Încărcare....
 
British EnglishRomână

Studenti din Uniunea Europeana, Spatiul Economic European si Confederatia Elvetiana

Relatii Internationale  »  Studenti straini  »  Studenti din Uniunea Europeana, Spatiul Economic European si Confederatia Elvetiana

ADMITERE 2017 - 2018

 

Universitatea din Oradea are 15 facultăţi care oferă studii de licenţă şi studii postuniversitare în limba română şi în limba engleză.

Cursurile oferite în limba română sunt disponibile pe pagina web a fiecărei facultăţi.

Universitatea din Oradea oferă cursuri cu predare în limba engleză pentru următoarele specializări:

 1. Studii universitare de licenţă:

a. Relații internaționale și studii europene (3 ani) în cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

b. Geografia turismului (3 ani) în cadrul Facultății de Geografie, Turism și Sport

c. Medicină (6 ani) în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie

d. Afaceri internaționale (3 ani) în cadrul Facultății de Științe Economice

e. Matematică (3 ani) în cadrul Facultăţii de Ştiinţe

2. Masterat:

a. Studii europene (2 ani) în cadrul Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

b. Sisteme avansate în mecatronică (2 ani) în cadrul Facultății de Inginerie Managerială și Tehnologică

c. Turism, management și planificare (2 ani) în cadrul Facultății de Geografie, Turism și Sport

Limba de studiu :

  1. Studii în limba română

Candidaţii străini care nu vorbesc limba română pot candida pentru studii în limba română cu condiţia ca aceştia să urmeze un curs pregătitor de limba română cu un an înainte de înscriere. La sfârşitul anului pregătitor, candidaţii vor primi un certificat de limba română. În cazul în care candidatul are deja cunoştinţe de limba română, acesta poate să susţină un test de competență lingvistică la limba română la Facultatea de Litere, în urma căruia i se va elibera un certificat de limba română. Se acceptă doar certificate de limba română emise de universităţi din România care sunt acreditate pentru eliberarea acestor certificate.

Taxa pentru examen de competență lingvistică este de 250 RON (aprox. 50 euro)

  1. Studii în limba engleză

Candidaţii care aleg specializările predare în limba engleză vor trebui să susțină un interviu înainte de examenul de admitere, în funcţie de facultatea pentru care au optat.

Pentru examenul de limbă veţi obţine informaţii la Departamentul Relaţii Internaţionale, Biroul Studenţi Străini.

 

3. Locuri disponibile

În fiecare an, Senatul Universităţii, cu aprobarea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, decide numărul de locuri disponibile. Numărul de locuri disponibile este publicat pe pagina de web a Universităţii.

 

Proces de admitere

Universitatea din Oradea a implementat sistemul Bologna începând cu anul universitar 2005-2006.

Universitatea din Oradea organizează două sesiuni de admitere: iulie şi septembrie.

Sesiunea de admitere din sesiunea iulie 2017

Data limită de depunere a dosarelor la Biroul Studenți Străini, Departamentul de Relații Internaționale, în vederea obținerii Atestatului de recunoaștere a studiilor, urmează să fie comunicată după data de 1 aprilie 2017.

Fiecare facultate va avea propriul calendar de admitere care urmeaza sa fie stabilit de catre Senatul Universitatii.

Sesiunea de admitere din  septembrie sesiunea 2017

Această sesiune este condiţionată de numărul de locuri disponibile după sesiunea din iulie 2017

Documentele necesare pentru obținerea Atestatului de Recunoaștere a Studiilor se depun la Biroul Studenți Străini (Departamentul de Relații Internaționale) până la o dată care va fi comunicată în timp util. 

Candidați eligibili pentru locurile disponibile pentru UE,  Spațiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană

-       candidaţii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană care au absolvit un liceu sau colegiu acreditate în ţara de origine şi recunoscute de Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice.

Admiterea pentru candidaţii UE, Spațiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană are două etape:

  1. Obţinerea atestatului de  recunoaştere a studiilor anterioare de la Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice (certificatul eliberat de Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor).
  2. Participarea candidaţilor la examenul de  admitere organizat de Universitatea Oradea.

Prima etapă – obţinerea atestatului de  recunoaştere a studiilor anterioare de la Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice  (certificatul eliberat de Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor). În conformitate cu Legea 316/2006, toţi cetăţenii menţionaţi mai sus  au acces la toate formele de educaţie, în aceleaşi condiţii ca şi cetățenii românii, inclusiv în ceea ce privește taxele de şcolarizare.

