Loading...
 
British EnglishRomână

Programe de studii - licență și master 2018

FA 1 Licență - GTS - Geografie Turism în limba engleză A

FA 1 Licență - ARTE  - Arte Vizuale A 

FA 2 Licență - IMT - Robotică Engleză AP 

Fa 2 Licență  - ARTE - Muzică A 

FA 3 Licență - DREPT EP 

FA 3 Licență  - PROTECȚIA MEDIULUI - Ingineria Prelucrării Lemnului EP 

FA 4 Licență - GTS - Geografie EP

FA 4 Licență  - GTS - Geografie Turism EP

FA 5 Licență  - IETI - Electromecanică EP 

FA 5 Licență  - GTS - Kinetoterapie și Motricitate specială EP

FA 6 Licență - IETI - Electromecanică EP

FA 7 Licență  - IETI - Inginerie și Management EP

FA 8 Licență - SSU - Psihologie EP

FA 9 Licență - IEMI - Inginerie Energetică A

FA 10 Licență  - IMT - Inginerie și Management ID EP

FA 11 Licență - IRISPSC -  RISE EP

FA 12 Licență  - LITERE - Limba și literatura Franceză 

FA 13 Licență  - MF - Asistența Medicală Generală EP

FA 14 Licență -  PROTECȚIA MEDIULUI - Agricultură EP

FA 15 Licență - PROTECȚIA MEDIULUI - Silvicultură EP

FA 16 Licență  - ȘTIINȚE - Fizică Medicală EP

FA 17 Licență - ȘTIINȚE ECONOMICE -  Management EP

FA 18 Licență  - ȘSU - Asistență Socială EP

FA 19 Licență - ȘSU - Sociologie EP

FA 20 Licență  - ȘTIINȚE - Informatică EP

FA 21 Licență  - IETI - Rețele și Software de Telecomunicații 

FA 22 Master  - IMT - Inginerie Industrială EP

FA 23 Licență - ȘSU - Sociologie EP

FA 23 Licență - CCA - Inginerie Sanitară și Protecția Mediului EP

FA 24 Licență  - CCA - Măsurători Terestre și Cadastru EP

FA 25 Licență - ȘTIINȚE ECONOMICE - Marketing EP

FA 26 Licență - ȘSU - Pedagogia învățământului primar și preșcolar, la Beiuș EP

FA 27 Licență - IEMI - Tehnologia Tricotajelor și Confecțiilor EP 

FA 28 Licență - MEDICINĂ ȘI FARMACIE - Balneofiziokinetoterapie și Recuperare EP

FA 29 Licență - LITERE - Limba și literatura  EP 

FA 30 licență - LITERE - Limbă și Literatură Germană EP