Loading...
 
British EnglishRomână

Concursuri pentru ocuparea posturilor didactic-auxiliar și nedidactic

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic-auxiliar și nedidactic vacante martie 2021calendar concursbibliografie Inginer 1 - Serviciul IT, bibliografie Inginer 2 - Serviciul ITbibliografie Tehnician - Serviciul IT,  bibliografie Inginer - GTS, bibliografie Laborant - FMF, bibliografie Secretar - Drept

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Serviciul de Management Integrat IT

Rezultatele probei scrise pentru postul vacant de tehnician din cadrul Serviciului de Management Integrat IT

Rezultate finale probă interviu pentru postul vacant de tehnician din cadrul Serviciului de Management Integrat IT

Rezultate finale concurs pentru postul de tehnician din cadrul Serviciului de Management Integrat IT

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru  Facultatea de Geografie, Turism și Sport

Rezultatele probei scrise pentru postul vacant de inginer de sistem la Facultatea de Geografie Turism și Sport

Rezultate finale probă interviu pentru postul vacant de inginer de sistem la Facultatea de Geografie Turism și Sport

Rezultate finale concurs pentru postul de inginer de sistem la Facultatea de Geografie Turism și Sport

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru  Facultatea de Medicină și Farmacie

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru  Facultatea de Drept

Rezultatele probei scrise pentru postul vacant de secretar (S) la Facultatea de Drept

Rezultate finale probă interviu la concurs pentru postul vacant de secretar (S) la Facultatea de Drept

Rezultate finale concurs pentru postul de secretar (S) la Facultatea de Drept

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic-auxiliar și nedidactic vacante martie 2021calendar concurs, bibliografie Administrator patrimoniu - achiziții, bibliografie Administrator patrimoniu BICR - 1bibliografie Administrator patrimoniu BICR - 2bibliografie Administrator patrimoniu Spații verzi

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Biroul de Investiții, Consolidări și Reparații

Rezultatele probei scrise la concurs pentru Biroul de Investiții, Consolidări și Reparații

Rezultate finale probă interviu la concurs pentru Biroul de Investiții, Consolidări și Reparații

Rezultate finale concurs pentru Biroul de Investiții, Consolidări și Reparații

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Biroul de Întreținere Spații Verzi

Rezultatele probei scrise la concurs pentru Biroul de Întreținere Spații Verzi

Rezultatul soluționării contestației pentru postul de Administrator Patrimoniu (S) la Biroul Întreținere Spații Verzi

Rezultate finale probă interviu la concurs pentru Biroul de Întreținere Spații Verzi

Rezultate finale concurs pentru Biroul Întreținere Spații Verzi

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Biroul de Achiziții Publice

Rezultatele probei scrise la concurs pentru Biroul de Achiziții Publice

Rezultate finale probă interviu la concurs pentru Biroul de Achiziții Publice

Rezultate finale concurs pentru Biroul de Achiziții Publice

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic-auxiliar și nedidactic vacante martie 2021, calendar concurs, bibliografie ingrijiitor, bibliografie muncitor calificat Birou Spații interioare, bibliografie muncitor calificat tâmplar, bibliografie muncitor calificat instalator, bibliografie muncitor calificat electrician, bibliografie muncitor necalificat Spații verzi, bibliografie muncitor calificat Stațiunea Pomicolă

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Stațiunea de Cercetare Pomicolă și Biroul Întreținere Spații Verzi

Rezultatele probei practice la concurs pentru Stațiunea de Cercetare Pomicolă și Biroul Întreținere Spații Verzi

Rezultate finale probă interviu la concurs pentru Stațiunea de Cercetare Pomicolă și Biroul Întreținere Spații Verzi

Rezultate finale la concurs pentru Stațiunea de Cercetare Pomicolă

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Biroul Reparații și Întreținere

Rezultatele probei practice la concurs pentru Biroul Reparații și Întreținere

Rezultate probă interviu la concurs pentru Biroul Reparații și Întreținere

Rezultate finale la concurs pentru Biroul Reparații și Întreținere

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Biroul Întreținere și Spații Interioare

Rezultatele probei practice la concurs pentru Biroul Întreținere și Spații Interioare

Rezultate probă interviu la concurs pentru Biroul Întreținere și Spații Interioare

Rezultate finale la concurs pentru Biroul Întreținere și Spații Interioare

Rezultatele soluționării contestației pentru postul de muncitor necalificat la Biroul Întreținere Spații Verzi

Rezultate finale proba practică pentru postul de muncitor necalificat la Biroul Întreținere Spații Verzi

Rezultate finale la concurs pentru postul de muncitor necalificat la Biroul Întreținere Spații Verzi

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic auxiliare/contractuale vacante martie 2021, calendar, bibliografie: Referent de Specialitate din cadrul Editurii Universității din Oradea, Referent de Specialitate din cadrul Biroului de Comunicare Universității din Oradea, Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Editura Universității din Oradea

Rezultate probă scrisă la concurs pentru Editura Universității din Oradea

Rezultate interviu la concurs pentru Editura Universității din Oradea

Rezultatul soluționării contestațiilor depuse pentru concurs la Editura Universității din Oradea

Rezultate finale la concurs pentru Editura Universității din Oradea

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Biroul de Comunicare

Rezultate probă scrisă la concurs pentru Biroul de Comunicare

Rezultatul soluționării contestației pentru postul de referent de specialitate(S) Biroul de Comunicare

Rezultate interviu la concurs pentru Biroul de Comunicare

Rezultatul soluționării contestației la interviu pentru postul de referent de specialitate(S) Biroul de Comunicare

Rezultate finale la concurs pentru Biroul de Comunicare


Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic auxiliare/contractuale vacante februarie 2020 calendarformular de înscriere doc/pdf, bibliografie: anexa 1anexa 2anexa 3 (bibliografie - Design Elements. Typogrphy Fundamentals)anexa 4, Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

Anunț privind reluarea procedurii de organizare și desfășurare a concursurilor publice de către Universitatea din Oradea în anunțul nr.1734/05.02.2020 pentru ocuparea posturilor contractuale pe perioadă nedeterminată

Anunț anulare concurs


Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic auxiliare/contractuale vacante noiembrie 2019 calendarformular de înscriere doc/pdf, bibliografie: anexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5, Anexa 6Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs

Rezultatele la soluționarea contestației privind selecția dosarelor de concurs

Rezultate finale proba practica si proba scrisa din 16.01.2020

Rezultate finale probă interviu din 22.01.2020

Centralizator rezultate finale concurs


Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic auxiliare/contractuale vacante iunie 2019 calendarformular de înscriere, bibliografie: anexa 1anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 5Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs

Rezultatele soluționării contestației depusă la selecția dosarelor de concurs

Rezultate finale proba practica si proba scrisa din 11.07.2019

Rezultate finale probă interviu din 16.07.2019

Rezultate finale din 19.07.2019


Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic auxiliare/contractuale vacante decembrie 2018 calendarformular de înscriere, bibliografie: anexa 1anexa 2Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

Rezultatele selecției dosarelor de concurs

Rezultate finale la proba scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale concurs


Promovare în grade și trepte profesionale


Arhivă - Concursuri pe posturi