Începând cu 15.06.2009, toţi cetăţenii din ţările menţionate anterior nu vor mai avea nevoie de o scrisoare de acceptare, ci de un certificat eliberat de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice din România. Cu acest certificat, candidaţii se pot înscrie la admiterea organizată de Universitatea din Oradea.

Candidaţii care au absolvit în România nu mai au nevoie de o aprobare de la Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice.

Dosarul pentru obţinerea certificatului de recunoaştere a studiilor trebuie prezentat la Departamentul de Relaţii Internaţionale, Biroul pentru studenţii străini, din cadrul Universității din Oradea. Dosarele prezentate de candidaţi individual nu sunt preluate de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice.

PROCESAREA DOSARULUI

Înainte ca dosarul să fie procesat, toţi candidaţii trebuie să plătească o taxă nerambursabilă de procesare a dosarului în valoare de 150 de euro, o taxă stabilită la nivelul universității. Taxa de procesare a dosarului  va fi plătită în contul universităţii înainte de înaintarea cererii şi acoperă cheltuielile de eliberare a certificatului. Odată ce taxa de procesare a dosarului este plătită, acesta nu poate rambursată.

TAXA POATE FI TRIMISĂ NUMAI PRIN TRANSFER BANCAR!!!VĂ RUGĂM SĂ NU TRIMITEŢI  PRIN WESTERN UNION SAU ALTE SERVICII!!!

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Departamentul de Relaţii Internaționale reprezentând taxa pentru....(numele candidatului)

Adresa beneficiarului: str. Universitatii, nr. 1, 410087 Oradea, Bihor, Romania

 Beneficiar: Beneficiar: Universitatea din Oradea, Departamentul de Relaţii Internaționale reprezentând taxa pentru....(numele candidatului)

Adresa Beneficiarului: str. Universitatii, nr.1, 410087 Oradea, Bihor, Romania

Numele şi adresa Băncii: Banca Transilvania, Sucursala: Agentia Centru Oradea, Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr.1

Cont IBAN: RO15BTRLEURCRT0078251103

Bank Swift code: BTRLRO22

 

Documentele necesare pentru obținerea Atestatului de Recunoaștere a Studiilor sunt:

1. Formular de cerere pentru Universitatea din Oradea (click aici pentru a descărca)

2. Formular de cerere pentru obţinerea certificatului de recunoaştere a studiilor (click aici pentru a descărca)

3. Diploma de bacalaureat - copie legalizată și foile matricole pentru toți anii de liceu – copii;

4. Absolvenții din Marea Britanie care aplică pentru  Facultatea de Medicină şi Farmacie au  nevoie de o diplomă de studii cu denumirea General Certificate of Secondary Education + General Certificate of Education – minimum 2A Level în științe (biologie, chimie, fizică), minimum B

Pentru diploma de bacalaureat obţinută în Spania - "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificacion Apto" cu apostila de la Haga.

Pentru diplomele obţinute în Suedia, vă rugăm să anexaţi recomandarea Conditional Statement of Eligibility emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la învățământul superior, în original.

5. Diploma de licenţă şi foaia matricolă (pentru candidații absolvenţi) – copie legalizată

6. Documente de Identificare (fotocopie): paşaport pagini 1,2,3,4 sau carte de identitate.

7. Confirmarea de plată a taxei nerambursabile de procesare a dosarului în valoare de 150 euro.

Lista diplomelor cerute de CNRED în vederea emiterii Atestatului de Recunoaștere a Studiilor se află AICI.

Diplomele obţinute în Grecia, Spania, Italia, Portugalia şi Cipru trebuie să fie atestate cu apostilă de la Convenţia de la Haga!

Diplomele obţinute în ţările care nu fac parte din Convenţia de la Haga trebuie să fie legalizate de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice şi de Ambasada/Consulatul României din ţara de emitere a diplomei.

Documentele în alte limbi decât limba engleză sau franceză vor fi traduse în limba engleză sau în română și vor fi legalizate.

Toți candidații care solicită înscrierea la concursul de admitere vor depune un dosar care va cuprinde documentele menționate mai sus la DRI, Compartimentul Studenți Străini. Data limită de depunere a dosarelor pentru obținerea adeverinței/atestatului care permite accesul în învățământul superior din România va fi comunicată după 1 aprilie 2017.

