Loading...
 
British EnglishRomână

Gaudeamus - Didactic

Didactic

În cadrul Centrului Didactic Gaudeamus pot fi desfăşurate activităţi de practică de către studenţii de la specializările Arte, Construcţii şi Arhitectură, Inginerie Electrică, Inginerie Energetică, Inginerie Managerială, Ingineria Mediului, Geografie, Istorie, Medicină, Socio-uman, litere şi teologie, Sport, Ştiinţe economice, Ştiinţe exacte, Turism  precum şi elevii de la şcolile profesionale sau Licee. De asemenea, aici se pot desfăşura şi cursuri de pregătire profesională.

Centrul didactic şi de cercetare „Gaudeamus” propune parteneriate studenţilor din anii terminali în scopul realizării proiectelor de diplomă (licenţă şi master).

Unităţile de învăţământ preuniversitar pot organiza activităţi de practică în baza unor acorduri de colaborare.