Loading...
 
British EnglishRomână

Concursuri pentru ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată

Concursuri posturi didactice - Asistent universitar - durată determinată, an universitar 2020/2021, semestrul I:

1. Regulament privind ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată

2. Ghid de desfășurare online a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante la Universitatea din Oradea, valabil pentru anul universitar 2020-2021

3. Anunț privind concursul pentru posturile de asistent universitar pe durată determinată

4. Calendar concurs

5. Cerere de înscriere (formular)

6. Acord și informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formular)

7. Cerințe minime posturi Facultatea de Medicină și Farmacie

8. Tematica și bibliografia: 

Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură, Departamentul de Arhitectură și Construcții: Asist. univ. poz. 33; Asist. univ. poz. 34; Asist. univ. poz. 37

Facultatea de Informatică și Științe, Departament de Biologie: Asist. univ. poz. 19

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, Departamentul de Electronică și Telecomunicații: Asist. univ. poz. 24

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică, Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule: Asist. univ. poz. 22

Facultate de Medicină și Farmacie

     Departamentul de Discipline Preclinice: Asist. univ. poz. 58; Asist. univ. poz. 59; Asist. univ. poz. 61; Asist. univ. poz. 62; Asist. univ. poz. 64

    Departamentul de Medicină Dentară Asist. univ. poz. 48; Asist. univ. poz. 49; Asist. univ. poz. 55; Asist. univ. poz. 56

    Departamentul de Discipline ChirurgicaleAsist. univ. poz. 71; Asist. univ. poz. 77; Asist. univ. poz. 79; Asist. univ. poz. 81; Asist. univ. poz. 82; Asist. univ. poz. 83; Asist. univ. poz. 85; Asist. univ. poz. 86

 

Concurs posturi didactice - Asistent universitar - durată determinată, an universitar 2019/2020, semestrul I:

1. Regulament privind ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată

2. Anunț privind posturi de Asistent durată determinată

3. Calendar concurs

4. Cerere de înscriere

5. Bibliografie/Tematica/Specializarea postului: Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură Facultatea de Medicină și Farmacie ( Departament Discipline MedicaleDepartament Discipline PrecliniceDepartament Discipline ChirurgicaleDepartament Discipline MorfologiceDepartament Discipline Psiho-neuroștiințe și Recuprare); Facultatea de Ingineri Managerială și Tehnologică

6. Anunț Birou juridic avizare cereri de înscriere

 

Concurs posturi didactice - Asistent universitar - durată determinată, an universitar 2018/2019, semestrul I:

1. Regulament privind ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată

2. Anunț privind posturi de Asistent durată determinată

3. Calendar concurs

4. Cerere de înscriere

5. Bibliografie/Tematica/Specializarea postului: Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură (Anunț cu privire la data, locul și ora desfășurării concursului);  Facultatea de Medicină și Farmacie ( Departament Discipline MedicaleDepartamentul de Medicină DentarăDepartament Discipline PrecliniceDepartament Discipline ChirurgicaleDepartament Discipline Morfologice)

6. Lista candidaților care nu au obținut aviz juridic

 

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată, an universitar 2017/2018 sem.IRegulamentul privind ocuparea posturilor de asistent universitarcalendarformular înscriere, bibliografie: anexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5anexa 6anexa 7lista candidaților care nu au obținut aviz juridic

 

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată 2016-2017 (noiembrie)Regulamentul privind ocuparea posturilor de asistent universitarcalendarformular înscriere

Facultatea de Arte - tematică și bibliografieraport comisie

Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură - tematică și bibliografieraport comisie

Facultatea de Geografie, Turism și Sport - bibliografieraport comisie

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației - tematică și bibliografieraport comisie

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial - tematică și bibliografieraport comisie și rezultate

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică - tematică și bibliografieraport comisierezultate

Facultatea de Medicină și Farmacie - tematică și bibliografiepost 42 Medicină Dentară - raport comisie și rezultatepost 51 Discipline Preclinice - raport comisie și rezultatepost 52 Discipline Preclinice - raport comisie și rezultatepost 55 Discipline Preclinice - raport comisie și rezultatepost 55 Discipline Chirurgicale - raport comisie și rezultatepost 56 Discipline Chirurgicale - raport comisie și rezultatepost 56 Discipline Medicale - raport comisie și rezultate

 

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată 2016-2017 (octombrie)Regulamentul privind ocuparea posturilor de asistent universitarcalendarformular înscrieretematică și bibliografie Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitecturăbibliografie Facultatea de Geografie, Turism și Sporttematică și bibliografie Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologicătematică și bibliografie Facultatea de Medicină și Farmacie

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată - Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică - februarie 2016calendarformular înscriereanexa1anexa2

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată - Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării - februarie 2016calendarformular înscriereanexa

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată - Facultatea de Arte - ianuarie-februarie2016calendarformular înscriereanexa

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată - Facultatea de Medicină și Farmacie - ianuarie-februarie 2016calendarformular înscriereanexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5anexa 6anexa 7