Loading...
 
British EnglishRomână

National Conferences with International Participation

Managementul cercetarii  »  Manifestari stiintifice  »  National Conferences with International Participation

Titlul

conferinţei (link)

/ Documente

Locul desfăşurării

Data

Facultatea

Departamentul

Responsabil conferinţă

2016
„Zilele Facultății de Medicină și Farmacie, Ed. XXV” octombrie

Facultatea de Medicină și Farmacie

Departamentul Farmacie

ș.l.dr. Annamaria PALLAG

Educaţia fizică şi sportul în beneficiul sănătăţii

Biblioteca Universităţii din Oradea

28 octombrie

Facultatea de Geografie, Turism şi Sport

Departamentul de Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie

conf.univ.dr.  Gheorghe LUCACIU
Mass-media în postcomunism. Moștenire, evoluție, tendințe.

Universitatea din Oradea

14-15 octombrie

Facultatea de IRISPSC

Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării

ș.l.dr. Ioan LAZA

Conferinţa de Inginerie Energetică, CIE

Departamentul de Inginerie Energetică

02-04 iunie

Facultatea de IEMI

Departamentul de Inginerie Energetică

prof.univ.dr.ing. Ioan FELEA
Cultural Studies. Myths in Fiction, Society and Films

Universitatea din Oradea

20 mai

Facultatea de Litere

Departamentul de limba şi literatură română

lect.univ.dr. Delia RADU

2015

SĂPTĂMÂNA ŞTIINŢIFICĂ A UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA

 

Program Facultăţi :

 

Universitatea din Oradea

Aula Magna

18 - 24.05.2015

UNIVERSITATEA  DIN  ORADEA
Tehnologii moderne pentru mileniul III 

Facultatea de Construcţii şi Arhitectură

Noiembrie 2015 

Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură

Departamentele: CŢII şi CD şi ARH

ş.l.dr.ing. Gomboş Dan 

Conferința Națională cu participare internațională

„Zilele Facultății de Medicină și Farmacie 2015” 
Octombrie- Noiembrie 2015 

Facultatea de Medicină și Farmacie Decan, Prodecani,

Comisia de Cercetare

Centrul de Cercetari în Medicina de Înalta Performanță

Directorii de departament 
Conferinţa Naţională a Psihologilor Şcolari, ed. A V-a - „Cercetarea modernă în psihologia educaţională: provocări, aplicaţii, limite”

Oradea/ Băile-Felix

30-31 octombrie 2015 

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Departamentul de Psihologie

Prof. univ. dr. Elena Bonchiş 

Organizarea Conferinței cu participare Internațională a Societății Române de Biomateriale (flyer)

Septembrie 2015 

Facultatea de Medicină și Farmacie Departamentul Discipline Preclinice

Prof.univ.dr. Simona Cavalu

Șef lucr.dr. Mircea Șandor-Huniadi

Asist.univ.dr. Aurel Mohan 
Organizarea Congresului Româno-German de Obstetrică- Ginecologie (cu participare internațională)  Iunie 2015 

Facultatea de Medicină și Farmacie Departamentul Discipline Chirurgicale,

Conf univ dr. Petru Chitulea 
Conferinţa de Inginerie Energetică (CIE 2015) 

Univ. din Oradea, Dep. de Inginerie Energetică 

04-06 iunie 2015 

Facultatea IEMI

Dep. Inginerie Energetică

Prof. Ioan FELEA  
Efectele noilor coduri fundamentale ale României asupra practicii judiciare 

Facultatea de Drept

22-23 mai 2015 

Facultatea de Drept

Departamentul de Drept şi Ştiinţe Administrative 
Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor 2015 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea din Oradea

20.05.2015 

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Prof.univ.dr. ing. Daniel TRIP 

2014

Facultatea de Medicina si Farmacie
Februarie 2014 
Facultatea de Medicina si Farmacie
Departamentul Discipline chirurgicale 
Prof univ dr Florian Bodog 
Congresul Internationational Bienal de Cancer Mamar 
Baile Felix
Mai 2014 
Facultate de Medicina si Farmacie
Dep. Psiho-Neuroştiinţe şi Recuperare
As.univ.dr. Edina Morvay 
Universitatea din Oradea
Fac. IETI
28 mai 2014 
Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
Prof.dr.ing. Teodor LEUCA 