Candidații vor depune la dosarul de înscriere la facultate o declarație de luare la cunostință cu privire la faptul că, în cazul în care sunt declarați admiși la concursul de admitere anterior obținerii adeverinței/atestatului care le permite accesul în sistemul de învățământ superior din România, înmatricularea este condiționată de obținerea acestui document până la data de 1 octombrie.

Candidatul este declarat eligibil când dosarul este complet. Departamentul de Relaţii Internaţionale transmite documentele la Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice pentru a elibera atestatul de recunoaştere a studiilor. După obţinerea acesteia, candidaţii își pot continua studiile în România.

În cazul în care nu se emite atestatul de recunoaştere a studiilor, candidatul nu se poate înscrie.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor în vederea obţinerii atestatului de recunoaştere a studiilor va fi comunicat în curând.

Pentru anul academic 2017-2018, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a decis să acorde universităților puterea de decizie cu privire la emiterea Atestatului de Recunoaștere a Studiilor. La momentul actual așteptăm metodologia de emitere a acestui document, de la conducerea Universității din Oradea, dar procesul de admitere este în derulare și documentele necesare ale candidaților pot fi trimise la Biroul Studenți Străini, Departamentul de Relații Internaționale, Universitatea din Oradea.

Un lucru important de ştiut este că admiterea se poate face strict prin Universitatea din Oradea şi nu aveţi nevoie de agenţi pentru a vă ajuta cu actele. Universitatea are sarcina de a vă oferi sprijin în parcurgerea tuturor pașilor în cadrul procedurilor de admitere.

Pagina web http://www.oradeauniversity.com/(external link) nu este pagina oficială a instituției noastre şi nu are nimic de a face cu Universitatea din Oradea. Prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru documentele trimise la aceste persoane de contact!

Etapa a doua: Înregistrarea la universitate a candidaţilor pentru admitere prin examen sau  prin concurs de dosare  se face pe baza de recunoaşterii studiilor de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, împreună cu documentele originale care trebuie să fie prezentate în perioada de admitere legală. Dosarul de înregistrare trebuie să cuprindă documentele conform metodologiei de admitere a Universităţii din Oradea pentru anul 2017.

Perioada de depunere a dosarelor la Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea din Oradea, va fi afișată în funcție de decizia conducerii universității.

TAXE

Taxele de şcolarizare vor fi stabilite de către Senatul Universităţii pentru anul universitar 2017 - 2018. Informații despre taxele de școlarizare se găsesc AICI.

Taxele care trebuie plătite la înregistrare sunt:

- taxa de înregistrare 150 RON (aproximativ 35 euro)

- taxa de înmatriculare 100 RON (aproximativ 25 euro)

- taxa pentru testul de competență lingvistică la limba engleză şi/sau română 250 RON (50 euro)

VIZA

Cetăţenii UE, din Spațiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană nu au nevoie de viză de studii, dar au obligaţia de a informa Biroul de Român de Imigrări din Bihor despre şederea lor în Oradea (Oficiul Român pentru Imigrări /Serviciul pentru Imigrări Bihor).

Facultatea de Medicină și Farmacie postează în fiecare an subiectele pentru examenul de admitere pe site-ul http://medfarm.uoradea.ro/

Pentru mai multe informaţii vizitaţi pagina web a Facultății de Medicină și Farmacie: http://medfarm.uoradea.ro

Pentru înscrierea la examenul de admitere, candidaţii vor trebui să prezinte următoarele documente:

* dacă oricare dintre aceste documente lipseşte dosarul nu va fi acceptat. Excepţie se va face numai pentru candidaţii a căror diplome urmează a fi eliberate.

1. Diploma de bacalaureat sau echivalentă în original şi traducerea legalizată în limba română a acestora.

2. Foaia matricolă de la liceu în original şi traducerea legalizată în limba română a acesteia.

3. Atestat eliberat de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice prin care se dovedeşte că studentul are dreptul de a studia în România (acest certificat este emis de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, pe baza dosarului trimis pentru evaluare)

4. Copie a certificatului de naştere și traducerea legalizată în limba română.

5. Copie a pașaportului sau a cărții de identitate

6. Taxa de înmatriculare de 100 RON (aprox. 25 Euro)

7. Certificatul de căsătorie (în cazul în care numele studentului s-a schimbat după căsătorie).

8. Certificat medical tradus în limba română.

9. 4 fotografii de paşaport.

10. Dosar plic.

Pe parcursul examenului de admitere candidaţii se pot caza în căminul din campusul Universităţii din Oradea pentru un preţ  minim. Cine este online

13 utilizatori online

Contact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro