Loading...
 
British EnglishRomână

Concursuri pentru ocuparea posturilor didactic-auxiliar și nedidactic

Anunț reluare concurs

Anunț suspendare concurs didactic auxiliar și nedidactic

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic-auxiliar și nedidactic vacante decembrie 2023, anexa 2anexa 3

Serviciul Administrativ - Birou Pază și Ordine - 3 posturi paznicRezultate probă scrisă concursRezultate probă interviuRezultat final concurs

                - Birou Întreținere Spații Interioare - 6 posturi îngrijitorRezultate proba practicaRezultate probă interviuRezultat final concurs

                  - Birou Întreținere Spații Verzi - 1 post muncitor calificatRezultate proba practicaRezultate probă interviuRezultat final concurs

Direcția Campus Sustenabil - Birou reparații și întreținere - 1 post muncitor calificat (electrician)

                                              - Birou Investiții și consolidări - 1 post Administrator patrimoniu (studii superioare)/ Rezultate probă scrisă concursRezultate probă interviuRezultat final concurs

Direcția Achiziții și aprovizionare - Birou achiziții publice1 post Administrator patrimoniu (studii superioare)/ Rezultate probă scrisă concurs/ Rezultate probă interviuRezultat final concurs

Direcția General Administrativă - Baza didactică Gaudeamus2 posturi (1 post îngrijitor și 1 post muncitor calificat)/ Rezultate proba practicaRezultate probă interviu muncitor calificatRezultate probă interviu îngrijitorRezultat final concurs muncitor calificat/îngrijitor

                                          - Serviciul Social - 2 posturi îngrijitorRezultate probă practicaRezultate probă interviuRezultate probă interviuRezultat final concurs

Stațiunea de Cercetre Dezvoltare Pomicola - Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Pomicola - 1 post muncitor calificat

Direcția Economică - Compartiment Control Financiar Preventiv - 1 post Administrator financiar (studii superioare)/ Rezultate probă scrisă concursRezultate probă interviuRezultat final concurs

Rezultatele selecției dosarelor depuse de candidați

 

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic-auxiliar și nedidactic vacante mai 2023, anexa 2anexa 3

Direcția Achiziții și Aprovizionare/Biroul Achiziții publice - 1 post Administrator patrimoniu cu studii superioare/ Rezultate probă scrisă concurs/ Rezultat final concurs

Serviciul Administrativ/Birou Pază și Ordine - 1 post paznic

Direcția Campus Sustenabil/Birou reparații și întreținere - 1 post muncitor calificat (electrician)

Centrul de Transfer Tehnologic - 1 post de Cercetător științific și 1 post de InginerRezultate probă scrisă concurs - Cercetător științific/Rezultate probă interviu - Cercetător științific/ Rezultat final concurs - Cercetător științific ,  Rezultate probă scrisă concurs - Inginer/ Rezultate probă interviu - Inginer/ Rezultat final concurs - Inginer

Facultatea de Științe Economice - 1 post de Laborant cu studii superioareRezultate probă scrisă concurs/ Rezultate probă interviuRezultat final concurs

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației - 1 post de SubinginerRezultate probă scrisă concurs/ Rezultate probă interviuRezultat final concurs

Stațiunea de Cercetare Pomicolă - 2 posturi de muncitor calificatRezultate probă scrisă concurs/ Rezultate probă interviuRezultat final concurs

Rezultatele selecției dosarelor depuse de candidați

 

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic-auxiliar și nedidactic vacante februarie 2023, anexa 2, anexa 3

Anunț anulare concurs post vacant

Anunț suspendare concurs post vacant

Rezultatele selecției dosarelor depuse de candidați

Rezultate probă scrisă

Rezultate contestații probă scrisă pentru ocuparea postului de Referent de specialitate studii superioare din cadrul Departamentului de Relații Internaționale/Birou Programe Internaționale și pentru postul de Referent de specialitate studii superioare din cadrul Editură

