Loading...
 
British EnglishRomână

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice

Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superior

Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante in Universitatea din Oradea 

Contest methodology for vacant teaching and research positions at the University of Oradea 

Cerere de înscriere la concurs (formular)

Acord și informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formular)

Lista documentelor din dosarul de concurs (formular)

Declaraţie incompatibilitate Legea 199-2023 și Carta UO (formular)

Criteriile privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante

Ordinul nr.6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare 

Anexele nr. 1-35 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare din 20.12.2016 

Anul universitar 2023-2024, semestrul II

Anul universitar 2023-2024, semestrul I

Anul universitar 2022-2023, semestrul II

Anul universitar 2022-2023, semestrul I

Anul universitar 2021-2022, semestrul II

Anul universitar 2021-2022, semestrul I

Anul universitar 2020-2021, semestrul II

Anul universitar 2020-2021, semestrul I

Anul universitar 2019-2020, semestrul II

Anul universitar 2019-2020, semestrul I

Anul universitar 2018-2019, semestrul II

Anul universitar 2018-2019, semestru I

Anul universitar 2017-2018, semestrul I

Anul universitar 2016-2017, semestrul II

Anul universitar 2016-2017, semestrul I

Anul universitar 2015-2016, semestrul II

Anul universitar 2015-2016, semestrul I

Anul universitar 2014-2015, semestrul II

Anul universitar 2014-2015, semestrul I

Anul universitar 2013-2014, semestrul II

Anul universitar 2012-2013, semestrul II

Anul universitar 2012-2013, semestrul I

 

Concurs public pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) pentru mandatul 2020-2024 - anunţmetodologiecalendar, MO nr. 866/22.12.2020, Anunț privind modalitatea de desfășurare a concursului de Director CSUD, cerere, Ordin abilitare, CV, fișă verificare, plan managerial, raport

Concurs pentru ocuparea postului vacant de cercetător proiect SURFINDER - fișa postuluibibliografierezultate selecție dosare de concursrezultate finale - proba scrisărezultate finale - proba interviucentralizator rezultate finale

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Director General Administrativ - Universitatea din Oradea - anunţmetodologiecalendarbibliografietematicăformular de înscriererezultate selecție dosare înscriererezultate proba scrisărezultat contestațierezultate finale interviurezultate finale

Concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea, mandat 2017-2020 - anunţmetodologiecalendar, candidat prof.univ.dr. Radu-Cătălin Țarcă cerereCVfișă îndeplinire standarderaport

Concurs public pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) pentru mandatul partial 2013-2016 - anunţmetodologierezultat concurs