Dolghi
Incursiune în sistemul de valori al lumii rurale (secolele XVII _ XIX)
Oradea, 18-19 noiembrie 2011
Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale /Dep. RISE / Prof.univ.dr. Barbu Ştefănescu
“European Integration – New Challenges”, 7th edition, Special Edition “20 Years of Academic Economic Education in Oradea”
Oradea/27 – 28 mai 2011
Facultatea de Ştiinţe Economice/prof. univ. dr. Anca Otilia DODESCU

2010

Innovative Solutions for Sustainable Development of Textiles Industry
Oradea, Fac. de Textile şi Pielărie / 28-29 mai 2010
IEMI/DIMITP/conf. Liliana INDRIE
8th International Conference on Advances on Electro-Technologies  ICAdET 2010
Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei / 27-28 Mai 2010
Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei / Prof.univ.dr.ing. Teodor LEUCA
Annual Session of Scientific Papers "IMT ORADEA - 2010"
Felix Spa, 27-29.05 2010
Facultatea IMT
Politici imperial în estul şi vestul spaţiului românesc,
Universitatea din Oradea, 10-13 iunie 2010
Facultatea de IGRI, Departamentul de Istorie, Prof. univ. dr. Sorin Şipoş
Storia. Letteratura. Politica
Universitatea din Oradea, 4-7 noiembrie, 2010
Facultatea de IGRI, Departamentul de Istorie, Prof. univ. dr. Sorin Şipoş
Dezvoltare regională şi cooperare teritorială în Europa Centrală şi de Est în contextul Cărţii albe a Guvernanţei multi-nivel a Comitetului Regiunilor
Oradea, 21 – 22 mai 2010
Dep. RISE
Prof.univ.dr. Ioan Horga
International Conference on Sciences
Oradea, 10-12.11.2011, Hotel Ramada
Facultatea de Ştiințe/Şef lucrări dr. Petruş Adriana, conf. univ. dr. Alexandrina Fodor
“European Integration – New Challenges”, 6th edition
Oradea/
28 – 29 mai 2010
Facultatea de Ştiinţe Economice/
prof. univ. dr. Anca Otilia DODESCU
 


Contact

Birou Programe si Proiecte CDI
Cladire Rectorat, Etaj IV, Sala D 402
Tel:   +40 0259 408216/408189
dbococi@uoradea.ro