Loading...
 
British EnglishRomână

Setări pagină

 

Recomandări de tehnoredactare - setare pagină

 

Format A4 (21x29,7cm)

Oglinda paginii: 
Orientation: Portrait; 
Margins: Top: 2 cm; Bottom: 2 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm;
Multiple pages: Mirror margins;
Layout: different odd and even – bifat; 
Different first page – bifat; 
Corpul textului:
- fonturi: Times New Roman, Book Antiqua, Arial, altele;
- corp de literă:12, aliniere Justify, interlinie 1,2;
- coloncifra: corp 10;
Titlul:
- aliniere: Center;
- corp de literă: 16;
- scris cu majuscule și îngroşat (Bold);
Note de subsol: 
- corp de literă: 10, interlinie 1;
Tabele/Grafice/Figuri:
- corp de literă 10;
- titlul tabelului: deasupra tabelului și centrat;
- sursa tabelului: sub tabel cu Italic și corp de literă 9;
- titlul și legenda figurii: sub figură și centrat, după modelul: Fig. 1 – Legenda …;
- tabelele și figurile se notează cu cifre arabe, de la 1 la n, în cadrul capitolelor;
- tabelele, graficele și figurile nu trebuie să depășească în lățime formatul paginii;
Bibliografie:
-corp de literă: 11;
- se inserează la finalul lucrării, după anexe.

Format B5 (17x24cm)

Oglinda paginii: 
Orientation: Portrait; 
Margins: Top: 2 cm; Bottom: 2 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm;
Multiple pages: Mirror margins;
Layout: different odd and even – bifat; 
Different first page – bifat;
Corpul textului:
- fonturi: Times New Roman, Book Antiqua, Arial, altele;
- corp de literă: 11, aliniere Justify, interlinie 1,2;
- coloncifra: corp 9;
Titlul:
- aliniere: Center ;
- corp de literă: 15;
- scris cu majuscule și îngroşat (Bold);
Note de subsol:
- corp de literă: 9, interlinie 1;
Tabele/Grafice/Figuri:
- corp de literă 9;
- titlul tabelului: deasupra tabelului și centrat;
- sursa tabelului: sub tabel cu Italic și corp de literă 8,5;
- titlul și legenda figurii: sub figură și centrat, după modelul: Fig. 1 – Legenda …;
- tabelele și figurile se notează cu cifre arabe, de la 1 la n, în cadrul capitolelor;
- tabelele, graficele și figurile nu trebuie să depășească în lățime formatul paginii;
Bibliografie:
- corp de literă: 10;
- se inserează la finalul lucrării, după anexe.

Format A5 (14,7x21cm)

Oglinda paginii: 
Orientation: Portrait; 
Margins: Top: 2 cm; Bottom: 2 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm;
Multiple pages: Mirror margins;
Layout: different odd and even – bifat; 
Different first page – bifat;
Corpul textului:
- fonturi folosite: Times New Roman, Book Antiqua, Arial, altele;
- corp de literă: 10, aliniere Justify, interlinie 1,2;
- coloncifra: corp 8,5;
Titlul:
- aliniere: Center;
- corp de literă: 14;
- scris cu majuscule și îngroşat (Bold);
Note de subsol:
- corp de literă: 8,5, interlinie 1;
Tabele/Grafice/Figuri:
- corp de literă 8,5;
- titlul tabelului: deasupra tabelului și  centrat;
- sursa tabelului: sub tabel cu Italic și corp de literă 8;
- titlul și legenda figurii: sub figură și centrat, după modelul: Fig. 1 – Legenda …;
- tabelele și figurile se numerotează cu cifre arabe, de la 1 la n, în cadrul capitolelor;
- tabelele, graficele și figurile nu trebuie să depășească în lățime formatul paginii;
Bibliografie:
- corp de literă: 9
- se inserează la finalul lucrării, după anexe.


Alte formate pot fi stabilite, de comun acord, cu autorul.

 

Mențiuni:

- lucrarea propriu-zisă începe de la pagina 5; 
- fiecare capitol începe pe pagina impară (din dreapta) și este recomandabil a se evita încheierea acestuia cu doar două - trei rânduri pe ultima pagină;
- înainte de fiecare capitol se lasă o pagină albă;
- pentru materialele scrise în limba română este obligatorie folosirea diacriticelor;
- calitatea fotografiilor, reproducerilor sau desenelor scanate trebuie să fie foarte bună (350 dpi), iar sursa acestora trebuie întotdeauna menționată în text;
- autorii își asumă întreaga responsabilitate asupra conținutului manuscrisului, precum și respectarea tuturor prevederilor legale ale dreptului de autor.

 

Reproducerea materialelor protejate prin copyright:

Este necesară obținerea dreptului de reproducere în cazul citatelor (mai mari de 400 de cuvinte), al poeziilor și al imaginilor (ilustrații, desene, caricaturi, fotografii) protejate de legea dreptului de autor.

Structura lucrării:

Pagina de gardă – cuprinde: titlul lucrării, scris centrat, și sigla editurii.
Pagina tehnică – cuprinde: numele și gradul celor doi referenți care au recomandat lucrarea pentru publicare, descrierea CIP, echipa care s-a ocupat de carte: redactor, tehnoredactor, designer (după caz), informații despre original, drepturi de autor și condițiile legale de reproducere a textului, parțial sau integral și următoarea notificare tradusă în limba în care este publicată lucrarea:
”Autorul/autorii își asumă întreaga responsabilitate asupra conținutului lucrării”.
Pagina de titlu – cuprinde: numele autorului/autorilor, titlul cărții și subtitlul (dacă este cazul), denumirea editurii și anul apariției, scrise centrat. În cazul în care există un cuvânt înainte sau o prefață/postfață trebuie trecut și numele persoanei care le-a întocmit, de asemenea, și numele traducătorului, dacă este vorba de o traducere. Trebuie specificat dacă ediția este una revăzută sau una nouă. 
Cuprins – reflectă fidel conținutul lucrării: părți, capitole, subcapitole etc.
Cuvânt înainte
Prefaţă/studiu introductiv
Notă asupra ediţiei
Lucrarea propriu-zisă 
Note – dacă nu sunt incluse în text sau inserate la subsol
Glosar
Bibliografie
Index 
Addenda, anexe

Se consideră plagiat:

Conform Legii nr. 206 din 27 mai 2004, cu modificările ulterioare, Cap. I, art. 4, lit. (d) se consideră plagiat „expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstrații, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode științifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menționa acest lucru și fără a face trimitere la sursele originale.”