Loading...
 
British EnglishRomână

Reguli orientative de tehnoredactare

 

Reguli orientative (în funcție de domenii) privind

tehnoredactarea manuscriselor electronice

 

Pe lângă condiţiile de calitate a manuscrisului, este necesară şi îndeplinirea unor condiţii tehnice, şi anume:

-Să fie realizat într-un program de tehnoredactare compatibil cu aplicaţiile software deţinute de editură (şi care vor fi comunicate autorilor interesaţi);
-Să fie prezentat EUO în aceiaşi parametri pentru text şi paragraf (font, dimensiune, spaţiere) în tot textul. Nu se recomandă lăsarea de rânduri libere între paragrafe decât dacă se doreşte în mod expres evidenţierea unei anumite secţiuni.
-Se recomandă evitarea utilizării opţiunii „Insert Symbol” existentă în MSWord pentru a introduce caractere cu diacritice sau caractere speciale (α, β, γ ). În acest sens este recomandată utilizarea fontului SYMBOL (utilizabil în toate versiunile Windows) şi, eventual, anunţarea editurii cu privire la utilizarea unor asemenea caractere.
-În cazul necesităţii utilizării altui font, se recomandă copierea şi prezentarea acestuia la EUO odată cu manuscrisul.
Pentru o excelentă recepţionare şi corectură a manuscrisului Dvs, în momentul tehnoredactării acestuia vă recomandăm să ţineţi seama de următoarele reguli:
-În momentul culegerii, dezactivaţi toate opţiunile existente în TOOLS → AUTOCORECT.
-Pentru ecuaţii, fracţii, sume, integrale sau alte formule matematice complexe este preferabil să utilizaţi editorul de ecuaţii al MSWord, şi NU SĂ DESENAŢI formulele.
-În procesul de culegere (scriere) a textului, NU apăsaţi tasta ENTER la sfîrşitul rândului, ci DOAR ÎN MOMENTUL ÎN CARE TRECEŢI LA UN NOU PARAGRAF! Nu folosiţi ENTER sau SHIFT+ENTER pentru a trece la un rând nou în cadrul aceluiaşi paragraf. Pentru aceasta, folosiţi tasta SPACE.
-Pentru alinierea către interior a primului rând din paragraf, NU folosiţi tasta TAB, ci folosiţi opţiunea FIRST LINE din meniul FORMAT → PARAGRAF sau anunţaţi editura asupra preferinţelor dvs referitor la alinierea paragrafelor.
-Notele de subsol sau de final NU se vor introduce manual, ci doar cu funcţia INSERT → FOOTNOTE → AUTO NUMBER. Opţiunea AUTO NUMBER este singura care asigură numerotarea automată şi preluarea corectă a numerotării în programele specializate de paginare. Este esenţială utilizarea acetuiaşi tip de trimiteri în întreaga lucrare.
-Numerotarea paginilor NU se realizează manual, ci folosind opţiunea INSERT → PAGE NUMBERS.
-TABELELE trebuie create utilizând în exclusivitate opţiunea TABLE → INSERT TABLE.
-Este complet indezirabilă spaţierea coloanelor utilizând tasta TAB (sau SPACE) precum şi desenarea liniilor verticale şi / sau orizontale utilizând opţiunea DRAWING. Textul dvs. va fi complet inutilizabil.
-Desenele să fie realizate într-un program specializat (de preferinţă CorelDraw, FreeHand, AdobeIlustrator) şi în nici un caz în MSWord folosind opţiunea DRAWING.
-Imaginile scanate trebuie aduse în format *.tif, la rezoluţie 300 DPI.
-Pentru imaginile color scanarea să fie făcută cu opţiunea MILLIONS OF COLOURS. Dacă imaginile se aduc în format *.jpg, atunci transformarea trebuie realizată cu un factor de compresie (calitate) minim 8 (de preferinţă 10).
-La inserarea imaginii în fişier este necesară dezactivarea opţiunii FLOAT OVER TEXT, în vederea identificării în mod corect a poziţiei acesteia faţă de text.
-La evidenţierea în text a anumitor alinieri, este preferabil ca acestea să fie realizate folosind opţiunea BULLETS sau folosind tasta TAB (ultima variantă fiind mai puţin indicată). NU este recomandată alinierea textului folosind un număr variabil de spaţii.
-În vederea obţinerii unei structuri clare a materialului, pentru diversele niveluri de titluri şi subtitluri este preferabilă utilizarea unor HEADINGS predefinite, existente în MSWord. Regulă generală: un titlu este, de obicei, cu 2 puncte mai mare decât textul sau decât titlul de nivel imediat inferior.
-Dacă domeniul şi subiectul lucrării permit, nivelurile de subtitlu pot fi numerotate (ex.: 1., 1.1., 1.1.1. ; I., I. 1, I. 1.1 etc.). Se recomandă însă evitarea unui număr prea mare de subniveluri deoarece textul devine greu de urmărit.