Loading...
 
British EnglishRomână

Serviciul Administrativ

Image

Șef Serviciu: dr. ing. Cristian Vancea

E-mail: crvancea at uoradea.ro

Telefon: 0259/408438

Mobil : 0731/212374

 

Obiective: Asigurarea unui management administrativ performant vizând:

  • optimizarea permanentă a activităţilor administrative ale universităţii;
  • creşterea eficienţei acestora, în condiţiile respectării reglementărilor legale;
  • dezvoltarea, modernizarea şi diversificarea bazei materiale, astfel încât să creeze condiţii cât mai bune de desfăşurare a activităţilor didactice şi administrative pentru personalul administrativ.

 

Structura Serviciului Administrativ conform organigramei aprobate de Senat este organizată pe birouri, astfel: