Loading...
 
British EnglishRomână

Sustineri teze de abilitare

Studii Doctorat  »  Studii Doctorat  »  Sustineri teze de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.4294/08.08.2018 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.3804, 3813, 3814/04.06.2018 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.3400/22.03.2018 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.5821/27.12.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.5758/27.12.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.5756/27.12.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.5735/27.12.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.5729/27.12.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.5706/27.12.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.5199/28.09.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.5198/28.09.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.5122/28.09.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.5121/28.09.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.5109/28.09.2017 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.3994, 3995, 4014, 4021/07.06.2016 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.25845/27.03.2016 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.28268/23.02.2016 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.5931-5945/04.12.2015 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.5910/04.12.2015 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.4209/10.06.2015 privind acordarea atestatului de abilitare

Ordinul Ministrului Educației și cercetării științifice nr.4718/11.08.2015 privind acordarea atestatului de abilitare

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare din 27.01.2015 

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea procesului de susţinere a abilitării la IOSUD Universitatea din Oradea 

Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice privind acordarea atestatului și a calității de conducător de doctorat 

Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării Științifice privind acordarea atestatului și a calității de conducător de doctorat

Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.5633 MD din 11.12.2013 privind acordarea atestatului de abilitare şi a calităţii de conducător de doctorat

Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr.40222 din 20.05.2015 referitor la abilitare

Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.48111 din 27.06.2014 referitor la abilitare

Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.35357 din 24.03.2014 referitor la abilitare

Tița Ion-Bogdan - cerere-tipfişa de îndeplinire a standardelor, lista de lucrăriCVteza abilitare

Jurca Tunde - cerere-tipfişa de îndeplinire a standardelor, lista de lucrări, CV, rezumatteza abilitare

Țiț Delia-Mirelacerere-tipfişa de îndeplinire a standardelor, lista de lucrări, lista lucrărilor relevantedeclarație pe proprie răspundereteza abilitare

Mărieș Gheorghe-Radu-Emil - cerere-tipfişa de îndeplinire a standardelorlista lucrărilor relevante, lucrări relevante, CV RO/EN, lista de lucrări RO/ENdeclarație pe proprie răspunderediplomă doctorcomponenţa comisiei de abilitarerezumat teză abilitare RO/ENteza abilitare susținere publică 21.02.2018, ora 11:00 la Biblioteca Universității din Oradea, sala Cataloagelor,  proces-verbal susținere abilitare, raportul comisiei de specialiști

Daina Lucia - cerere-tiplucrări relevante (zip1, zip2, zip3)CVlista de lucrăricomponenţa comisiei de abilitarerezumat teză abilitare RO/ENteza abilitare susținere publică 21.02.2018, ora 09:30 în Sala de Consiliu a Facultăţii de Medicină şi Farmacie,  proces-verbal susținere abilitare, raportul comisiei de specialiști

Buhaș Camelia-Liana - cerere-tipfişa de îndeplinire a standardelorlista lucrărilor relevante, lucrări relevanteCV, lista de lucrări, componenţa comisiei de abilitarerezumat teză abilitareteză abilitaresusținere publică 26.02.2018, ora 12:00, în Sala de Consiliu a Facultatea de Medicina si Farmacie, proces-verbal susținere abilitare, raportul comisiei de specialiști

Juncar Mihai - cerere-tipfişa de îndeplinire a standardelorlista lucrărilor relevante, CV RO, lista de lucrări ROdeclarație pe proprie răspunderediplomă doctorcomponenţa comisiei de abilitare, rezumat teză abilitare RO/ENteza abilitare, susținere publică 27.04.2018, ora 09:30, în Sala de Consiliu a Facultatea de Medicina si Farmacie, proces-verbal susținere abilitare, raportul comisiei de specialiști

Babeș Katalin - cerere-tipfişa de îndeplinire a standardelorlista lucrărilor relevante, CV RO/EN, lista de lucrări RO/EN, lista lucrărilor reprezentativedeclarație pe proprie răspunderediplomă doctorcomponenţa comisiei de abilitare, rezumat teză abilitare RO/ENteza abilitare, susținere publică 15.11.2017, ora 12, Facultatea de Medicina si Farmacie, Sala M2, proces-verbal susținere abilitare, raportul comisiei de specialiști

Cupșa Diana - cerere-tipfişa de îndeplinire a standardelorlista lucrărilor relevante, CV RO, lista de lucrări ROdeclarație pe proprie răspunderediplomă doctorcomponenţa comisiei de abilitare, decizie numire comisie, rezumat teză abilitare RO/ENteza abilitaresusținere publică 23.11.2017, ora 11:00 la Biblioteca Universității din Oradea, sala Cataloagelor, proces-verbal susținere abilitare, raportul comisiei de specialiști

Pop Petru-Adrian - cerere-tipfişa de îndeplinire a standardelorlista lucrărilor relevante, CV RO/EN, lista de lucrări RO/ENdiplomă doctorrezumat teză abilitare RO/ENteza abilitare, susținere publică 10.11.2017, ora 9:30 la Biblioteca Universității din Oradea, sala Cataloagelorproces-verbal susținere abilitare, raportul comisiei de specialiști

