Loading...
 
British EnglishRomână

Centre de cercetare

Managementul cercetarii  »  Entitati de cercetare  »  Centre de cercetare
 
           

 Centre de cercetare instituționale
 Centru sub egida Academiei Române
 Centre recunoscute instituțional

 Centre de cercetare instituționale

Universitatea din Oradea

Centrul Național de Cercetări Geotermale - CNCG 

prof.univ.dr.ing. Cornel Antal
Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare Pomicolă
 

 Centru sub egida Academiei Române

Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

Centrul de studii interdisciplinare CSI-SD prof.univ.dr. Sorin Șipoș

  Centre recunoscute instituționale

Facultatea de Arte

Centrul de Cercetări și Creație Artistică - CCCA prof.univ.dr. Romeo Rîmbu

Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial

Centrul de Cercetare - Management - Impact și Dezvoltare conf.univ.dr. Călin Secui
ECO - Sisteme de Inginerie și Management - Impact și Dezvoltare conf.univ.dr.ing. Liliana Indrie

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației

Centrul de Cercetare și Inginerie Tehnologică în Conversia Energiei Electromagnetice - CCITCEE conf.univ.dr.ing. Livia Bandici
Centrul de cercetare în tehnologia informației, electronică și automatică - CCTIEA ș.l.dr.ing. Ioan Buciu
Centrul de cercetări, proiectări în domeniul energiilor nepoluante - CCPDEN conf.univ.dr.ing. Ovidiu Neamțu

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

Centrul de cercetare în Inginerie Integrată și Tehnologii Avansate - CCIITA conf.univ.dr.ing. Iulian Stănășel

Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

Institutul de Studii Euroregionale - ISER conf.univ.dr. Luminița Șoproni
Centrul de cercetare a istoriei evreilor ”Eva Heyman” - CCIE prof.univ.dr. Antonio Faur

Facultatea de Geografie, Turism și Sport

Centrul de studii și analize teritoriale - CSAT conf.univ.dr. Luminița Filimon
Centrul de cercetare pentru performanță umană - CCPU conf.univ.dr. Dorina Ianc

Facultatea de Litere

Centrul de Cercetare a schimbărilor culturale naționale în contextul globalizării - CCSCNCG prof.univ.dr.Ion Simuț

Facultatea de Medicină și Farmacie

Centrul de cercetări în științe medicale, farmaceutice și medicină dentară - CCFMD conf.univ.dr. Radu Carmen

Facultatea de Protecția Mediului

Centrul de cercetare a Factorilor de Risc pentru Agricultură, Silvicultură, Mediul Înconjurător și Industrie Alimentară - CCFRASMIIA conf.univ.dr. Radu Brejea
Centrul de cercetare a sistemelor biotehnice, ecologice și silvice - CCSBES conf.univ.dr.ing. Gabriel Cheregi
Centrul de cercetare interdisciplinar de deyvoltare rurală - CCIDRO ș.l.dr.ing. Diana Popovici

Facultatea de Științe

Centrul de Cercetare Științe Naturale Aplicate - CCSNA prof.univ.dr. Loredana Marcu
Centrul de cercetare în Analiză Matematică Aplicată și Informatică Teoretică - CCAMAIT prof.univ.dr. Alexandru Mihai Bica

Facultatea de Științe Economice

Centrul de Cercetare pentru Competivitate și Dezvoltare Durabilă - CCCDD prof.univ.dr.ec. Daniel Bădulescu

Facultatea de Drept

Centrul de Cercetare în Științe Juridice și Administrative - CCSJA prof.univ.dr. Radu Bodea

Facultatea de Științe Socio-Umane

Centrul de Cercetare în Psihologie Aplicată - CCPA Conf.univ.dr. Bîrle Delia
Centrul de Studii asupra Transformărilor Sociale - CSTS conf.univ.dr. Claudia Bacter

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Centrul de Studii Teologice Interdisciplinare - CSTI conf.univ.dr. Miron Erdei

Departamentul pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului Didactic

Centrul de Cercetări Interdisciplinare Educație-Cultură-Societate - CCIECS prof.univ.dr. Letiția Filimon