Loading...
 
British EnglishRomână

Surse de finanţare

Managementul cercetarii  »  Surse de finanţare

 

Informatii despre/pentru competitii de finantare

A. Catalogul surselor de finantare
B. Competitii de finantare
C. Informatii utile pentru programe de finantare
 
 

2021


PN III

- A fost lansată PROIECT EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV - PN-III-CERC-CO-PED-3-2021. Termen de depunere a propunerilor: 15 Septembrie, ora 16:00

- A fost lansată PROIECTE DE TRANSFER LA OPERATORUL ECONOMIC - PN-III-CERC-CO-PTE-3-2021Termen de depunere a propunerilor: 13 Septembrie, ora 16:00

Granturile SEE și Norvegiene

Granturile SEE si Norvegiene

 • Cooperare în învățământul universitar - Termen limită de depunere: 15 februarie 2021
 • Proiecte naționale și de cooperare și mobilități și naționale în domeniul învățământului profesional și ethnic - Termen limită de depunere: 4 iunie 2021/ 18 iunie 2021
 • Apel de proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală - Termen limită de depunere: 4 iunie 2021
 • Drepturile omului – Implementare la nivel national - Termen limită de depunere: 9 aprilie 2021
 • Apel de proiecte destinat creșterii incluziunii și abilitării romilor, runda II - Termen limită de depunere: 15 aprilie 2021
 • Schema de granturi mici nr. 2 - Servicii outreach - Termen limită de depunere:  9 martie 2021
 • Apelul nr. 1 pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi - Termen limită de depunere: 30 martie 2021
 • Restaurarea zonelor umede și turbăriilor - Termen limită de depunere: 31 martie 2021
 • Schema de granturi mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități” - Termen limită de depunere: 29 martie 2021
 • Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” - Energie hidroenergetică - Termen limită de depunere: 31 martie 2021
 • Electrificarea gospodăriilor - Termen limită de depunere: 29 aprilie 2021

2020


POCU

Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății. MysMIS va fi deschis în perioada 16.12.2020, ora 16.00 și 01.02.2021, ora 16.00

CNCS

- S-a lansat competiţia de evaluare și clasificare a editurilor, colecțiilor și revistelor științifice din domeniul Ştiinţelor Umaniste. Termenul limită de depunere: 21 octombrie 2020. Platformă depunere: www.uefiscdi-direct.rosecţiunile Recunoaștere REViste RREV-2020 şi Recunoaștere EDituri RED-2020

CNCS adresează un apel cercetătorilor din domeniul umanist de a se înscrie pentru evaluarea editurilor şi revistelor cu profil umanist din România, competiţia 2020. Perioada de înscriere: 28 septembrie – 4 noiembrie 2020 Opţiunile se fac prin intermediul platformei BrainMap, pe unul sau mai multe dintre domeniile: Arhitectură și urbanism; Arte vizuale; Cinematografie și media; Filologie; Filosofie; Istorie și studii culturale; Muzică; Teatru și artele spectacolului; Teologie

UEFISCDI

Burse de cercetare "Simion Mehedinți"

https://uefiscdi.gov.ro/burse-de-cercetare-simion-mehedinti

 

LIFE

Este deschisa sesiunea de depunere de proiecte pe Programul LIFE al Uniunii Europene pentru anul 2020 cu subprogramele Mediu (termen limita de depunere 16.07.2020) si Actiune pentru clima (termen limita de depunere 06.10.2020).Mai multe detalii in limba romana despre programul LIFE se gasesc pe adresele: http://lifeprogram.ro/ si http://www.mediu.ro/categorie/life/87

Informare sesiune depunere proiecte program LIFE_2020

PN III

- ”Proiecte de Mobilitate Cercetatori - MC 2020” din cadrul Programului Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.1 - Resurse Uman - Cererile de finanțare se depun în regim continuu, până la data de 15.10.2020, ora 16.00, prin intermediul platformei web, nefiind necesară depunerea și în format tipărit.

Proiecte de Cercetare Exploratorie” din cadrul Programului 4 “Cercetare Fundamentală și de Frontieră - Platforma va fi disponibilă începând cu data de 28.05.2020

- Au fost lansate în cadrul PN III Programul 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane competițiile:

                 - Premierea rezultatelor cercetării – Articole

                 - Premierea rezultatelor cercetării – Brevete, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5715/09.10.2020 și respectiv 5716/09.10.2020

- Au fost lansate în cadrul PN III Programul 3, Subprogramul 3.1. – Bilateral / multilateral – Proiecte mobilități, RO-BE 2020. Apelul comun pentru competiția de proiecte bilaterale România-Comunitatea VALONĂ-BELGIA a fost aprobat prin Ordinul MEC nr. 5717/09.10.2020 și transmis cu adresa nr.3123/13.10.2020


2019PN III 
 
- PNIII-P2 - Proiect experimental demonstrativ (PED) - termenul limită:11.10.2019, ora 16.00
PNIII-P2 -Transfer la operatorul economic - termenul limită: 11.10.2019, ora 16.00
 
 
 

 
Burse Fulbright 2020-2021 
   Anunț   Afis    Flyer   Detalii
Manifestări științifice și evenimentele asociate în anul 2019
   Anunț
 

 

 
ORIZONT 2020 
 

RO02TREZ07620F332000XXXX


2018

A. Catalogul surselor de finanțare

Ianuarie Februarie / Martie / Aprilie / Mai / Iunie / Iulie / August / Septembrie / Octombrie / Noiembrie / Decembrie
 
B. Competiții de finanțare
 
ORIZONT 2020 - Pilonul I - Excelență științifică; Pilonul II - Poziția de lider în sectorul industrial; Pilonul III - Provocări societale
 
 
 
FORMULARELE COMPLETATE CU DATELE UNIVERSITĂȚII PENTRU PROIECTELE ACTIVE
SE SOLICITĂ LA ADRESA DE E-MAIL: birou.programe at gmail.com
 
 
  Martie Termen limită
POCU- axa 6

Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe

Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate

Obiective Specifice:

O.S.6.7. - Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul  instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile;

O.S.6.9. -Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile;

O.S.6.10. -Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.

Corrigendum nr.1.

27.04.2018

ora 16.00

INTERREG EUROPA

În 7 mai 2018 v-a fi lansat al 4-lea Apel de proiecte.

22.06.2018
Manifestări științifice Lansarea competitiei pentru finantarea manifestarilor stiintifice 2018 15.06.2018
POC axa 1

A fost lansat apelul POC axa 1. - Mari infrastructuri de CD - Proiecte de investitii pentru institutii publice

Sectiunea F

mai 2018
România-Republica Populară Chineză A fost lansat apelul comun România – Republica Populară Chineză pentru competiţia de proiecte de mobilitate. 31.03.2018
INNOVOUCHER A fost lansat apelul pilot INNOVOUCHER,  un nou model de program pentru cecuri de inovare care să sprijine schimbul transnațional de servicii suport pentru inovare în Europa 15.06.2018
WaterWorks 2017

Prin aceast apel transnațional comun, ce se încadrează în aria tematică "Closing the Water Cycle Gap- Sustainable Management of Water Resources" prevăzută în Strategia de cercetare și inovare strategică Water JPI, se urmăreşte realizarea unor proiecte de cercetare şi inovare care au ca scop sprijinirea politicii UE legate de resursele de apă (gestionare, consolidare, management durabil)

Un webinar pentru cei interesați va fi organizat în data de 12 martie 2018

24.04.2018

ora 17.00 (CET)

PerMed 2018 Programul sprijină proiecte de cercetare transnaţionale în domeniul medicinii personalizate, încurajând totodată interdisciplinaritatea precum şi colaborarea dintre mediul academic,echipe de cercetare din instituţii publice şi IMM+uri

10.04.2018

ora 17.00(CET)

  Februarie  
COSME Sprijinirea noilor sau potentialilor antreprenori europeni in etapa de dezvoltare a afacerilro lor. Entități legale din țări membre UE/ participante COSME (entități private, entități publice, consorțiu, persoane fizice, entități fără personalitate juridică)

15.03.2018

ora 16:00 CET

MANUNET Apel transnațional 2018. Consorțiu format din cel puțin 2 IMM-uri independente. Pot aplica și companii mari, grupuri de cercetare academică.  Atât timp cât din consorțiu fac parte 2 IMM-uri, pot participa și universități sau alte organizații publice conform reglementărilor de finanțare regionale/naționale. 23.03.2018
FDI Ministerul Educației Naționale a lansat competiția de proiecte finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională destinat universităților de stat.

12.03.2018

ora 16.00

  Ianuarie  
PNDR Se lansează două apeluri de proiecte pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse în sectoarele agricol și pomicol 30.04.2018

 

C. Informatii utile pentru programe de finantare

 

2017

A. Catalogul surselor de finanțare

Ianuarie / Februarie / Martie / Aprilie / Mai / Iunie / Iulie / August / Septembrie / Octombrie / Noiembrie / Decembrie
 
B. Competiții de finanțare
 
ORIZONT 2020 - Pilonul I - Excelență științifică; Pilonul II - Poziția de lider în sectorul industrial; Pilonul III - Provocări societale
 
 
 
FORMULARELE COMPLETATE CU DATELE UNIVERSITĂȚII PENTRU PROIECTELE ACTIVE
SE SOLICITĂ LA ADRESA DE E-MAIL: birou.programe at gmail.com
 
 
  Noiembrie Termen limită
POC Actiunea 1.2.1 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare

16.05.2018

CEI-EUREKA Romania-Israel S-a lansat competitia de proiecte de Cooperare europeana CEI-EUREKA Romania-Israel. Susținerea participării companiilor din România, în parteneriat cu organizații de cercetare, la programe internaționale de cercetare care facilitează mobilitatea cercetătorilor, circulația ideilor și a cunoștințelor, accesul la rețele transnaționale de colaborare. 14.12.2017
  Octombrie  
SEED MONEY FACILITY S-a lansat primul apel de proiecte, ”Seed Money Facility”, pentru finanțarea pregătirii de proiecte cu impact în Strategia UE pentru Regiunea Dunării

7.12.2017

ora 15.00 

PNIII DCD-RU-MCD-2017-2- Resurse umane

S-a lansat competitia de Proiecte de mobilitate pentru cercetători cu experienta din Diaspora - PNIII DCD-RU-MCD-2017-2 - Resurse Umane.

si competitia de Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din Diaspora - PNIII DCD-RU-MCT-2017-2 - Resurse Umane.

20.11.2017

ora 16.00

ERA-NET Smart Grids Plus

UEFISCDI anunță lansarea celui de-al 3-lea apel al inițiativei ERA-NET Smart Grids Plus, definit în contextul unei viziuni care urmăreşte crearea unui sistem de energie electrică care să integreze energia regenerabilă şi să permită tehnologii flexibile de consum şi producție. Propunerile de proiect trebuie sa aibă caracter transnaţional şi să cuprindă în consorţiu cel puţin două instituţii partenere diferite din cel puţin două ţări participante la initiaţivăProiectele vor fi finanțate pe o perioadă de maxim 3 ani.

14.11.2017

ora 14:00

  August  
PN III S-a lansat competiția de Proiecte de mobilitate pentru cercetători, pilonul 1 din cadrul PN III 10.12.2017
  August  
POCU

AM POCU a publicat în consultare publică:

16.08.2017
Apel deschis pentru identificarea proiectelor de specializare inteligentă a Regiunii Nord-Vest ADR Nord-Vest invită toţi actorii cheie – companii, universităţi, institute de cercetare-dezvoltare, entităţi de inovare şi transfer tehnologic, parcuri ştiinţifice şi tehnologice, administraţii publice locale, clustere, structuri de sprijinire a afacerilor şi reprezentanţii societăţii civile – interesaţi de dezvoltarea şi implementarea unor proiecte de inovare prin care pot contribui la dezvoltarea domeniilor de specializare inteligentă, să transmită astfel de idei de proiecte în scopul de a asigura sprijin pentru identificarea surselor de finanţare şi îmbunătățirea ideilor. 21.08.2017
  Iulie  
PN III S-a lansat competitia de Proiecte complexe realizate în consorții CDI (PCCDI) pilonul 1 din cadrul PN III 25.08.2017
Competiție manifestări științifice 2017 finanțate de ANCSI

S-a lansat competiția pentru finanțarea manifestărilor științifice 2017.

Se pot depune propuneri de manifestări științifice:

- organizate până 30 septembrie 2017

- organizate în octombrie și noiembrie 2017

 

 

15.07.2017

30.07.2017

  Iunie  
GEOTHERMICA 2017 Obiectivul primului apel al proiectului GEOTERMICA este de a lansa proiecte care accelerează demonstrarea și validarea noilor concepte de aprovizionare  cu energie geotermală în cadrul sistemului energetic și identifică modalitățile de implementare viabile din punct de vedere comercial. Accentul este pus pe demonstrarea faptului că energia geotermală reprezintă o sursă de energie sigură, durabilă, competitivă și accesibilă pentru Europa și demonstrarea rolului semnificativ pe care energia geotermală îl poate avea în cadrul sistemului energetic printr-o gamă largă de concepte noi. 10.07.2017
  Mai  
ROHU

S-a lansat al doilea apel pentru propuneri de proiecte normale.

