Loading...
 
British EnglishRomână

Structura


SEDIU CENTRAL:
Oradea, str. Universității nr. 1, e-mail: biblioteca@uoradea.ro

 • ŞEF SERVICIU BIBLIOTECĂ

   Florica UJOC – tel. 0259/408617 sau int. 9617 – e-mail: fujoc@uoradea.ro
 

 • BIROU ACHIZIŢIE – PRELUCRARE

   Şef birou - Daniela BAR – tel. 0259/408619 sau int. 9619 – e-mail: dbar@uoradea.ro 
                          Birou 1 – tel. 0259/408620 sau int. 9620 
                          Birou 2 – tel. 0259/408621 sau int. 
9621 
 

 • BIROU COMUNICAREA COLECŢIILOR

     Şef birou - Emilia POP – tel. 0259/408618 sau int. 9618 – e-mail: epop@uoradea.ro
              Recepție parter – tel. 0259/408610 sau int. 9610
       Custode etaj 1 carte – tel. 0259/408611 sau int. 9611
       Custode etaj 2 carte – tel. 0259/408612 sau int. 9612
       Custode etaj 3 carte – tel. 0259/408613 sau int. 9613
       Custode etaj 4 carte – tel. 0259/408614 sau int. 9614
       

 • Telefon servicii utilizatori bibliotecă - tel. 0259/408610 sau int. 9610
   
 • Împrumut interbibliotecar - tel. 0259/408620 sau int. 9620 - e-mail: biblioteca@uoradea.ro
   
 • Administrator resurse informatice - Cristian KATONA – tel. 0259/408616 sau int. 9616
                                                                                 e-mail: ckatona@uoradea.ro
 • Administrator resurse materiale - Cornel MAN – tel. 0259/408622 sau int. 9622

  

FILIALE:

 • BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE CONSTRUCŢII, CADASTRU ŞI ARHITECTURĂ
 • BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE PROTECŢIA MEDIULUI

 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC AL BIBLIOTECII UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA cu rol consultativ în dezvoltarea colecţiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi al activităţilor culturale:

 • prof.univ.dr. EUGEN-VICTOR MACOCIAN – prorector responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi al relaţiilor internaţionale;
 • prof.univ.dr. SORIN CURILĂ –  preşedinte al Senatului universitar;
 • prof.univ.dr. MARCELA PRADA – prorector responsabil cu managementul resurselor materiale şi patrimoniu;
 • conf.univ.dr. LIGIA BURTĂ – prorector responsabil cu servicii studenţeşti şi vizibilitate;
 • conf.univ.dr. CARMEN POPA – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane;
 • FLORICA UJOC – şef Serviciu Bibliotecă;
 • DANIELA BAR – şef Birou Achiziţie-Prelucrare;
 • EMILIA POP – şef Birou Comunicarea Colecţiilor.