Loading...
 
British EnglishRomână

Structura

SEDIU CENTRAL:
Oradea, str.Universitatii, nr.1, e-mail: biblioteca@uoradea.ro
 

 • ŞEF SERVICIU BIBLIOTECĂ

   Florica UJOC – tel. 0726 149143 – e-mail: fujoc@uoradea.ro

 • BIROU ACHIZIŢIE – PRELUCRARE

   Şef birou - Daniela BAR – tel. 0770 105670 – e-mail: dbar@uoradea.ro 

 • BIROU COMUNICAREA COLECŢIILOR

   Şef birou - Emilia POP – tel. 0770 139863 – e-mail: epop@uoradea.ro

 • BIROU PERIODICE

   Şef birou - Călina MAGHIAR – tel. 0726 383353 – e-mail: cmaghiar@uoradea.ro

 • BIROU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

   Administrator resurse informatice - Cristian KATONA – tel. 0733 055557 – e-mail: ckatona@uoradea.ro
   Administrator resurse materiale - Cornel MAN – tel. 0733 055557
  

FILIALE:

 • BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE CONSTRUCŢII, CADASTRU ŞI ARHITECTURĂ
 • BIBLIOTECA FACULTĂŢII DE PROTECŢIA MEDIULUI

 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC AL BIBLIOTECII UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA cu rol consultativ în dezvoltarea colecţiilor, în domeniul cercetării ştiinţifice şi al activităţilor culturale are următoarea componenţă:

 • prof.univ.dr. EUGEN-VICTOR MACOCIAN – prorector responsabil cu managementul cercetării ştiinţifice şi al relaţiilor internaţionale;
 • prof.univ.dr. SORIN CURILĂ –  preşedinte al Senatului universitar;
 • prof.univ.dr. MARCELA PRADA – prorector responsabil cu managementul resurselor materiale şi patrimoniu;
 • conf.univ.dr. LIGIA BURTĂ – prorector responsabil cu servicii studenţeşti şi vizibilitate;
 • conf.univ.dr. CARMEN POPA – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane;
 • FLORICA UJOC – şef Serviciu Bibliotecă;
 • DANIELA BAR – şef Birou Achiziţie-Prelucrare;
 • EMILIA POP – şef Birou Comunicarea Colecţiilor;
 • CĂLINA MAGHIAR – şef Birou Periodice.