6/b - Investirea în sectorul apelor pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii şi pentru a satisface nevoile identificate de statele membre, pentru investiţii care merg dincolo de aceste cerinţe

7/c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile

11/b – Promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetăţeni şi instituţii

30.09.2017
  Aprilie  
FDI Ministerul Educației Naționale a lansat competiția de proiecte finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională destinat universităților de stat. 05.05.2017
ROSE

Ministerul Educației Naționale s-a lansat apelul în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar - Romania secondary Education Project.  

 • SGU-N – Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (programe remediate, tutoriat, servicii de sprijin, consiliere și orientare, coaching, promovarea târgurilor de locuri de muncă, ateliere de lucru în domenii specifice, precum și campanii de creștere a conștientizării)
 • SGCU-PV – Schema de Granturi Competitive pentru Universități Programe de Vară de tip punte (cursuri de vară, parteneriate licee-universități-piața muncii, dezvoltarea de programe de tutoriat în campus)
 • SGCU-CI – Schema de granturi Competitive pentru Universități – Centre de învățare

 

 

05.06.2017

18.02.2018

05.05.2017

15.01.2018

14.07.2017

  Martie  
Interreg Europe Prezentările din cadrul evenimentului InfoDay INTERREG EUROPE organizat la București 31.03.2017
  Februarie  
POCA

AM POCA a lansat cererea de proiecte nr. IP 7/2017 (MySMIS: POCA/117/2/2/) – Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice cu titlul „Sprijin pentru secretariatul tehnic al Strategiei Nationale Anticoruptie si masuri privind remedierea lacunelor legislative cu privire la consilierul de etica, protectia avertizorului in interes public si interdictiile post-angajare (pantouflage-ul), in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. (Universitatea este eligibila ca si partener)

15.03.2017
EEA Grants R007 Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a lansat apelul si pachetul de informatii pentru programul: EEA Grants R007 Adaptarea la schimbari climatice 30.08.2017
EEA Grants R005 Ministerul Fondurilor Europene a lansat apelul si pachetul de informatii privind programul: EEA Grants R005 Eficienta energetica 28.02.2017
EEA Grants R004 Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a lansat apelul si pachetul de informatii pentru programul: EEA Grants R004 Reducerea substantelor periculoase 30.08.2017
EEA Grants R002  Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a lansat apelul si pachetul de informatii pentru programul: EEA Grants R002  Biodiversitate si servicii ale ecosistemelor 30.08.2017
EEA Grants Ministerul Cercetarii si Inovarii a lansat o noua competitie impreuna cu pachetul de informatii in cadrul programului EEA Grants - Fondul de Relaţii Bilaterale al Programului “Cercetare în Sectoare Prioritare 28.04.2017
POCA Cod apel: POCA/118/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
Titlu: CP4/2017 – Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să introducă managementul calității în concordanță cu Planul de Acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității (Universitatea este eligibila ca si partener)
24.03.2016
PNDR Submăsura 16.4 și Submăsura 16.4a  - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol. SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este cooperarea dintre actori în sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare și a facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor şi atragerea unor categorii noi de consumatori. 28.02.2017
Interreg Europe Secretariatul Comun a lansat pachetul aplicantului afent celui de-al treilea apel al programului INTERREG EUROPE. 30.06.2017
  Ianuarie  
POCU 4.8. Ministerul Fondurilor Europene în sectorul medical a lansat apelul de proiecte ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”, Axa prioritară 4, Os.4.8. 15.02.2017
Spații verzi urbane În cadrul componentei "Spații Verzi Urbane" se acordă finanţare proiectelor care îşi propun reabilitarea sau crearea de spaţii verzi şi desfăşurarea activităţilor de educaţie ecologică în rândul comunităţilor locale, derulate de ONG-uri în parteneriat cu diferite instituţii. 

15.02.2017

ora 16.00

PN CDI III 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare - Cecuri de inovare continuu

ROHU

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-a România-Ungaria și Autoritatea Națională - Biroul Primului Ministru din Ungaria - anunță lansarea, în cadrul programului, a primului Apel restrâns, pentru propuneri de proiecte strategice și a primului Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale.

Aplicațiile trebuie depuse online, prin intermediul sistemului eMS, începând cu data de 25 ianuarie 2017 ora 8:00, până în data de 24 aprilie 2017 ora 16:00 (EET)

31.05.2017 ora 16:00

 

C. Informatii utile pentru programe de finantare

Aprilie
POCU

Calendar estimativ privind procesul de evaluare și selecție pentru cererile de finanțare depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - 14 aprilie 2017

2017
 
Ianuarie
ROHU

Urmare a lansării în data de 29 decembrie 2016 a două Apeluri pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului, respectiv, un Apel deschis, pentru propuneri de proiecte normale şi un Apel restrâns, pentru proiecte strategice, Secretariatul Comun al Programului Interreg V-A România-Ungaria organizează, în perioada 06-10 februarie 2017, o serie de evenimente de informare şi un Forum pentru identificare de parteneri.

Materialele prezentate.

02.02.2017

 

2016

A. Catalogul surselor de finantare

Ianuarie / Februarie / Octombrie / Aprilie / Mai / Iunie / Iulie / August / Septembrie / Octombrie / Noiembrie / Decembrie
 
B. Competitii de finantare
 
ORIZONT 2020 - Pilonul I - Excelență științifică; Pilonul II - Poziția de lider în sectorul industrial; Pilonul III - Provocări societale
 
 
 
FORMULARELE COMPLETATE CU DATELE UNIVERSITĂȚII PENTRU PROIECTELE ACTIVE
SE SOLICITĂ LA ADRESA DE E-MAIL: birou.programe at gmail.com
 
 
  Noiembrie Termen limită

PN III

P2.

2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare / Soluții

 

16.12.2016 ora 16:00

19.12.2016 ora 16:00

16.12.2016 ora 16:00

  Noiembrie  
Subvenționarea Literaturii Tehnico - Științifice A fost lansata competitia 2016 pentru Subventionarea Literaturii Tehnico - Stiintifice (reviste). UEFISCDI asigura procesul de evaluare a cererilor de finantare, contractarea fiind asigurata de ANCSI. Cererile de finantare se depun prin intermediul platformei web www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesara depunerea si in format tiparit. 05.12.2016

PN III

P1.

- Proiecte de cercetare postdoctorala-Competitie 2016 

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerilor echipe independente - Competitie 2016. 

Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare va fi disponibila începând cu data de 21 noiembrie 2016.

10.01.2017

ora 16:00

PN III

P1.

A fost lansata cea de-a doua competitie pentru Burse de cercetare "Spiru Haret". aceasta vizeaza formarea unor generatii de cercetatori deschise catre studiul diasporei romanesti.