SĂPTĂMÂNA ŞTIINŢIFICĂ A UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA

Program Facultăţi :

Stiinţe Socio-Umane

Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării - Departament Istorie

Universitatea din Oradea

Aula Magna

26 - 31.05.2014

UNIVERSITATEA  DIN  ORADEA
Casa de Cultură a Sindicatelor
Oradea
Iunie 2014 
Facultatea de Medicină şi Farmacie
Discipline Medicale
Conf dr Ciprian Brisc 
Băile Felix,
Hotel Termal
05 - 07 iun. 2014 
Facultatea IEMI
Dep. Inginerie Energetică
Prof. Ioan FELEA 
Facultatea de Medicina si Farmacie
Noiembrie 2014 
Facultatea de Medicina si Farmacie
Departament Discipline chirurgicale 
Prof. Florian Bodog
Universitatea din Oradea
Facultatea de Ştiinţe Economice
noiembrie 2014 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Conf.univ.dr. Adriana Giurgiu 
Universitatea din Oradea
Facultatea de Ştiinţe Economice
noiembrie 2014 
Facultatea de Ştiinţe Economice
Conf.univ.dr. Adriana Giurgiu 
Oradea,
4-5 Noiembrie 2014 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”
Dep. Teologie
Prof.univ.dr. Dumitru Megheşan
Lect.univ.dr. Emil Cioară 
Facultatea de Construcţii şi Arhitectură
Dep. Constructii Civile si
Cadastru Arhitectura
13 Noiembrie 2014
Facultatea de Construcţii şi Arhitectură
ş.l.dr.ing. Gomboş Dan
conf.univ.dr.arh. Luncan Andrei 
Facultatea de Construcţii şi Arhitectură
Dep. Constructii Civile si
Cadastru Arhitectura
14 Noiembrie 2014
Facultatea de Construcţii şi Arhitectură
prof.univ.dr.ing. Mancia Aurora 

2013

Oradea
12-13 aprilie 2013
Facultatea de Construcţii şi Arhitectură
Food industries and agriculture prospective in the 3rd Millennium
Facultatea de Protecţia Mediului
14-20 aprilie 2013
Facultatea de Protecţia Mediului
Dep. Ingineria Produselor Alimentare
Timar Adrian
Epoca, personalitatea şi contribuţia împăratului Constantin cel Mare la libertatea şi consolidarea Bisericii creştine
Universitatea din Oradea
22-24 mai 2013
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”
Dep. Teologie
pr.prof.univ.dr. Marius Ţepelea
pr.lect.univ.dr. Ionel Chira
Conferinţa de Inginerie Energetică
Băile Felix
Hotel Termal
23-25 mai 2013
Facultatea IEMI
Dep. Inginerie Energetică
prof. Ioan FELEA
Educaţia fizică şi sportul în beneficiul sănătăţii – EDIŢIA 39
Biblioteca Universităţii
24–25 mai 2013
FGTS
Dep. de Ed.Fiz. Sport şi Kinetoterapie
lect.univ.dr. Ciobanu Doriana
Săptămâna Ştiinţifica a Universităţii din Oradea
"50 de ani de învăţământ superior continuu la Oradea"
Universitatea din Oradea
27 mai-02 iunie 2013
Universitatea din Oradea
Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice a studenţilor şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
Universitatea din Oradea
30-31 mai 2013
Facultatea de Ştiinţe
conf.dr. Fodor Alexandrina
Cercetarea convergentă în ştiinţele educaţiei
Oradea
30-31 mai 2013
DPPPD
A XVI-a Conferinţă Naţională a Societăţii Române de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie
Oradea
Casa de Cultura a Sindicatelor
Facultatea de Medicina si Farmacie
31 mai – 01 iunie 2013
SRUMB
Facultatea de Medicina si Farmacie
Video Art Event
Facultatea de Arte
mai 2013
Dep. de Arte Vizuale
conf. univ.dr. Gavrilaş Gabriela Diana
Sesiunea anuală
de comunicări ştiinţifice
Facultatea de Litere
mai 2013
Facultatea de Litere
Dep. de Limba şi literatura română
Dep. de Limba şi literatura franceză-germană
conf.univ.dr. Crenguţa Bocşe
conf.univ.dr.Rodica Tomescu
lect.univ.dr. Dan Negruţ
,,Vox Artis“ Musikseminar
Filarmonica de Stat Oradea
15-20 iulie 2013
Dep. de Muzică
conf.univ.dr. Coresi Theodore
90 de ani de învăţământ teologic superior în Oradea
Universitatea din Oradea
16-17 octombrie 2013
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”
Dep. Teologie
pr.prof.univ.dr. Dumitru Megheşan
pr.conf.univ.dr. Miron Erdei
Zilele Medicale Orădene 2013
Facultatea de Medicina si Farmacie
P-ta 1 Decembrie nr.10
noiembrie 2013
Facultatea de Medicina si Farmacie

