Încărcare....
 
British EnglishRomână

Mesajul directorului

DPPD  »  Prezentare DPPD  »  Mesajul directorului

Procesul de reorganizare instituţională care a început la Universitatea din Oradea imediat după alegerile din 2012 incumbă directorului DPPD noi responsabilităţi, pe care acesta doreşte să le precizeze acum, la începutul anului 2013.

Idealurile şi valorile care ne susţin moral şi emoţional şi care jalonează întreaga noastă activitate se încadrează armonios în misiunea nobilă a Universităţii din Oradea, de a desfăşura programe de formare iniţială şi continuă la cele mai ridicate standarde naţionale şi internaţionale. Concret, DPPD-ul se concentrează asupra satisfacerii cerinţei de competenţă didactică, propunându-şi să contribuie într-o măsură substanţială la formarea iniţială şi perfecţionarea continuă în domeniul pregătirii psihopedagogice a viitorilor profesori.

Cultura şi civilizaţia contemporană recunoaşte şi susţine tot mai mult rolul prioritar al educaţiei, necesitatea optimizării pregătirii şi creşterii permanente a prestigiului profesional al cadrelor didactice, calitatea pregătirii profesorului, care depinde nu numai de aprofundarea specialităţii, ci şi de formarea psihopedagogică.

Ne propunem să producem, să oferim şi să distribuim cele mai noi cunoştinţe, capacităţii şi abilităţii în domeniul educaţiei, cât mai apropiate de solicitările naţionale şi internaţionale, în domeniul ştiinţelor educaţiei, psihologiei şcolare, currriculumului, teoriei şi metodologiei instruirii şi evaluării etc., astfel încât să contribuie nemijlocit la modernizarea învăţământului românesc.

Obiectivele strategice ale DPPD vizează în principal: 

  • asigurarea calităţii pregătirii psihopedagogice iniţiale şi continue a viitoarelor cadre didactice;
  • formarea competenţelor de a utiliza într-o măsură tot mai mare metode, tehnici şi procedee de instruire în activitatea didactică şi educaţională din toate instituţiile şcolare şi universitare;
  • perfecţionarea continuă a modalităţilor şi programelor de pregătire a cadrelor didactice în vederea obţinerii gradelor didactice I şi II;
  • încurajarea unor iniţiative interdisciplinare şi interdomeniale, prin întărirea colaborării cu cadrele didactice de la toate facultăţile prin activităţi sociale şi culturale, cum ar fi extensii didactice şi educaţionale în cadrul unor instituţii şcolare din municipiu şi judeţ;
  • extinderea preocupărilor de consiliere psihoeducaţională;
  • colaborarea pe plan internaţional prin accesarea unor proiecte europene;
  • creşterea anvergurii cercetărilor ştiinţifice realizate de cadrele didactice ale DPPPD – ului prin publicarea unor studii de specialitate;
  • optimizarea sistemului de parteneriate cu alte instituţii educative, sociale şi culturale, locale, naţionale, transfrontaliere şi internaţionale.

Activitatea DPPD corespunde în mare măsură dorinţei tinerilor de a deveni cadre didactice de înaltă calificare, atât în domeniul specialităţii, cât şi al pregătirii psihopedagogice.

Activitatea DPPD-ului se desfăşoară în baza Legii nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale şi a Ordinului Ministrului nr. 5745/13.09.2012, publicat în Monitorul Oficial partea I nr. 657 / 17.09.2012 și OUG nr. 49/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 486, din 30 iunie 2014 care delimitează metodologia-cadru a programei de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesiunea didactică.

DPPPD din Universitatea din Oradea are şanse bune de a-şi îndeplini în condiţii optime misiunea şi obiectivele strategice, deoarece dispune de resurse materiale şi financiare importante, de personal administrativ calificat şi mai ales de cadre didactice bine pregătite profesional, ştiinţific şi cultural, care se bucură de prestigiu, atât în ţară, cât şi în străinătate.

Atât în calitate de director, cât şi în numele întregului personal al DPPD-ului adresez o invitaţie specială tinerilor studenţi de a urma Programul de formare psihopedagogică, de a urma cursurile noastre atât de la nivelul I, cât şi de la nivelul II. Ne angajăm să le oferim activităţi de foarte bună calitate, activităţi de consiliere psihopedagogică, de mentorat, precum şi de îndrumare apropiată, susţinută de procedee didactice şi instrucţionale eficiente.

 

Director DPPD,

Prof. univ. dr. Florica OrţanCine este online

20 utilizatori online

DPPPD