30.11.2016

ora 16:00

  Octombrie  
Premiu pentru femeile inovatoare

Comisia Europeana a lansat un premiu pentru femeile inovatoare. Detalii: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators

03.11.2016
POCU/90/6/19

Pe 13 Octombrie 2016 Ministerului Fondurilor Europene a lansat apelul de proiecte “Stagii de practică elevi si studenţi în sectorul agroalimentar, industrie si servicii” (cod apel POCU/90/6/19). Proiectele vor fi finantate prin Program Operational Capital Uman, Axa prioritară 6. Educatie si competente.

01.02.2017
POCU/89/3/7 Ministerul Fondurilor Europene a lansat pe 12 Octombrie 2016 Programul “Diaspora Start-up”. Diaspora Start-up face parte din Axa prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti, Prioritatea de investitii 8iii - Activitati independente, antreprenoriat si înfiintare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. - Cresterea ocuparii prin sustinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana. 29.11.2016
POCU/82/3/7 Ministerul Fondurilor Europene a lansat pe 16 Septembrie 2016 Programul “Romania Start-up Plus”. Romania Start Up Plus face parte din Axa prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti, Prioritatea de investitii 8iii - Activitati independente, antreprenoriat si înfiintare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi si a unor întreprinderi mici si mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. - Cresterea ocuparii prin sustinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana. 16.11.2016
  Iulie  
Candidate pentru membrii Comitetului de Selectie si pentru membrii CNECSDTI

A fost lansat apel simultan de candidature pentru membrii Comitetului de Selectie si pentru membrii Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii (CNECSDTI). Consiliul are un rol cheie in coordonarea si monitorizarea aplicarii normelor de conduit morala si profesionala in activitatile de cercetare-dezvoltare la nivel national. Aplicatiile se depun in platforma www.brainmap.ro astfel: pana la data de 12 august 2016 pentru calitatea de membru al Comitetului de Selectie; pana la data de 2 septembrie 2016 pentru calitatea de membru al CNECSDTI

12.08.2016

02.09.2016

PN CDI III Competitia bilaterala Romania - Franta este de a intarii schimbul stiintific si tehnologic de excelenta intre laboratoarele de cercetare din cele doua tari. 25.07.2016
ERC-2016-ADG Conceput pentru a sprijini cercetători principali excelent la etapa de cariera la care sunt deja lideri de cercetare, cu un palmares de realizări de cercetare. 1.09.2016
ERC-PoC-2016 ERC Proof of Concept Grants are designed to support ERC grantees with the commercial or societal application of the results of their funded research.  5.10.2016
  Iunie  
Competiție pentru finanțarea manifestărilor științifice 2016

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia pentru manifestări ştiinţifice şi expoziţionale anunţă lansarea competiţiei pentru finanţarea manifestarilor ştiinţifice în anul 2016.

30.06.2016
PNCDI III S-a lansat programul Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III) coordonat de UEFISCDI.   

PNCDI III

P1

Dezvoltarea sistemului național de CD
 
31.05.2016 abs. 2015
08.2016 abs. 2016
29.11.2016
31.10.2016
31.10.2016
24.06.2016
24.06.2016

PNCDI III

P2

Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare
2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare
 
 
10.06.2016
17.06.2016
24.06.2016

PNCDI III

P3

Cooperare europeană și internațională
3.1. Bilateral/multilateral
3.2. Orizont 2020
3.6. Suport
 
 
continuu
 
continuu
continuu
 
continuu

PNCDI III

P4

Cercetare fundamentală și de frontieră
 
27.05.2016
15.07.2016
31.05.2016
  Aprilie  

Interreg V-a Romania-Ungaria (ROHU)

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A Romania – Ungaria, a lansat in consultare publica propunerea de Ghid al solicitantului aferent primului apel pentru propuneri de proiecte strategice din cadrul Programului Interreg V-A Romania – Ungaria. Primul apel pentru propuneri de proiecte este estimat a fi lansat in luna mai a anului 2016.

20.04.2016

C. Informatii utile pentru programe de finantare

 

Mai
POC 2015 Rezultate proiecte selectate pentru finantare POC 2015  

2015

A. Catalogul surselor de finantare

Ianuarie / Februarie / Martie / Aprilie / Mai / Iunie / Iulie / August / Septembrie / Octombrie / NoiembrieDecembrie
 
B. Competitii de finantare
 
ORIZONT 2020 - Pilonul I - Excelență științifică; Pilonul II - Poziția de lider în sectorul industrial; Pilonul III - Provocări societale
 
 
  Decembrie Termen limită
Premierea obținerii atestatului de abilitare Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web - www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit. 
10.12.
2015
ora 24.00
  Noiembrie  
POCU Începând cu data de 20 noiembrie 2015, ora 10.00, se vor putea depune primele cereri de finanțare în cadrul POCU 2014-2020. fără termen limită de depune
PAC Sprijin actiunile de informare privind politica agricola comuna (PAC) pentru anul 2016
30.11.
2015
  Septembrie
POR
2014 - 2020
S-a lansat în dezbatere publică Ghidul General POR 2014 - 2020
sept.
2015
  August  
Call 5 - Cadrul de colaborare in cercetare stiintifica Romania-Franta  S-a deschis etapa a II-a de depunere a aplicatiilor in detaliu pentru PI din Romania. Sunt eligibile pentru depunerea aplicatiilor doar acele persoane pentru care partenerii din Franta au depus aplicatia in detaliu la ANR (27 aprilie 2015) si au fost declarate eligibile.
21.08.
2015
Iulie
POC Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare - OI CERCETARE a anuntat ca se lanseaza competitiile pentru sectiunile A-G ale Ghidului unic al solicitantului, Axei 1 din POC „CDI in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor".  Sectiunea F - Proiecte de investitii pentru institutii publice de CD/universitati. Calendar apel POC 2015, Sectiunea F
25.08.
2015
Iunie
Competiție pentru cofinanțarea manifestărilor științifice în 2015 Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, Colegiul Consultativ pentru CDI-Comisia pentru manifestări științifice și expoziționale lansează competiția pentru cofinanțarea manifestărilor științifice în anul 2015
30.06.
2015
Competiţie pentru subvenţionarea literaturii tehnico ştiinţifice pentru anul 2015 ANCSI-Colegiul Consultativ pentru Cercetare Dezvoltare şi Inovare, Comisia pentru Subvenţionarea Literaturii Tehnico Ştiinţifice, anunţă lansarea competiţiei pentru subvenţionarea  literaturii tehnico ştiinţifice pentru anul 2015. Ghidul  pentru Subvenţionarea Literaturii Tehnico Ştiinţifice pentru anul 2015.
05.06.
2015
Mai
POSDRU
Trei noi apeluri de proiecte:
 • CPP 187 - Sprijin pentru doctoranzi (Sistemul informatic va fi deschis din data de 18.05.2015 ora 10 până în 25.05.2015 ora 16) (S-a publicat corrigendumul nr. 1) Sesiune de informare în data de 18.05.2015
 • CPP 188 - Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii (Sistemul informatic va fi deschis din data de 18.05.2015 ora 10 până în 25.05.2015 ora 16) Sesiune de informare în data de 19.05.2015
 • CPP 189 - Stagii de practica pentru studenti (Sistemul informatic va fi deschis din data de 22.05.2015 ora 10 până în 29.05.2015 ora 16) Sesiune de informare în data de 18.05.2015
AMPOSDRU a anunțat publicarea în MO a Ordinului  pentru aprobarea pentru cele trei CPP
25.05.
2015
 