Rezultate probă interviu

Rezultate finale concurs

 

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic-auxiliar și nedidactic vacante iulie 2022calendar concurs, Bibliografie Administrator financiar - Compartimentul Control Financiar Preventiv, bibliografie Administrator financiar contabil - Serviciul Contabilitate, bibliografie Referent - BPCDI, bibliografie Secretar - Fac. Științe Economice, bibliografie Șofer - Birou Transport, bibliografie Referent - Departamentul de Relații Internaționale

Rezultatele selecției dosarelor depuse de candidați:  Compartimentul Control Financiar PreventivServiciul ContabilitateBPCDIFac. Științe EconomiceDepartamentul de Relații Internaționale

Rezultate probă scrisă din data de 11.07.2022: Compartimentul Control Financiar PreventivFac. Științe EconomiceDepartamentul de Relații InternaționaleServiciul Contabilitate

Rezultatul soluționării contestației depuse la Departamentul de Relații Internaționale

Rezultatul soluționării contestației depuse la Compartimentul Control Financiar Preventiv

Rezultate probă interviu Fac. Științe Economice

Rezultate finale concurs Fac. Științe Economice

 

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic-auxiliar și nedidactic vacante februarie 2022calendar concursbibliografie pentru postul de Secretar - Fac. de Științe Economicebibliografie pentru postul de Secretar - Fac. de Științe Socio-Umanebibliografie pentru postul de Secretar - Secretariatul pentru Studii Universitare de Doctoratbibliografie pentru postul de Laborant (poz. 3 și 10) - Fac. de Medicină și Farmacie, bibliografie pentru postul de Laborant (poz. 23) - Fac. de Medicină și Farmacie, bibliografie pentru postul de Laborant (poz. 42) - Fac. de Medicină și Farmacie, bibliografie pentru postul de Laborant (Dep. Biologie) - Fac. de Informatică și Științebibliografie pentru postul de Laborant (Dep. Chimie) - Fac. de Informatică și Științebibliografie pentru postul de Laborant - Fac. de Artebibliografie pentru postul de Informatician - Birou Producție Media și Aplicații IT SMIIT, bibliografie pentru postul de Informatician - Birou Administrare Rețele Date/Voce SMIITbibliografie pentru postul de Inginer (poz.2) - Birou Producție Media și Aplicații IT SMIITbibliografie pentru postul de Inginer (poz.3) - Birou Producție Media și Aplicații IT SMIIT 

Rezultatele selecției dosarelor depuse de candidați

Rezultate probă scrisă din data de 07.02.2022

Rezultate probă interviu

Rezultatul soluționării contestației din data de 16.02.2022

Rezultate finale concurs

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic-auxiliar și nedidactic vacante ianuarie 2022calendar concursbibliografie pentru postul de  Administrator Patrimoniu - Birou Achiziții Publicebibliografie pentru postul de  Șef Birou de Investiții, Consolidări și Reparațiibibliografie pentru postul de Administrator Patrimoniu - Biroul de Investiții, Consolidări și Reparații, bibliografie pentru postul de Administrator Patrimoniu - Birou Patrimoniubibliografie pentru postul de Administrator Patrimoniu - Compartiment Aprovizionare, bibliografie pentru postul de Administrator Patrimoniu - Serviciul Social

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați

Rezultate probă scrisă din data de 31.01.2022

Rezultate probă interviu din data de 04.02.2022

Rezultatul soluționării contestației pentru postul de Administrator Patrimoniu - Serviciul Social

Rezultate finale concurs

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic-auxiliar și nedidactic vacante decembrie 2021calendar concurs, precizări privind competențele profesionalebibliografie pentru postul de  Administrator Financiar - Direcța Economică, bibliografie pentru postul de  Muncitor calificat Electrician - DGA, bibliografie pentru postul de Administrator Patrimoniu - Biroul Transport DGA, bibliografie pentru postul de Șofer - Biroul Transport DGA, bibliografie pentru postul de Administrator Patrimoniu - Birou Spații Interioare DGA, bibliografie pentru postul de Ingrijitoare - Spații Interioare DGA, bibliografie pentru postul de Paznic - Biroul Pază și Ordine DGA 

