Încărcare....
 
British EnglishRomână

Informatii de interes public

MediaUO - website oficial de comunicare

 

1. Solicitarea informațiilor de interes public

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Norma metodologică de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public din 07.02.2002

Hotărârea nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Date de contact și persoana responsabilă de primirea solicitărilor

Formular pentru solicitare informații în baza Legii nr.544/2001

Modalitatea de contestare a deciziilor (rectorului, Consiliului de Administrație, respectiv a hotărârilor de Senat) și formulare pentru reclamații administrative (refuz la solicitare și nerăspuns în termen legal)

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție conform art. 5, alin.1 lit. g) și h) din Legea nr.544/2001

Rapoartele anuale de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 - 2016, 20152014

 

2. Buletinul informativ al informațiilor de interes public

Lista informațiilor cerute de Legea nr.544/2001 - 2016, 201520142013

 

3. Buget

Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea respectivei instituții, în format deschis - 2017 (17.07.2017)20172016 final20162015 (29.12.2015), 2015 (18.09.2015)2014 final aprobat prin HS51/2015, 2014 (13.10.2014)2014 inițial aprobat prin HS39/20142013 final aprobat prin HS39/20142013 inițial aprobat prin HS26/20132012 final aprobat prin HS23/20132012 inițial aprobat prin HS178/2012

Situația plăților (execuție bugetară) actualizată lunar: iunie 2017mai 2017aprilie 2017martie 2017februarie 2017ianuarie 2017decembrie 2016noiembrie 2016octombrie 2016septembrie 2016august 2016iulie 2016iunie 2016,  mai 2016

Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, corespunzătoare funcțiilor prevăzute în organigrama instituției și alte drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special, cu indicarea cadrului legal (act normativ și articolul), care conferă aceste drepturi

Balanța de venituri și cheltuieli pentru fiecare cămin studențesc/complex studențesc - Balanța 31.03.2017 Cămin C1 BugetBalanța 31.03.2017 Cămin C1 VP CămineBalanța 31.03.2017 Cămin C2 BugetBalanța 31.03.2017 Cămin C2 VP CămineBalanța 31.03.2017 Cămin C3 BugetBalanța 31.03.2017 Cămin C3 VP CămineBalanța 31.03.2017 Cămin Nou BugetBalanța 31.03.2017 Cămin Nou VP Cămine, Balanța 31.12.2016 Cămin C1 BugetBalanța 31.12.2016 Cămin C1 VP CămineBalanța 31.12.2016 Cămin C2 BugetBalanța 31.12.2016 Cămin C2 VP CămineBalanța 31.12.2016 Cămin C3 BugetBalanța 31.12.2016 Cămin C3 VP CămineBalanța 31.12.2016 Cămin Nou BugetBalanța 31.12.2016 Cămin Nou VP Cămine, Balanța 30.09.2016 Cămin C1 BugetBalanța 30.09.2016 Cămin C1 VP CămineBalanța 30.09.2016 Cămin C2 BugetBalanța 30.09.2016 Cămin C2 VP CămineBalanța 30.09.2016 Cămin C3 BugetBalanța 30.09.2016 Cămin C3 VP CămineBalanța 30.09.2016 Cămin Nou BugetBalanța 30.09.2016 Cămin Nou VP CămineBalanța 30.06.2016 Cămin C1 Buget, Balanța 30.06.2016 Cămin C1 VP Cămine, Balanța 30.06.2016 Cămin C2 Buget, Balanța 30.06.2016 Cămin C2 VP Cămine, Balanța 30.06.2016 Cămin C3 BugetBalanța 30.06.2016 Cămin C3 VP Cămine, Balanța 30.06.2016 Cămin Nou BugetBalanța 30.06.2016 Cămin Nou VP CămineBalanța 31.03.2016 Cămin NouBalanța 31.03.2016 Cămin C1Balanța 31.03.2016 Cămin C2Balanța 31.03.2016 Cămin C3Balanța 2015 Cămin Camin NouBalanța 2015 Cămin C1Balanța 2015 Cămin C2Balanța 2015 Cămin C3Activitate cămin-cantină 31.12.2015, Subvenții de la buget 31.12.2015Activitate cămin-cantină 30.09.2015Activitate cămin-cantină 30.06.2015, Balanța de verificare subvenții cămine 30.06.2015, Balanța de verificare venituri proprii cămine 30.06.2015Balanța de verificare cămin-cantină 31.12.2014Subvenții de la buget 31.12.2014Activitate cămin-cantină 31.12.2014Activitate cămin-cantină 30.09.2014Balanța de verificare cămin-cantină 30.09.2014Subvenții de la buget 30.09.2014Balanţa de verificare cămin cantină venituri proprii 31.12.2013Subvenții de la buget 31.12.2013

 

4. Bilanțuri contabile

31.03.2017 - Cont de rezultat patrimonial, BilanţBalanța de verificare

31.12.2016 - Cont de rezultat patrimonial, BilanţBalanța de verificare

30.09.2016 - Cont de rezultat patrimonial, BilanţBalanța de verificare

30.06.2016 - Cont de rezultat patrimonial, BilanţBalanța de verificare

31.03.2016 - Cont de rezultat patrimonial, BilanţBalanța de verificare

31.12.2015 - Cont de rezultat patrimonialBilanţBalanța de verificare

30.09.2015 - Cont de rezultat patrimonialBilanţBalanța de verificare

30.06.2015 - Cont de rezultat patrimonialBilanţ

31.12.2014 - Cont de rezultat patrimonialBilanţBalanța de verificare subvenții de la buget

30.09.2014 - Cont de rezultat patrimonialBilanţBalanța de verificare subvenții de la buget

31.12.2013 - Balanţa de verificare subvenţii de la bugetBilanţCont de rezultat patrimonial

 

5. Achiziții publice

Programul anual al achizițiilor publice

Centralizatorul achizițiilor publice - 2017201620152014

Contractele de achiziție publică, conform H.G. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice și cu aplicarea art. 215 din OUG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare.

 

6. Declarații de avere și interese ale personalului Universității din Oradea

 

7. Modele de cereri/formulare tipizate solicitate a fi completate în scopul soluționării unor cereri

 

ANUNȚURI

Raportul privind starea Universității din Oradea

Alegeri academice parțiale pentru studenții membri în Senatul Universitar, februarie-martie 2017

Adresa 22633/12.12.2016 termen limită depunere cereri Legea 85/2016 pentru plata 2016

Adresa 21900/29.11.2016 termen limită depunere cereri Legea 85/2016 pentru plata 2016

Alegeri academice 2015-2016

Carieră - concursuri pe posturi

Taxă de publicitate în spaţiile Universităţii din Oradea

Licitaţii

FUMATUL ESTE COMPLET INTERZIS ÎN TOATE LOCAȚIILE UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA!

Regulament de aplicare a Legii 15/2016 privind interzicerea fumatului în locațiile Universității din Oradea

Ghid privind implementarea Legii nr.15/2016 pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun

 

Galeria de onoareCine este online

22 utilizatori online