25.05.
2015
 
29.05.
2015
Aprilie
POCA 2014-2020
Ministerul, prin AM POCA, a lansat spre consultare propunerea de Ghid, termenul limita anuntat initial 
01.04.
2015
Martie
2015 EuroNanoMed II
Vor fi finantate propuneri de proiecte translationale care combina abordari inovative in domeniul nanomedicina. Acest apel incurajeaza colaborarea transnationala intre grupuri de cercetare publice sau private din mediul academic (universitati, institutii de cercetare), grupuri de cercetare din spitale, clinici, unitati medicale si echipe de cercetare din industrie (este incurajata participarea IMM-urilor). Mai multe detalii.
03.03.
2015
Februarie
European Research Council „Starting Grants” La data de 7 octombrie, Consiliul European pentru Cercetare a publicat un nou apel pentru granturisubventii destinate sprijiniriicercetatorilor de excelenta ce se regasesc in stadiul incipient al carierei lor stiintifice.
03.02.
2015
 „Pentru femeile din stiinta”  UNESCO – L’Oréal Programul de burse nationale „Pentru femeile din stiinta” - a sasea editie 
28.02.
2015
Ianuarie
FLAG-ERA Joint Transnational Call (JTC) 2015 Aceasta competitie este dedicata proiectelor de cercetare corespunzatoare pentru Graphene Flagship si Human Brain Project.
27.01.
2015
SIINN ERA NET – 2014 Al treilea apel transnational, in cadrul proiectului SIINN ERA NET, pentru cercetarea europeana comuna privind aspectele legate de riscurile potentiale ale nanomaterialelor fabricate pentru mediu, sanatatea umana si siguranta.
16.01.
2015
 

C. Informatii utile pentru programe de finantare

Decembrie
HURO Programul Interreg V-a Romania-Ungaria, in valoare totala de aproximativ 232 milioane euro, adoptat de Comisia Europeana  
HURO

Anunt privind selectia membrilor observatori in cadrul viitorului Comitet de Monitorizare al Programului Interreg V-A Romania-Ungaria

 
 
HURO To mark and celebrate the phasing out and successful finalisation of the Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 and of the over 450 projects financed within its frameworks, the Managing Authority (Prime Minister’s Office), Romanian National Authority (Ministry of Regional Development and Public Administration) and the Joint Technical Secretariat of the Programme, cordially invite you to the Closing Conference of the 2007-2013 period.  The Conference will take place on Monday, 7 December 2015 in Gyula, Hungary. 4.12. 2015
Iunie
Europa Creativă - Cultura

Sesiune de informare ”Europa Creativă - Cultura: Finanţarea proiectelor de cooperare culturală europeană” În data de 2 iulie 2015, Biroul Europa Creativă România organizează la Cluj-Napoca, în parteneriat cu Fabrica de Pensule, un eveniment dedicat organizațiilor din sectoarele culturale şi creative care vor să acceseze anul acesta finanţările Programului Europa Creativă – Subprogramul Cultura.

29.06. 2015
Aprilie
HURO Newsletter HURO Newsletter 1/2015
2015
Martie
DESIGNUL SI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR POS DRU / PO CU 2014-2020 Invitație de participare la cursul de perfectionare, organizat de catre furnizorul de formare profesionala Proiect ContaPlus®, la CLUJ-NAPOCA. Atașat găsiți pliantul de prezentare pentru curs și formularul de înscriere   

27-29 03. 2015

Calendarul lansarilor de apeluri de proiecte

Ministerul Fondurilor Europene a publicat calendarul apelurilor de proiecte care urmeaza a fi lansate in perioada urmatoare atat pe programele operationale 2007-2013, cat si pe programele operationale 2014-2020

2015
Ianuarie
Interreg V- A România - Ungaria 2014-2020 INTERACT a lansat un nou logo pentru INTERREG. Ca şi în cazul celorlalte programe europene de cooperare teritorială, acesta va fi utilizat şi-n cadrul Programului Interreg V- A România - Ungaria 2014-2020, împreună  cu propriul element de identitate vizuală. Materialul video elaborat de INTERACT, referitor la armonizarea noului brand, la nivelul programelor de cooperare teritorială se găsește aici

2015


2014

A. Catalogul surselor de finantare
Ianuarie / Februarie / Martie / Aprilie / Mai / Iunie / Iulie / August / Septembrie / Octombrie / Noiembrie / Decembrie
-  -  -  -  -  -  -  -  
B. Competitii de finantare
 
XII-Decembrie
AM POSDRU a anuntat lansarea cererii de propuneri de proiecte nr. 180 "Calitate in serviciile de ocupare" finantata din DMI 4.1.  Sistemul informatic Actionweb va fi deschis din data de 15.12.2014, ora 10, pana in data de 29.12.2014, ora 16.00.
XI-Noiembrie
--- Program PNII RESURSE UMANE - Premierea rezultatelor cercetarii - articole 2014 - Termenul limita pentru depunerea cererilor de finantare este 30 noiembrie 2014 ora 24.00
---Bursa Tanarului Cercetator - Competitie 2014 -Termenul limita pentru depunerea cererilor de acordare a bursei este 21.11.2014, ora 24:00
--- Program PNII RESURSE UMANE - Premierea obtinerii atestatului de abilitareTermenul limita pentru depunerea cererilor de finantare este 20 noiembrie 2014.
--- Cadru de colaborare in cercetare stiintifica Romania-Franta - call 5.  Data limita pentru depunerea intentiilor de proiecte la ANR: 18 noiembrie 2014.
X-Octombrie
--- MEN-Cercetare anunţă lansarea competiţiei pentru subvenţionarea literaturii tehnico - ştiinţifice pentru anul 2014. Se pot depune propuneri începând din data de 14 octombrie 2014 (orele 16:00) până în data de 31 octombrie 2014, conform prevederilor din Ghidul pentru Subvenţionarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice pentru anul 2014.

