Loading...
 
British EnglishRomână

Personalul Biroului Audit Public Intern

Lucia Maria Danciu – şef Birou Audit Public Intern

Tel: 0040 259 408454

E-mail: ldanciu@uoradea.ro

Coordonează activitatea Biroului Audit Public Intern cu privire la:

 • elaborarea proiectului planului anual de audit public intern;

 • atingerea obiectivelor specifice Biroului Audit Public Intern;

 • alocarea corespunzătoare a resurselor;

 • modul de aplicare a procedurilor de audit;

 • efectuarea misiunilor de audit supervizând fiecare etapă în desfăşurarea acestora ;

 • elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern ;

 • programele de formare şi perfecţionare profesională a personalului din subordine în baza prevederilor legale;

 • elaborarea Cartei auditului public intern.

 

Florina Mihaela Bora – Administrator Financiar

Tel: 0040 259 408454

E-mail: fbora@uoradea.ro

 • efectuează misiunile de audit şi consiliere încredinţate de către şeful de birou pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţa şi eficacitate ;

 • respectă procedurile şi întocmeşte toate documentele prevăzute de normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

 • respectă prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern.