Încărcare....
 
British EnglishRomână

Documente nationale de referinta

 

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011

Legea nr.69/2011

OM nr.4945/2012

OM nr.5823/2012

HG nr.707/2012

Legea nr. 87 din 2006 pentru Aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.75 din 2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, modificată prin OUG 102 din 2006

Regulament de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

Ordinul 4492 al ministrului educaţiei şi cercetării privind promovarea eticii profesionale în universităţi (apărut în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.595/11 iulie 2005)

Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

 

GHIDUL ARACIS

În temeiul Legii nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările ulterioare, în şedinţele Consiliului ARACIS desfăşurate în data de 18.02.2010, 18.03.2010 şi 22.04.2010 au fost aprobate modificările la Partea I - Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii a Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior, precum şi documentele oficiale de lucru.

Ghidul ARACIS - proceduri

Codul de etică profesională privind asigurarea calităţii şi acreditarea în învăţământul superior din România

Legea nr.62 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.60/1998 privind înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate

Raportul de ţară elaborat pentru conferinţa miniştrilor educaţiei, semnatari ai Declaraţiei de la Bologna 2007