Solicitările de subvenţionare a publicării literaturii tehnico-ştiinţifice vor fi transmise on-line către MEN pe platforma ce va fi disponibilă la adresa: http://www.finantareliteratura.roîncepând din data de 14 octombrie a.c., orele 16:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la doamna consilier superior Daniela Dinică – secretarul Comisiei de Subvenţionare a Literaturii Tehnico-Ştiinţificetelefon: 021-319.23.26; 021-319.23.27; 021-319.23.28 / int. 226, e-mail: daniela.dinica@ancs.ro.

--- 23.10.2014 - POSCCE-A2-O2.2.1-2014-1  - Investitii in infrastructura de CDI si dezvoltarea capacitatii administrative
Domeniul Sanatate : A. diagnosticarea unor leziuni cu potențial evolutiv invalidant sau letal și
                                   B. angioarhitectonica tumorilor maligne
V-Mai
III-Martie
II-Februarie
I-Ianuarie
--  Grant cercetare stiintifica Med Life (10.02.2013).
--  Orizont 2020 (2013-2020).
--  SEE 2009-2014    (PA16/RO12-25.04.2014)   (PA16/RO12-07.04.2014)   (PA17/RO13-25.04.2014)     (PA17/RO13-07.04.2014).
-  -  -  -  -  -  -  -  
C. Informatii utile pentru programe de finantare
XII-Decembrie
- Invitatie la cursul de perfectionare cu tema "MANAGEMENTUL CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE", organizat de catre furnizorul de formare profesionala ProiectContaPlus®, la POIANA BRASOV–HOTEL***,
 in perioada 12-14 decembrie 2014. Invitatie. Pliant curs. Formular inscriere.
XI-Noiembrie

Ministerul Educatiei Nationale a lansat Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020 (SN CDI 2020) - Guvernul Romaniei a aprobat pe 21 octombrie, noua Strategie Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020 (SN CDI 2020) elaborata de Ministerul Educatiei Nationale. Documentul sustine rolul strategic si pozitia prioritara a cercetarii ca motor de crestere a competitivitatii economice si urmareste conectarea la noile prioritati ale stiintei si tehnologiei din Uniunea Europeana stabilite de strategia Europa 2020, dar si in principalul instrument de implementare - programul Orizont 2020.

 Programme Romania-Hungary INTERREG 2014-2020  -  Newsletter_ROHU INTERREG_2014-2020_Public consultationExplanatory Note 2014-2020 ROHU 

 - invitatia de participare la Proiectul de Cercetare-Transfer tehnologic - Educatie - Dezvoltare Sustenabila cu finantare europeana, cu titlul: "Development of integrated clean coal and gas advanced technologies, zero CO2 emissions, to convert Old Coal firing Power Plants into Poly-generation Eco friendly Platform, as Core of sustainabledevelopment of local comunitiees" - termen de depunere 20.11.2014

Scrierea si implementarea proiectelor europene 2014-2020. Curs la Oradea. 7-9 noiembrie 2014
X-Octombrie
Agenda 2020 - Curs practic de scriere a proiectelor europene pentru accesarea fondurilor europene 2014-2020, organizat de catre furnizorul de formare profesionala Proiect ContaPlus®laCLUJ-NAPOCA - HOTEL***, in perioada  31 octombrie - 2 noiembrie 2014. Pliant curs. Formular inscriere.
IX-Septembrie
VIII-August
- Cursul de perfectionare "EVALUATOR PROIECTE", organizat de catre furnizorul de formare profesionala Proiect ContaPlus®, la EFORIE NORD -Hotel***, in perioada 28 – 31 AUGUST 2014.
Lector invitat:
Irina Colceru - Evaluator proiecte, manager proiect, consultant international, cu o experienta vasta in managementul proiectelor (inclusiv cele de infrastructura), implementare contracte FIDIC, in peste 800de proiecte /programe internationale sau cu participare internationala (Phare, EU, Fonduri Structurale, World Bank, IBRD, USAID, DFID etc). Pliant curs. Formular de inscriere.
IV-Aprilie
Curs de perfecţionare în domeniul marketingului Cercetării-Dezvoltării-Inovarii (CDI). Organizat de CIT-IRECSON CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICĂ la Bran (http://www.vilabran.ro/)  în perioada 14 – 17 mai 2014.
Invitatie participare cursuri de perfectionare - Scrierea proiectelor europene/Evaluator proiecte. Email. Formular de inscriere curs SibiuPliant curs_Evaluator proiecte. Pliant curs Scrierea proiectelor europene.
 - Newsletter nr 5 / NCP Orizont 2020 + Supliment
III-Martie
APPA Biocarburantes  . Bravosolution  . CIDAUT  . Sabadell_EE10.
 II-Februarie
- H2020: Belgian industrial research centre offers its competence for cooperation in the LCE 1 and LCE 15
calls.
- Expresii de interes pentru parteneriat pe Programul Orizont 2020.  Contact.  Stratagem Energy Ltd.   Email expresie de interes.
- Curs de perfectionare "Manager de proiect", Iasi, 1-16 Martie 2014.
- POSCCE-A2-O.2.2.1-2013-1. Lista proiectelor selectate pentru finantare si lista de rezeva.
- Curs formarea echipei de proiect. Deva, 12-14 Februarie 2014.
I-Ianuarie
- CERIC-ERIC a lansat “apelul zero“ pentru acces la facilitatile multidisciplinare in domeniul Materialelor si Biomaterialelor.

