Încărcare....
 
British EnglishRomână

Concursuri pe posturi

Concursuri pe Posturi  »  Concursuri pe posturi

Concursuri pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice și de cercetare vacante

Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior, modificare

Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante in Universitatea din Oradea (English version)

Lista documente din dosarul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante

Declaraţie pe proprie răspundere - Legea nr.1/2011

Ordinul nr.6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare - valabil începând cu 01.10.2017

Anexele nr. 1-35 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare din 20.12.2016 - valabil începând cu 01.10.2017

Standardele minimale

ORDIN pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare 

Anul universitar 2016-2017, semestrul II

Anul universitar 2016-2017, semestrul I

Anul universitar 2015-2016, semestrul II

Anul universitar 2015-2016, semestrul I

Anul universitar 2014-2015, semestrul II

Anul universitar 2014-2015, semestrul I

Anul universitar 2013-2014, semestrul II

Anul universitar 2012-2013, semestrul II

Anul universitar 2012-2013, semestrul I

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant de cercetător proiect SURFINDER - fișa postuluibibliografierezultate selecție dosare de concursrezultate finale - proba scrisărezultate finale - proba interviucentralizator rezultate finale

 

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată 2016-2017 (noiembrie)Regulamentul privind ocuparea posturilor de asistent universitarcalendarformular înscriere

Facultatea de Arte - tematică și bibliografieraport comisie

Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură - tematică și bibliografieraport comisie

Facultatea de Geografie, Turism și Sport - bibliografieraport comisie

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației - tematică și bibliografieraport comisie

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial - tematică și bibliografieraport comisie și rezultate

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică - tematică și bibliografieraport comisierezultate

Facultatea de Medicină și Farmacie - tematică și bibliografiepost 42 Medicină Dentară - raport comisie și rezultatepost 51 Discipline Preclinice - raport comisie și rezultatepost 52 Discipline Preclinice - raport comisie și rezultatepost 55 Discipline Preclinice - raport comisie și rezultatepost 55 Discipline Chirurgicale - raport comisie și rezultatepost 56 Discipline Chirurgicale - raport comisie și rezultatepost 56 Discipline Medicale - raport comisie și rezultate

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Director General Administrativ - Universitatea din Oradea - anunţmetodologiecalendarbibliografietematicăformular de înscriererezultate selecție dosare înscriererezultate proba scrisărezultat contestațierezultate finale interviurezultate finale

Concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea, mandat 2017-2020 - anunţmetodologiecalendar, candidat prof.univ.dr. Radu-Cătălin Țarcă cerere, CV, fișă îndeplinire standarderaport

Concurs public pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) pentru mandatul partial 2013-2016 - anunţmetodologierezultat concurs

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată 2016-2017 (octombrie)Regulamentul privind ocuparea posturilor de asistent universitarcalendarformular înscrieretematică și bibliografie Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură, bibliografie Facultatea de Geografie, Turism și Sporttematică și bibliografie Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologicătematică și bibliografie Facultatea de Medicină și Farmacie

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată - Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică - februarie 2016calendarformular înscriereanexa1anexa2

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată - Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării - februarie 2016calendarformular înscriereanexa

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată - Facultatea de Arte - ianuarie-februarie2016, calendar, formular înscriere, anexa

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată - Facultatea de Medicină și Farmacie - ianuarie-februarie 2016calendarformular înscriereanexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5anexa 6anexa 7

Promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic pe 2015

Promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic pe 2016 - restanțe 2015

 

Concursuri pentru ocuparea posturilor didactic-auxiliare și nedidactice vacante

 

Anunț posturi didactic auxiliare/contractuale vacante - iunie 2017, calendar, formular de înscriere, bibliografie: anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 5, anexa 6, anexa 7, anexa 8, anexa 9, anexa 10, anexa 11, anexa 12, anexa 13, anexa 14

Tabel cuprinzând rezultatele finale

Tabel cuprinzând rezultatele probei interviu

Anunț - modificarea orei interviului pentru postul de șef Birou Întreținere

Tabel cuprinzând rezultatele probei scrise

Tabel cuprinzând rezultatele selecției dosarelor de concurs


Concurs posturi didactic auxiliare/contractuale vacante – februarie 2017calendarformular de înscriereanexa 1anexa 2anexa 3, anexa 4, anexa 5anexa 6anexa 7anexa 8, anexa 9anexa 10anexa 11anexa 12

Tabel cuprinzând rezultatele finale

Tabel cuprinzând rezultatele probei interviu

Tabel cuprinzând rezultatele probei scrise/practice

Tabel cuprinzând rezultatele selecției dosarelor de concurs


Examen pentru promovarea din Inginer Debutant în Inginer S GII - iunie 2016

Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Universității din Oradea - actualizat prin HS58/2015, anexa 3

Tabel nominal cu punctajul final - proba scrisă

Calendar de concurs


Concurs posturi didactice auxiliare si nedidactice – mai 2016anexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5

Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Universității din Oradea - actualizat prin HS58/2015, anexa 3

Tabel cuprinzând rezultatele finale

Borderou cuprinzând punctajele finale ale probei interviu

Borderou cuprinzând rezultatele probei scrise/practice

Tabel cuprinzând rezultatele selecției dosarelor de concurs

Calendar de concurs

Formular de înscriere

Acte necesare


Concurs posturi didactice auxiliare si nedidactice – aprilie 2016anexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5anexa 6anexa 7anexa 8anexa 9anexa 10anexa 11anexa 12anexa 13anexa 14

Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Universității din Oradea - actualizat prin HS58/2015, anexa 3

Tabel cuprinzând rezultatele finale

Tabel cuprinzând rezultatele interviului

Borderou cuprinzând rezultatele probei scrise/practice

Tabel cuprinzând rezultatele selecției dosarelor de concurs

Calendar de concurs

Formular de înscriere

Acte necesare


Concurs posturi didactice auxiliare si nedidactice – februarie 2016anexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5anexa 6anexa 7

Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Universității din Oradea - actualizat prin HS58/2015, anexa 3

Tabel cuprinzând rezultatele finale

Borderou cuprinzând rezultatul soluționării contestației la proba de interviu

Tabel cuprinzând rezultatele interviului

Tabel cuprinzând rezultatele probei scrise/probei practice

Tabel cuprinzând rezultatele selecției dosarelor de concurs

Calendar de concurs

Formular de înscriere

Acte necesare


Concurs posturi didactice auxiliare si nedidactice – noiembrie 2015anexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5anexa 6anexa 7anexa 8anexa 9anexa 10

Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Universității din Oradea - actualizat prin HS58/2015, anexa 3

Tabel cuprinzând rezultatele finale

Borderou cu punctajul final - proba interviu

Tabel cuprinzând rezultatele probei scrise/probei practice

Tabel cuprinzând rezultatele selecției dosarelor de concurs

Calendar de concurs

Formular de înscriere

Acte necesare


Concurs posturi nedidactice iunie 2015anexa 1anexa 2anexa 3

Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Universității din Oradea - actualizat prin HS50/2015, anexa 3

Tabel cuprinzând rezultatele finale

Rezultatul contestației la proba interviu

Tabel cuprinzând rezultatele probei interviu

Tabel cuprinzând rezultatul contestației

Tabel cuprinzând rezultatele probei scrise / probei practice

Tabel cuprinzând rezultatele contestației selecției dosarelor de concurs

Tabel cuprinzând rezultatele selecției dosarelor de concurs

Formular de înscriere

Calendar de concurs

Acte necesare


Examen pentru promovarea din secretar S debutant în secretar S G IV

Borderou punctaj concurs promovare personal didactic auxiliar și nedidactic - interviu - Medicină și Farmacie

Borderou punctaj concurs promovare personal didactic auxiliar și nedidactic - Medicină și Farmacie


Concurs posturi didactice auxiliare mai 2015anexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5anexa 6

Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Universității din Oradea - actualizat prin HS50/2015, anexa 3

Tabel cuprinzând rezultatele finale

Tabel cuprinzând rezultatele obținute la interviu

Tabel cuprinzând rezultatele obținute la proba scrisă

Tabel cuprinzând rezultatele selecției dosarelor de concurs

Formular de înscriere

Calendar de concurs

Acte necesare


Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic din cadrul Universitatii din Oradea

Concurs posturi serviciu social

Concurs secretar studii superioare - Facultatea de Medicină și Farmacie 2014 - august

Concurs secretar studii superioare - Facultatea de Medicină şi Farmacie 2014

Concurs secretar studii superioare - Facultatea de Medicină şi Farmacie 2013

 

Concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de Cercetare pe durată determinată la proiectul FP7-SSH-2013-1-Collaborative project - GA Nr.613344 acronim MIME

Tabel cuprinzând rezultatele finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent de cercetare la proiectul FP-7-SSH-2013-1 acronim MIME în data de 17.11.2015Cine este online

21 utilizatori online

Contact

Universitatea din Oradea
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel1:   +40 259-432830
Tel2:   +40 259-408113
Fax:   +40 259-432789
rectorat@uoradea.ro