Loading...
 
British EnglishRomână

Templates

 

De aici puteți descărca template-uri pentru a fi siguri că respectați întocmai setările recomandate.

 

Template Cuprins

A fost creat un Template cât mai complex, pentru a veni în întâmpinarea cât mai multor autori și tipuri de lucrări științifice. În cazul în care unul dintre itemii prezentați (parte, secțiune, subcapitol) nu este necesar, acesta nu va apărea în manuscris. Toți ceilalți itemi, însă, vor apărea conform acestui Template. Acest Template folosește fontul TNR 12, autorii au libertatea de a folosi alte fonturi, dar cu păstrarea caracteristicilor fiecărui item (Small Caps sau Capslook pentru titlurile părților și ale capitolelor; bold și minuscule pentru secțiuni/subcapitole; normal sau italic pentru celelalte subdiviziuni). Numerotarea nu este obligatorie.

Download - Template Cuprins