2013

19.12.2013
47 - Rezultatele preliminare evaluare: POSCCE-A2-O.2.2.1-2013-1
10.12.2013
46POSCCE / O.2.2.1.Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare - REZULTATE COMPETITIE
29.11.2013
17.11.2013
11.11.2013
09.11.2013
04.11.2013
40 - 
39 - Al 4-lea apel in cadrul proiectului CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences and Technologies ERANET)
30.10.2013
38 - Lansare competitie Premierea rezultatelor cercetarii - ARTICOLE - Program Resurse Umane
24.10.2013
21.10.2013
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ANUNTURI SELECTIE PARTENERI PROIECTE POSDRU
1. Facultatea de Inginerie Manageriala si Tehnologica:
           Scrisoare intentie Posdru 
           Anunt_Selectie 
           Fisa descriere partener
           Depunerea proiectelor se va face in sala B101, intre orele 9-15. 
           Informatii suplimentare la numarul de telefon 0259 408 136.
2. Facultatea de Inginerie  Energetica si Management Industrial:
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
05.08.2013
34 - Ca urmare  a numărului  mic  de propuneri  de proiecte înregistrate electronic  până  azi 5 august  2013, termenul de depunere se prelungeste până la data de 19 august 2013, ora 16,30.
Detalii suplimentare pe paginile competițiilor
O 2.2.1 - Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)
O.2.3.2.- Dezvoltarea infrastructurii de CD a întreprinderilor şi crearea de noi locuri de muncă pentru CD
20.07.2013
30 - S-a lansat al doilea apel transnational, in cadrul proiectului SIINN ERA NET, pentru cercetarea europeana comuna privind aspectele legate de riscurile potențiale ale nanomaterialelor fabricate pentru mediu, sanatatea umana, si siguranta. Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 31 octombrie 2013 ora 12.00 noon CET. Al doilea apel SIINN ERA NET are un buget de 4.52 M€ si este finantat de catre agentii de finantare din 6 tari europene partenere in consortiul proiectului. Aceste agentii de finantare sunt urmatoarele:
o   Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) - Österreichische   Forschungsfördergesellschaft (FFG) – Austria;
o   Service Public de Wallonie (SPW-DGO6) – Belgia/Wallonia
o   Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) - Projektträger Jülich (PtJ) – Germania
o   Chief Scientist Office, Ministry if Health (CSO-MOH) – Israel
o   Foundation for Science and Technology (FCT) – Portugalia
o   Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI) – Romania
Apelul este deschis pentru propuneri innovatoare de cercetare transnationale axate  pe Nano-Materiale fabricate, descrise mai jos in cele 5 teme:
Aspecte de ansamblu ale cercetării de nano-securitate; 
o   Evaluarea expunerii;
o   Mecanismele de toxicitate;
o   Impactul Nano-Materialelor fabricate asupra mediului;
o   Efectele Nano-Materialelor asupra sănătății umane.
Consortiul proiectului trebuie sa fie format din minim 3 parteneri din cel putin 2 tari participante in apel. Proiectele vor fi finantate pe o perioada de minim 2 ani si maxim 3 ani.
Apelul este finantat din fondurile nationale ale tarilor participante care sprijina participarea in proiecte comune de cercetare. Institutiile care aplica pentru finantare trebuie sa fie eligibile conform regulilor nationale de finantare ale tarilor din care fac parte. Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, intreprinderi mari), organizatii de cercetare (institute de cercetare, universitati, etc.).
Mai multe informatii despre al doilea apel SIINN ERA NET pentru propuneri de proiecte sunt disponibile pe site-ul proiectului: http://www.siinn.eu/en/joint-calls/2013-second-siinn-call/,144
 Persoana de contact din partea UEFISCDI este D-na Mihaela MANOLE (e-mail:  mihaela.manole@uefiscdi.ro ; telefon: +4 021 302 38 63
29 - In 08.07.2013 s-a lansat competitia POSCCE 2.2.1.
        Apel deschis in perioada 08.07.2013 - 08.08.2013, ora 14.00.
28 -AMPOSDRU a publicat in  1 iulie 2013 Corrigendum nr. 1 la Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 153 - 164.
1. Termenul limită pentru transmiterea electronică a cererilor de finanțare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 153 – 164 se prelungeste până la data de 19.07.2013, ora 16.00.
2. Pentru a evita blocajele administrative la registratura Organismelor Intermediare responsabile pentru lansarea și gestionarea CPP 153 – 164, precum și pentru a fluidiza procesul de verificare a conformității administrative a cererilor de finanțare, solicitanții sunt rugați să transmită Anexele 1-5, 7-9 și Anexa 6 - Acordul de parteneriat, după caz, în cel mai scurt timp posibil de la transmiterea electronică a cererilor de finanțare. Termenul limită de de înregistrare a anexelor la Secretariatul Comitetului de evaluare este de maxim 5 zile lucrătoare de la data închiderii cererii de propuneri de proiecte, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Generale, respectiv 26.07.2013, ora 13.30.
26In data de 01 iulie 2013 AMPOSDRU a publicat Corrigendum nr. 2 la Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 123 – 125 și 127 – 152.
Conform:
     1. Termenul limită pentru transmiterea electronică a cererilor de finanțare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 123 – 125 și 127 – 152 se prelungeste până la data de 5.07.2013, ora 16.00.
     2. Pentru a evita blocajele administrative la registratura Organismelor Intermediare responsabile pentru lansarea și gestionarea CPP 123 – 125 și 127 – 152, precum și pentru a fluidiza procesul de verificare a conformității administrative a cererilor de finanțare, solicitanții sunt rugați să transmită Anexele 1-5, 7-9 și Anexa 6 – Acordul de parteneriat, după caz, în cel mai scurt timp posibil de la transmiterea electronică a cererilor de finanțare. Termenul limită de de înregistrare a anexelor la Secretariatul Comitetului de evaluare este de maxim 5 zile lucrătoare de la data închiderii cererii de propuneri de proiecte, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Generale, respectiv 12.07.2013, ora 13.30.

25 -AFCN: S-a lansat a doua sesiune de finantare a proiectelor culturale pentru anul 2013

Administratia Fondului Cultural National(AFCN) a anuntat lansarea
sesiunii de finantare II/2013. AFCN acorda finantari nerambursabile pentru proiecte culturale, cu derulare in perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare(cuprinsa intre 10 – 23 septembrie 2013) si data de 15 noiembrie 2013. Prin urmare, proiectele vor avea o durata de maxim 2 luni.
Suma disponibila pentru finantarea nerambursabila este de 3.500.000 lei, repartizata astfel:
 • Arte vizuale si Noile media (pictura/sculptura/grafica/arte
  decorative/foto-video/noi media/cercetare in istoria artei) - 420.000 lei;
 • Arhitectura si Design – 140.000 lei;
 • Activitati muzeale - 175.000 lei;
 • Artele spectacolului – 805.000 lei;
 • Interventie culturala – 175.000 lei;
 • Patrimoniu cultural national – 315.000 lei;
 • Patrimoniu imaterial – 315.000 lei;
 • Formare profesionala in domeniul culturii (inclusiv management cultural) – 210.000 lei;
 • Educatie culturala (inclusiv promovarea lecturilor publice) – 840.000 lei;
 • Contestatii – 105.000 lei.
Suma maxima care poate fi solicitata pentru un proiect este de 50.000 lei.  Perioada de inscriere a proiectelor culturale este cuprinsa in intervalul 19 iunie – 18 iulie 2013. Termenul limita de inscriere a proiectelor: 18 iulie 2013, ora 17:00.
La concurs pot participa: persoane fizice autorizate, asociatii, fundatii, institutii publice de cultura, societati comerciale care deruleaza activitati culturale.
AFCN va acorda o atentie deosebita proiectelor culturale de anvergura, transversale si integratoare si va urmari:
 • Sprijinirea proiectelor in care se releva diversitatea culturala si dialogul intercultural;
 • Promovarea debutului artistic;
 • Incurajarea industriilor creative;
 • Intarirea capacitatii organizationale.
Descarca Normele metodologice pentru selectia proiectelor
Descarca Fisa Calendarului SesiuniiIn vederea evaluarii proiectelor depuse in cadrul acestei sesiuni de finantare, AFCN a adresat o invitatie tuturor organizatiilor interesate sa formuleze propuneri pentru constituirea unui corp de experti evaluatori independenti.
Descarca Invitatia
Sursa: AFCN

18.06.2013

24 - Prelungire perioada depunere propuneri de proiecte Competitie 2013 Program PARTENERIATE

Perioada de transmitere a propunerilor de Proiecte colaborative de cercetare aplicativa din cadrul Programului Parteneriate - Competitia 2013 se prelungeste, noul termen limita pentru depunerea aplicatiilor este 21 iunie 2013, ora 24:00.

