Loading...
 
British EnglishRomână

Sistem de control managerial intern (SCMI)

Managementul calitatii  »  Sistem de control managerial intern (SCMI)

LEGISLAȚIE

Ordinul nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice, normele metodologice

Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

Ordin nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

Ordonanța nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv

 

REGLEMENTĂRI INTERNE

SEAQ_PS_DAC_04 - Procedură de sistem privind identificarea obiectivelor scan/doc

SEAQ_PS_DAC_05 - Procedură de sistem privind planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor scan/doc

SEAQ_PS_DAC_06 - Procedură de sistem privind coordonarea activităților în vederea atingerii obiectivelor scan/doc

SEAQ_PS_DAC_07 - Procedură de sistem privind monitorizarea performanțelor scan/doc

Decizie pentru actualizarea Consiliului de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică cu privire la sistemele de control managerial din Universitatea din Oradea (C-SCMI), membrii consiliului

Decizie nr.959/10.10.2012 de înființare a Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologici a dezvoltării sistemului de control managerial intern al Universității din Oradea (C-SCMI)

Decizie nr.44/14.01.2013 de modificare a componenței Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologici a dezvoltării sistemului de control managerial intern al Universității din Oradea (C-SCMI), modificată prin Decizia nr.3/11.01.2016

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologici a dezvoltării sistemului de control managerial intern al Universității din Oradea (C-SCMI)

Ghid de implementare a Sistemului de Control Managerial Intern în cadrul UO

Program de dezvoltare a sistemului de control managerial intern 201720162015, 2014, 2013

Lista structurilor la care se aplică SCIM

MANAGEMENTUL RISCULUI

Procedura privind managementul riscurilor

Decizie nr.31/27.01.2016 de constituire a Grupului de Lucru privind Managementul Riscului

Registru de riscuri UO 2014

Registru de riscuri UO 2015

RAPORTĂRI

Raport asupra sistemului de control intern managerial (anexa 4.3) 20162015201420132012

Situație sintetică, semestrială/anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern/managerial (anexa 4.2) la data de 31.12.201631.12.201531.12.201431.12.201331.12.2012

Situație centralizatoare, semestrială/anuală, privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial (anexa 3) pe S1 2016S2 2015S1 2015S2 2014S1 2014S2 2013S1 2013

FORMULARE

Chestionar de autoevaluare SCIMManagementul calitatii

Contact

Campus Central
Cladire Rectorat, D102
Tel:   +40 259-408190
calitate@uoradea.ro