Gordan Ioan-Mircea - cerere-tipfişa de îndeplinire a standardelorlista lucrărilor relevante, CV RO/EN, lista de lucrări RO/EN, declarație pe proprie răspundere, diplomă doctorcomponenţa comisiei de abilitare, rezumat teză abilitare RO/ENteza abilitaresusţinerea publică 27 octombrie 2017, ora 12:00, Campus B, Clădirea C, Sala 57proces-verbal susținere abilitare, raportul comisiei de specialiști

Bacter Claudia-Nastasia - sociologie: CV RO/EN, fișa de îndeplinire a standardelor, lista de lucrări RO/EN, rezumat treză de abilitare RO/EN,  teza de abilitarecomponenţa comisiei de abilitaresusţinerea publică va avea loc în data de 14 septembrie 2017, ora 10:00, în sala Practipass a Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, raportul comisiei de specialiști

Țîțu Mihail-Aurelinginerie și management: CV RO/ENfişa de îndeplinire a standardelor, lista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/ENcomponenţa comisiei de abilitare, susținere publică 04.07.2017, ora 11, la Biblioteca Universității, sala de conferințe, proces-verbal susținere abilitare, raportul comisiei de specialiști

Radu Carmen-Corina - medicină: CV RO/ENfişa de îndeplinire a standardelor, lucrări reprezentative, lista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/EN, teza de abilitarecomponenţa comisiei de abilitaresusținere publică 28.07.2017 ora 11.30 în Sala de Consiliu de administrație, Pav.A parter, proces-verbal susținere abilitare, raportul comisiei de specialiști

Ciubară Anamaria - medicină: CV RO/ENfişa de îndeplinire a standardelor, lucrări reprezentative, lista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/EN, teza de abilitare, componenţa comisiei de abilitare, susținere publică 25.07.2017 ora 10.30 în Sala de Consiliu de administratie, Pav.A parterproces-verbal susținere abilitare, raportul comisiei de specialiști

Semenescu Augustin - inginerie și management: CV RO/ENfişa de îndeplinire a standardelor, lista de brevete, lista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/ENcomponenţa comisiei de abilitaresusținere publică 05.07.2017, ora 11, la Biblioteca Universității, sala de conferințe, proces-verbal susținere abilitare, raportul comisiei de specialiști

Grecu Eugenia - economie: CV RO/ENfişa de îndeplinire a standardelor, lista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/EN teza abilitarecomponenţa comisiei de abilitare, susținerea publică 18.09.2017, ora 11, la Biblioteca Universității, sala de conferințe, raportul comisiei de specialiști

Sabău Nicu-Cornel - agronomieCV RO/ENfişa de îndeplinire a standardelor, lista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/ENcomponenţa comisiei de abilitaresusținerea publică va avea loc în data de 22 mai 2017, ora 10:00, la Biblioteca Universităţii din Oradea în Sala cataloagelor, proces-verbal susținere abilitare, raportul comisiei de specialiști

Hathazi Francisc-Ioan - inginerie electrică: CV RO/ENfişa de îndeplinire a standardelor, lista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare ROcomponenţa comisiei de abilitaresusţinerea publică va avea loc în data de 28 aprilie 2017, ora 11:00, în Sala C57b Campus II, proces-verbal susținere abilitareraportul comisiei de specialiști

Bălțătescu Sergiu - sociologieCV RO/ENfişa de îndeplinire a standardelor, lista de lucrări RO/ENrezumat teză de abilitare EN, componenţa comisiei de abilitare, susţinerea publică va avea loc în data de 19 septembrie 2016, ora 15:00, în sala Practipass a Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane

Blaga Florin-Sandu - inginerie industrialăCV RO/ENfişa de îndeplinire a standardelor, lista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/EN, componenţa comisiei de abilitaresusținerea publică va avea loc în data de 17 iunie 2016, ora 11:00, la Biblioteca Universităţii din Oradea în Sala cataloagelor

Draica Dumitru - filologieCV RO/ENfişa de îndeplinire a standardelorlista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/EN

Stănășel Iulian - inginerie industrialăCV RO/ENfişa de îndeplinire a standardelorlista de lucrări, rezumat teză de abilitare RO/EN, componenţa comisiei de abilitare, susținerea publică va avea loc în data de 11 martie 2016, ora 11:00, la Biblioteca Universităţii din Oradea în Sala cataloagelor, Procesul verbal privind votul comisiei de abilitare și raportul comisiei 

Domuţa Cornel - agronomie: CV RO/EN, fişa de îndeplinire a standardelor, lista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/EN, componenţa comisiei de abilitare, susținerea publică va avea loc în data de 11 martrie 2016, ora 10:00, în Sala de Consiliu a Facultății de Protecția Mediului,  Procesul verbal privind votul comisiei de abilitare și raportul comisiei  