Pachetul de informatii este disponibil la: http://uefiscdi.gov.ro/articole/3286/Program-PARTENERIATEProiecte-colaborative-de-cercetare-aplicativaCompetitie-2013.html

Persoana de contact:
Mihaela Manole
Telefon: 021.302. 38.63; E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro

23 - OI POSDRU CNDIPT si OI POSDRU MEN lansează următoarele cereri de propuneri de proiecte

OI POSDRU CNDIPT lansează următoarele cereri de propuneri de proiecte:
- CPP 160 - DMI 2.1 Tranziția de la școală la viața activă – cerere de propuneri de tip strategic;
- CPP 161 - DMI 2.1 Tranziția de la școală la viața activă – cerere de propuneri de tip grant;
- CPP 164 - DMI 2.3 Acces şi participare la formare profesională continuă – cerere de propuneri de tip strategic.
Conform celor precizate in fiecare ghid de conditii specifice sistemul

electronic ACTIONWEB se va deschide in data de 1 iulie 2013 orele 10.00

si se va inchide in data de 15 iulie 2013 orele 16.00.
Datele de contact ale biroului help-desk de la nivelul Organismului Intermediar POSDRU CNDIPT sunt disponibile aici.

OI POSDRU MEN lansează următoarele cereri de propuneri de proiecte:
- CPP 153 - DMI 1.1 Educaţia iniţială, primul pas în cariera profesională – cerere de propuneri de tip strategic;
- CPP 154 - DMI 1.1 Competenţe cheie pentru oferte de studii de calitate în şcoală – cerere de propuneri de tip grant;
- CPP 155 - DMI 1.2 Învăţământ superior inovativ pentru piaţa muncii – cerere de propuneri de tip strategic;
- CPP 156 - DMI 1.2 Programe de studii mai bune pentru studenţi şi piaţa muncii – cerere de propuneri de tip grant;
- CPP 157 - DMI 1.3 Formare continuă de calitate pentru progres în cariera didactică – cerere de propuneri de tip strategic;
- CPP 158 - DMI 1.4 Sisteme de calitate și calificări noi pentru formarea profesională continuă - cerere de propuneri de tip strategic;
- CPP 159 - DMI 1.5 Sprijin pentru doctoranzi şi cercetători – cerere de propuneri de tip strategic;
- CPP 162 - DMI 2.2 A doua şansă la educaţie, oportunitate de integrare pe piaţa muncii – cerere de propuneri de tip strategic;
- CPP 163 - DMI 2.2 A doua şansă la educaţie, oportunitate de integrare pe piaţa muncii – intervenţii locale – cerere de propuneri de tip grant.
Conform celor precizate in fiecare ghid de conditii specifice sistemul electronic ACTIONWEB se va deschide in data de 1 iulie 2013 orele 10.00 si se va inchide in data de 15 iulie 2013 orele 16.00.

10.06.2013

22 - Catalogul surselor de finantare – iunie 2013  (ADR Centru)

06.06.2013
21 - Perioada de transmitere a propunerilor de Proiecte colaborative de cercetare aplicativa din cadrul Programului Parteneriate - Competitia 2013 se prelungeste, noul termen limita pentru depunerea aplicatiilor este 17 iunie 2013, ora 24:00.
29.05.2013
20 - AM POSDRU a publicat spre consultare schițele Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru:
21.05.2013
21.05.2013                 NEW
17 - Perioada de depunere a propunerilor de Proiecte colaborative de cercetare aplicativa din cadrul Programului Parteneriate - Competitia 2013 se prelungeste cu doua saptamani. Astfel, termenul limita de depunere aplicatii devine 7 iunie 2013, ora 24:00. Pachetul de informatii. Persoana de contact UEFISCDI: Mihaela Manole, Telefon: 021.302.38.63 Email: mihaela.manole@uefiscdi.ro
17.05.2013
26.04.2013
15 -  Deschiderea competiţiei pentru Manifestări Ştiinţifice - 2013
26.04.2013
13 - POSCCE / O.2.2.1.Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare). Ghidul solicitantului spre consultare.
24.04.2013

12 -AMPOSDRU publica spre consultare draft-ul Instructiunii nr. 69 privind documentele justificative aferente fiecarei cereri de rambursare. Avem rugamintea de a transmite toate comentariile/observatiile/sugestiile pana joi, 25 aprilie 2013, orele 14.00, pe adresa de e-mail:instructiunea69@fseromania.ro.

Documente atasate:
11 - OI POSDRU MEN publică spre consultare schițele Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru:
 
12.04.2013
  Formularele universitatii sunt disponibile la BPPCDI.
10.04.2013
09 - Deschiderea financiara in anul 2013 - Program RESURSE UMANE
08 - Deschiderea financiara in anul 2013 - Program IDEI
07 - Deschidere financiara in anul 2013 - Program PARTENERIATE in domenii prioritare
06 - Deschiderea financiara in anul 2013 - Program CAPACITATI
05.04.2013
05 - OI POSDRU ANOFM publică spre consultare publică schițele Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru DMI 4.1 și DMI 4.2 - DMI 4.1. Calitate in serviciile de ocupare-Cerere de propuneri de tip strategic erere de propuneri de tip strategic - DMI 4.2.Modernizarea Serviciului Public de Ocupare-Cerere de propuneri de tip strategic. Propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente, se pot trimite la adresa de e-mail oiposdru@anofm.ro, până la data de 15.04.2013.
28.03.2013
26.03.2013
25.03.2013

 

Formulare interne

 

 

 

 

Linkuri utile

 

 

 

Proiecte cu finantare nationala

Fonduri structurale

Proiecte cu finantare de la CE sau alte organisme internationaleContact

Birou Programe si Proiecte CDI
Cladire Rectorat, Etaj IV, Sala D 402
Tel:   +40 0259 408216/408189
dbococi@uoradea.ro