2012

Educaţia fizică şi sportul în beneficiul sănătăţii – EDIŢIA 38
Univ. Oradea, Biblioteca Universităţii 25 – 26 MAI 2012
FGTS/Departamentul de Ed.Fiz. ,Sport şi Kinetoterapie/ lect.univ.dr. Ciobanu Doriana
Conferinţa de Inginerie Energetică
Hotel Termal, Băile Felix , 07-09/2012
IEMI/DIEn/prof. Ioan FELEA
Calitate şi performanţă în educaţie
Oradea / 9-11 noiembrie 2012
DPPPD

2011

Educaţia fizică şi sportul în beneficiul sănătăţii – EDIŢIA 37
Băile Felix,
3 – 4 IUNIE 2011
Fac de Ed. FIz şi Sport, lect.univ.dr. Mărcuţ Petru
Conferinţa de Inginerie Energetică
Hotel Termal, Băile Felix / 02-04 iunie/2011
IEMI/DIEn / prof. Ioan FELEA
Conferinţă: Literatura regiunilor de contact etnic Invitaţi: Prof. univ. dr. Marcel Pop-Corniş (Universitatea din Richmond, SUA) şi Prof. univ. dr. Cornel Ungureanu (Universitatea de Vest Timişoara)
Facultatea de Litere 24.05.2011, ora 12.00
Facultatea de Litere / Catedra de limba şi literatura română/Prof.univ.dr. Ion Simuţ
Educaţia pentru toţi – o şcoală pentru fiecare
Oradea / 26-28 mai 2011
DPPPD

2010

Educaţia fizică şi sportul în beneficiul sănătăţii – EDIŢIA 36
Băile Felix, 28 – 29 MAI 2010
Fac de Ed. FIz şi Sport, lect.univ.dr. Mărcuţ Petru
Conferinţa de Inginerie Energetică
Hotel Internaţional, Băile Felix
27-29 mai/2010
IEMI/DIEn/prof. Ioan FELEA
Sesiunea anuală de comunicări ştiințifice a studenților şi a cadrelor didactice din ȋnvățământul preuniversitar
Oradea, Universitatea din Oradea/28.05.2010
Facultatea de Ştiințe/conf. univ.dr. Fodor Alexandrina
Sesiunea anuală de comunicări ştiințifice a studenților şi a cadrelor didactice din ȋnvățământul preuniversitar
Oradea, Universitatea din Oradea/27.05.2011
Facultatea de Ştiințe/conf. univ.dr. Fodor Alexandrina
Sesiunea anuală de comunicări ştiințifice a studenților şi a cadrelor didactice din ȋnvățământul preuniversitar
Oradea, Universitatea din Oradea/25.05.2012
Facultatea de Ştiințe/conf. univ.dr. Fodor Alexandrina
Gândirea pozitivă – aplicaţii şi implicaţii în ştiinţele educaţiei
Oradea / 27-29 mai 2010
DPPPD
 


Contact

Birou Programe si Proiecte CDI
Cladire Rectorat, Etaj IV, Sala D 402
Tel:   +40 0259 408216/408189
dbococi@uoradea.ro