Brejea Radu-Petru - agronomie: CV RO/EN, fişa de îndeplinire a standardelor, lista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/ENcomponenţa comisiei de abilitaresusținerea publică va avea loc în data de 11 martrie 2016, ora 12:00, în Sala de Consiliu a Facultății de Protecția Mediului,  Procesul verbal privind votul comisiei de abilitare și raportul comisiei  

Vicaș Simona-Ioana - biologie: CV RO/ENfişa de îndeplinire a standardelor, lista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/EN componenţa comisiei de abilitaresusţinerea publică va avea loc în data de 11 martie 2016, ora 13:00, în Pav A  Sala de Consiliu Administrație,  Procesul verbal privind votul comisiei de abilitare și raportul comisiei 

Ulmeanu Ruxandra - medicină: CV RO, fişa de verificare abilitarefişa de îndeplinire a standardelor, lista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/ENcomponenţa comisiei de abilitaresusţinerea publică va avea loc în data de 10 decembrie 2015, ora 12:00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Medicină şi Farmacie

Bădulescu Daniel-Laurenţiu - economie: CV RO/EN, fişa de verificare abilitarelista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/ENcomponenţa comisiei de abilitaresusţinerea publică va avea loc în data de 29 mai 2015, ora 12:00, la Biblioteca Universităţii din Oradea, Sala E 20, Etaj 4, Raportul comisie de abiliate si procesul verbal

Copolovici Dana - biologie: CV RO/EN, fişa de verificare abilitarelista de lucrări RO, rezumat teză de abilitare RO/ENcomponenţa comisiei de abilitare, susţinerea publică va avea loc în data de 16 octombrie 2015, ora 11:00, la Biblioteca Universităţii din Oradea în Sala cataloagelor

Sandu Ştefan-Antonio - sociologie: CV RO/EN, fişa de verificare abilitarelista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/ENcomponenţa comisiei de abilitaresusţinerea publică va avea loc în data de 21 septembrie 2015, ora 19:30, în Sala Practipass a FSSU

Ţarcă Radu - inginerie industrială şi management: CV RO/EN, fişa de verificare abilitarelista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/ENcomponenţa comisiei de abilitare, susţinerea publică va avea loc în data de 20 martie 2015, ora 12:00, la Biblioteca Universităţii din Oradea

Cavalu Daniela- Simona - medicină: CV RO/ENfişa de verificare abilitarelista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/ENcomponenţa comisiei de abilitaresusţinerea publică va avea loc în data de 13 ianuarie 2015, ora 12:00, la Biblioteca Universității din Oradea

Domnariu Carmen-Daniela - medicină: CV RO/EN, lista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/ENsusţinerea publică va avea loc în data de 21 august 2014, ora 11:00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Medicină şi Farmacie

Gaceu Ovidiu-Răzvan - geografie: CV RO/ENfişa de verificare abilitare, lista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/ENsusţinerea publică va avea loc în data de 22 iulie 2014, ora 12:00, în Sala C 216, Pav C, Etaj 2 

Ilieş Dorina-Camelia - geografie: CV RO/ENfişa de verificare abilitare, lista de lucrări RO/EN, rezumat teză de abilitare RO/ENsusţinerea publică va avea loc în data de 22 iulie 2014, ora 10:00, în Sala C 216, Pav C, Etaj 2 

Vesselenyi Tiberiu - inginerie industrială: CV RO/ENHabilitation Thesis RO/EN, fişa de verificare abilitare, lista de lucrări RO/EN, componenţa comisiei de abilitareactivitate didactică și profesionalăactivitate cercetarerecunoașterea și impactul activitățiisusţinerea publică va avea loc în data de 27 iunie 2014, ora 12:00, la Biblioteca Universității din Oradea

Bodog Florian-Dorel - medicină: CV, Habilitation Thesis RO/ENfişa de verificare abilitare, lista de lucrări RO/EN, componenţa comisiei de abilitaresusţinerea publică va avea loc în data de 26 septembrie 2013, ora 10:00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Medicină şi Farmacie

Hatos Adrian - sociologie: CV, Habilitation Thesis, fişa de verificare abilitare, lista de lucrări RO/EN, componenţa comisiei de abilitare; susţinerea publică va avea loc în data de 20 septembrie 2013, de la orele 11 în sala Practipass a Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane

Pahonţu Mihaela-Elena - medicină: CV, Habilitation Thesis, fişa de verificare abilitare, lista de lucrări RO/EN, componenţa comisiei de abilitaresusţinerea publică va avea loc în data de 25 septembrie 2013, ora 19:00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Medicină şi Farmacie

Purcărea Victor-Lorin - medicină: CV, Habilitation Thesis RO/ENfişa de verificare abilitare, lista de lucrări RO/ENcomponenţa comisiei de abilitaresusţinerea publică va avea loc în data de 26 septembrie 2013, ora 9:00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Medicină şi FarmacieStudii Doctorat