Loading...
 
British EnglishRomână

Concursuri pentru ocuparea posturilor didactic-auxiliar și nedidactic

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic auxiliare/contractuale vacante februarie 2020 calendarformular de înscriere doc/pdf, bibliografie: anexa 1anexa 2anexa 3 (bibliografie - Design Elements. Typogrphy Fundamentals)anexa 4, Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

Anunț privind reluarea procedurii de organizare și desfășurare a concursurilor publice de către Universitatea din Oradea în anunțul nr.1734/05.02.2020 pentru ocuparea posturilor contractuale pe perioadă nedeterminată


Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic auxiliare/contractuale vacante noiembrie 2019 calendarformular de înscriere doc/pdf, bibliografie: anexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5, Anexa 6Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs

Rezultatele la soluționarea contestației privind selecția dosarelor de concurs

Rezultate finale proba practica si proba scrisa din 16.01.2020

Rezultate finale probă interviu din 22.01.2020

Centralizator rezultate finale concurs


Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic auxiliare/contractuale vacante iunie 2019 calendarformular de înscriere, bibliografie: anexa 1anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 5Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs

Rezultatele soluționării contestației depusă la selecția dosarelor de concurs

Rezultate finale proba practica si proba scrisa din 11.07.2019

Rezultate finale probă interviu din 16.07.2019

Rezultate finale din 19.07.2019


Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic auxiliare/contractuale vacante decembrie 2018 calendarformular de înscriere, bibliografie: anexa 1anexa 2Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

Rezultatele selecției dosarelor de concurs

Rezultate finale la proba scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale concurs


Promovare în grade și trepte profesionale


Arhivă - Concursuri pe posturi