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați

Rezultate probă scrisă și probă practică din data de 17.01.2022

Rezultate probă interviu din data de 21.01.2022

Rezultate finale concurs

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic-auxiliar și nedidactic vacante martie 2021calendar concursbibliografie Inginer 1 - Serviciul IT, bibliografie Inginer 2 - Serviciul ITbibliografie Tehnician - Serviciul IT,  bibliografie Inginer - GTS, bibliografie Laborant - FMF, bibliografie Secretar - Drept

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Serviciul de Management Integrat IT

Rezultatele probei scrise pentru postul vacant de tehnician din cadrul Serviciului de Management Integrat IT

Rezultate finale probă interviu pentru postul vacant de tehnician din cadrul Serviciului de Management Integrat IT

Rezultate finale concurs pentru postul de tehnician din cadrul Serviciului de Management Integrat IT

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru  Facultatea de Geografie, Turism și Sport

Rezultatele probei scrise pentru postul vacant de inginer de sistem la Facultatea de Geografie Turism și Sport

Rezultate finale probă interviu pentru postul vacant de inginer de sistem la Facultatea de Geografie Turism și Sport

Rezultate finale concurs pentru postul de inginer de sistem la Facultatea de Geografie Turism și Sport

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru  Facultatea de Medicină și Farmacie

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru  Facultatea de Drept

Rezultatele probei scrise pentru postul vacant de secretar (S) la Facultatea de Drept

Rezultate finale probă interviu la concurs pentru postul vacant de secretar (S) la Facultatea de Drept

Rezultate finale concurs pentru postul de secretar (S) la Facultatea de Drept

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic-auxiliar și nedidactic vacante martie 2021, calendar concurs, bibliografie Administrator patrimoniu - achiziții, bibliografie Administrator patrimoniu BICR - 1bibliografie Administrator patrimoniu BICR - 2bibliografie Administrator patrimoniu Spații verzi

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Biroul de Investiții, Consolidări și Reparații

Rezultatele probei scrise la concurs pentru Biroul de Investiții, Consolidări și Reparații

Rezultate finale probă interviu la concurs pentru Biroul de Investiții, Consolidări și Reparații

Rezultate finale concurs pentru Biroul de Investiții, Consolidări și Reparații

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Biroul de Întreținere Spații Verzi

Rezultatele probei scrise la concurs pentru Biroul de Întreținere Spații Verzi

Rezultatul soluționării contestației pentru postul de Administrator Patrimoniu (S) la Biroul Întreținere Spații Verzi

Rezultate finale probă interviu la concurs pentru Biroul de Întreținere Spații Verzi

Rezultate finale concurs pentru Biroul Întreținere Spații Verzi

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Biroul de Achiziții Publice

Rezultatele probei scrise la concurs pentru Biroul de Achiziții Publice

Rezultate finale probă interviu la concurs pentru Biroul de Achiziții Publice

Rezultate finale concurs pentru Biroul de Achiziții Publice

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic-auxiliar și nedidactic vacante martie 2021, calendar concurs, bibliografie ingrijiitor, bibliografie muncitor calificat Birou Spații interioare, bibliografie muncitor calificat tâmplar, bibliografie muncitor calificat instalator, bibliografie muncitor calificat electrician, bibliografie muncitor necalificat Spații verzi, bibliografie muncitor calificat Stațiunea Pomicolă

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Stațiunea de Cercetare Pomicolă și Biroul Întreținere Spații Verzi

Rezultatele probei practice la concurs pentru Stațiunea de Cercetare Pomicolă și Biroul Întreținere Spații Verzi

Rezultate finale probă interviu la concurs pentru Stațiunea de Cercetare Pomicolă și Biroul Întreținere Spații Verzi

Rezultate finale la concurs pentru Stațiunea de Cercetare Pomicolă

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Biroul Reparații și Întreținere

Rezultatele probei practice la concurs pentru Biroul Reparații și Întreținere

Rezultate probă interviu la concurs pentru Biroul Reparații și Întreținere

Rezultate finale la concurs pentru Biroul Reparații și Întreținere

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Biroul Întreținere și Spații Interioare

Rezultatele probei practice la concurs pentru Biroul Întreținere și Spații Interioare

Rezultate probă interviu la concurs pentru Biroul Întreținere și Spații Interioare

Rezultate finale la concurs pentru Biroul Întreținere și Spații Interioare

Rezultatele soluționării contestației pentru postul de muncitor necalificat la Biroul Întreținere Spații Verzi

Rezultate finale proba practică pentru postul de muncitor necalificat la Biroul Întreținere Spații Verzi

Rezultate finale la concurs pentru postul de muncitor necalificat la Biroul Întreținere Spații Verzi

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic auxiliare/contractuale vacante martie 2021, calendar, bibliografie: Referent de Specialitate din cadrul Editurii Universității din Oradea, Referent de Specialitate din cadrul Biroului de Comunicare Universității din Oradea, Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Editura Universității din Oradea

Rezultate probă scrisă la concurs pentru Editura Universității din Oradea

Rezultate interviu la concurs pentru Editura Universității din Oradea

Rezultatul soluționării contestațiilor depuse pentru concurs la Editura Universității din Oradea

Rezultate finale la concurs pentru Editura Universității din Oradea

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs pentru Biroul de Comunicare

Rezultate probă scrisă la concurs pentru Biroul de Comunicare

Rezultatul soluționării contestației pentru postul de referent de specialitate(S) Biroul de Comunicare

Rezultate interviu la concurs pentru Biroul de Comunicare

Rezultatul soluționării contestației la interviu pentru postul de referent de specialitate(S) Biroul de Comunicare

Rezultate finale la concurs pentru Biroul de Comunicare


Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic auxiliare/contractuale vacante februarie 2020 calendar, formular de înscriere doc/pdf, bibliografie: anexa 1anexa 2anexa 3 (bibliografie - Design Elements. Typogrphy Fundamentals), anexa 4Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

Anunț privind reluarea procedurii de organizare și desfășurare a concursurilor publice de către Universitatea din Oradea în anunțul nr.1734/05.02.2020 pentru ocuparea posturilor contractuale pe perioadă nedeterminată

Anunț anulare concurs


Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic auxiliare/contractuale vacante noiembrie 2019 calendar, formular de înscriere doc/pdf, bibliografie: anexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5, Anexa 6Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs

Rezultatele la soluționarea contestației privind selecția dosarelor de concurs

Rezultate finale proba practica si proba scrisa din 16.01.2020

Rezultate finale probă interviu din 22.01.2020

Centralizator rezultate finale concurs


Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic auxiliare/contractuale vacante iunie 2019 calendarformular de înscriere, bibliografie: anexa 1anexa 2, anexa 3, anexa 4, anexa 5Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

Rezultatele selecției dosarelor de concurs depuse de candidați la concurs

Rezultatele soluționării contestației depusă la selecția dosarelor de concurs

Rezultate finale proba practica si proba scrisa din 11.07.2019

Rezultate finale probă interviu din 16.07.2019

Rezultate finale din 19.07.2019


Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactic auxiliare/contractuale vacante decembrie 2018 calendarformular de înscriere, bibliografie: anexa 1anexa 2Regulament cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

Rezultatele selecției dosarelor de concurs

Rezultate finale la proba scrisă

Rezultate probă interviu

Rezultate finale concurs


Promovare în grade și trepte profesionale


Arhivă - Concursuri pe posturi