Loading...
 
British EnglishRomână

Leonardo da Vinci

Relatii Internationale  »  Arhivă R.I.  »  Lifelong Learning  »  Leonardo da Vinci

 

Programul Leonardo da Vinci finanțează proiecte practice în domeniul educației vocaționale și al formării. Inițiativele pot porni de la formare profesională individuală până la acțiuni de cooperare la scară largă. Leonardo da Vinci permite organizațiilor din sectorul educației vocaționale să colaboreze cu parteneri din Europa, să facă schimburi de bune practice și să îmbunătățească expertiza personalului. Programul are rolul de a face educația vocațională mai atractivă pentru tineret. Datorită faptului că ajută la dobândirea de noi abilități și la dezvoltarea cunoașterii și a calificărilor, programul duce la creșterea generală a competitivității pe piața europeană a muncii. Proiectele cheie ale programului sunt cele centrate pe inovație. Acestea au ca scop îmbunătățirea calității sistemelor de formare prin dezvoltarea și transferul de politici, cursuri, metode de predare, material și proceduri inovatoare.

 

Mobilitatea persoanelor 

1.  IVT - Formare profesională iniţială

Acţiunea urmăreşte sprijinirea mobilităţii transnaţionale în educaţia şi formarea profesională  iniţială şi este împărţită în două sub-grupe:

 a. Mobilitate pentru ucenici

 b. Mobilitate pentru persoane în formare profesională iniţială în mediul preuniversitar
 O mobilitate transnaţională de formare profesională iniţială constă într-un plasament pentru o perioadă de formare profesională şi/sau experienţă de muncă, cuprinsă între 2 şi 39 de săptămâni, realizată de un participant (ucenic, elev, formabil, etc. în IVT) într-o întreprindere sau o instituţie de formare din altă ţară participantă. În cazul în care plasamentul de formare se face într-o instituţie de formare, se va defini clar legătura dintre experienţa practică şi necesităţile de formare ale participantului.
 

2.  PLM - Persoane de pe piaţa muncii

Acţiunea urmăreşte să sprijine mobilitatea persoanelor angajate, a liber profesioniştilor sau persoanelor care doresc să se angajeze (inclusiv absolvenţi) şi care efectuează o perioadă de formare profesională şi/sau experienţă de muncă în străinătate, cuprinsă între 2 şi 26 de săptămâni.  Participantul se va forma într-o întreprindere sau centru de formare din altă ţară participantă. În cazul în care plasamentul se face într-o instituţie de formare, se va defini clar legătura dintre experienţa practică şi necesităţile de formare ale participantului.

 

3. VETPRO - Profesionişti în educaţie şi formare profesională

Acţiunea urmăreşte sprijinirea mobilităţii transnaţionale a persoanelor care răspund de formarea profesională şi/sau resursele umane. Un proiect de mobilitate pentru profesioniştii din educaţia şi formarea profesională se concentrează pe transferul, îmbunătăţirea şi actualizarea competenţelor şi/sau practicilor şi metodelor inovatoare din domeniu. Formatorii, profesorii sau alte persoane care răspund de formarea profesională vor face schimb de experienţă, pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 6 săptămâni, cu corespondenţii lor.
 

Parteneriate

Un Parteneriat Leonardo da Vinci este un cadru pentru activităţi de colaborare de mică anvergură desfăşurate între organizaţiile care activează în domeniul educaţiei şi formării profesionale (VET) şi care colaborează pe teme de interes comun pentru organizaţiile participante. Unele proiecte se pot concentra mai mult pe participarea activă a formabililor, în timp ce altele se vor concentra pe colaborarea dintre profesori, formatori sau profesionişti VET. Colaborarea poate să cuprindă nu numai şcoli sau instituţii VET, ci şi întreprinderi, parteneri sociali sau alte părţi interesate VET. Colaborarea se poate realiza la nivel naţional, regional sau local, dar şi la nivel sectorial, cum ar fi în cadrul domeniilor VET sau sectoarelor economice.

Transfer de inovaţie – TOI

Scopul proiectelor multilaterale Leonardo da Vinci “Transfer de inovaţie” este să îmbunătăţească atractivitatea şi calitatea sistemului european VET prin adaptarea şi integrarea conţinutului sau rezultatelor inovatoare din proiecte Leonardo da Vinci anterioare sau din alte proiecte de inovaţie, în companii şi în sistemele de formare profesională publice şi/sau particulare, la nivel naţional, local, regional sau sectorial.

Acţiuni centralizate - acţiuni în cadrul LLP care sunt gestionate de către Agenţia Executivă:

Dezvoltarea inovaţiei

 Proiectele multilaterale Leonardo da Vinci “Dezvoltarea inovaţiei” sunt proiecte de colaborare transnaţională care au scopul de a îmbunătăţi calitatea sistemelor de formare prin dezvoltarea procedeelor, metodelor şi conţinuturilor inovatoare privitoare la educaţia şi formarea profesională (VET). Inovaţia înseamnă a face lucruri noi sau a găsi căi noi de a face lucruri cunoscute. Pentru proiectele de Dezvoltare a inovaţiei aceasta înseamnă că se dezvoltă ceva nou (conţinuturi, metode, procedee etc.), ca rezultat final al proiectului.

Reţele multilaterale

Reţelele tematice au ca scop întărirea legăturilor dintre diferiţi „actori” implicaţi în formarea profesională, sprijinirea şi îmbunătăţirea calităţii, a dimensiunii europene şi a vizibilităţii activităţilor sau chestiunilor de interes comun în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Măsuri însoțitoare

 Proiectele dezvoltate în cadrul acţiunilor „Măsuri însoțitoare” urmăresc promovarea obiectivelor şi rezultatelor proiectelor Leonardo da Vinci.  

 

Cum se candidează: 
Descentralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenția Națională.

 

Descriere acțiune:

Informații suplimentare în fișele programului (cu clic pe denumire)

Formare profesională inițială (IVT)

Persoane pe piața muncii (PLM)

Profesioniști în educație și formare profesională (VETPRO)

Transfer de inovație (TOI)

Acțiuni centralizate

Rețele multilaterale

Măsuri însoțitoare

 și pe paginile:

EACEA: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm

ANPCDEFP: http://www.llp-ro.ro/?d=43Contact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro