Loading...
 
British EnglishRomână

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice

Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din invatamantul superiorModificare 2013Modificare 2018.

Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante in Universitatea din Oradea 

Lista documente din dosarul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante

Declaraţie pe proprie răspundere - Legea nr.1/2011

Criteriile privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante, începând cu anul universitar 2017-2018

Ordinul nr.6129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare - valabil începând cu 01.10.2017

Anexele nr. 1-35 la Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare din 20.12.2016 - valabil începând cu 01.10.2017

Anul universitar 2018-2019, semestrul II

Anul universitar 2018-2019, semestru I

Anul universitar 2017-2018, semestrul I

Anul universitar 2016-2017, semestrul II

Anul universitar 2016-2017, semestrul I

Anul universitar 2015-2016, semestrul II

Anul universitar 2015-2016, semestrul I

Anul universitar 2014-2015, semestrul II

Anul universitar 2014-2015, semestrul I

Anul universitar 2013-2014, semestrul II

Anul universitar 2012-2013, semestrul II

Anul universitar 2012-2013, semestrul I

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant de cercetător proiect SURFINDER - fișa postuluibibliografierezultate selecție dosare de concursrezultate finale - proba scrisărezultate finale - proba interviucentralizator rezultate finale

 

Concurs posturi didactice - Asistent universitar - durată determinată, an universitar 2018/2019, semestrul I:

1. Regulament privind ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă determinată

2. Anunț privind posturi de Asistent durată determinată

3. Calendar concurs

4. Cerere de înscriere

5. Bibliografie/Tematica/Specializarea postului: Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură (Anunț cu privire la data, locul și ora desfășurării concursului);  Facultatea de Medicină și Farmacie ( Departament Discipline MedicaleDepartamentul de Medicină DentarăDepartament Discipline PrecliniceDepartament Discipline ChirurgicaleDepartament Discipline Morfologice)

6. Lista candidaților care nu au obținut aviz juridic

 

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată, an universitar 2017/2018 sem.IRegulamentul privind ocuparea posturilor de asistent universitarcalendarformular înscriere, bibliografie: anexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5anexa 6anexa 7lista candidaților care nu au obținut aviz juridic

 

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată 2016-2017 (noiembrie)Regulamentul privind ocuparea posturilor de asistent universitarcalendarformular înscriere

Facultatea de Arte - tematică și bibliografieraport comisie

Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură - tematică și bibliografieraport comisie

Facultatea de Geografie, Turism și Sport - bibliografieraport comisie

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației - tematică și bibliografieraport comisie

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial - tematică și bibliografieraport comisie și rezultate

Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică - tematică și bibliografieraport comisierezultate

Facultatea de Medicină și Farmacie - tematică și bibliografiepost 42 Medicină Dentară - raport comisie și rezultatepost 51 Discipline Preclinice - raport comisie și rezultatepost 52 Discipline Preclinice - raport comisie și rezultatepost 55 Discipline Preclinice - raport comisie și rezultatepost 55 Discipline Chirurgicale - raport comisie și rezultatepost 56 Discipline Chirurgicale - raport comisie și rezultatepost 56 Discipline Medicale - raport comisie și rezultate

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Director General Administrativ - Universitatea din Oradea - anunţmetodologiecalendarbibliografietematicăformular de înscriererezultate selecție dosare înscriererezultate proba scrisărezultat contestațierezultate finale interviurezultate finale

Concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat I.O.S.U.D. - Universitatea din Oradea, mandat 2017-2020 - anunţmetodologiecalendar, candidat prof.univ.dr. Radu-Cătălin Țarcă cerereCVfișă îndeplinire standarderaport

Concurs public pentru ocuparea funcţiei de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) pentru mandatul partial 2013-2016 - anunţmetodologierezultat concurs

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată 2016-2017 (octombrie)Regulamentul privind ocuparea posturilor de asistent universitarcalendarformular înscrieretematică și bibliografie Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitecturăbibliografie Facultatea de Geografie, Turism și Sporttematică și bibliografie Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologicătematică și bibliografie Facultatea de Medicină și Farmacie

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată - Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică - februarie 2016calendarformular înscriereanexa1anexa2

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată - Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării - februarie 2016calendarformular înscriereanexa

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată - Facultatea de Arte - ianuarie-februarie2016calendarformular înscriereanexa

Concurs posturi didactice - asistent universitar - durată determinată - Facultatea de Medicină și Farmacie - ianuarie-februarie 2016calendarformular înscriereanexa 1anexa 2anexa 3anexa 4anexa 5anexa 6anexa 7