Loading...
 
British EnglishRomână

HURO-0802-012_af-NGNI-UDUO

Managementul cercetarii  »  Structural and Cohesion Funds  »  CBC-HURO  »  Institutionale-HURO  »  HURO-0802-012_af-NGNI-UDUO

 

HURO UE

 

Despre Proiect

Proiectul "Integrarea reţelelor universităţilor din Oradea şi Debrecen prin conexiuni de mare viteză de noua generaţieHURO/0802/012_ AF, Acronim – NGNI-UDUO este implementat prin intermediul programului de finanţare Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007. Ideea acestui proiect a apărut în urma identificării unor nevoi şi provocări comune, rezultat al organizării unor grupuri de lucru pentru evaluarea activităţilor şi definirea parametrilor atat pentru Universitatea din Debrecen, cât şi pentru Universitatea din Oradea.  

 

Parteneri

 

Universitatea din Debrecen – în calitate de Partener Lider

Adresa: Egyetem tér 1, Debrecen, Ungaria

 

 

Universitatea din Oradea – în calitate de Partner de Proiect

Adresa: Str. Universităţii nr. 1, Oradea, România

 

Relevanţa acestui parteneriat rezidă din colaborări anterioare între cele două instituţii, proximitatea geografică, provocări şi nevoi comune şi o experienţă notabilă în implementarea proiectelor.  

 

Durata Proiectului

Proiectul s-a extins pe perioada cuprinsă între 05/2011 – 11/2012  

 

Obiective

Obiectivul general al proiectului se rezumă la intensificarea cooperării la nivel inter –universitar, diminuarea rolului frontierelor şi îmbunătăţirea accesului la informaţie. Proiectul urmăreşte atingerea unor obiective specifice precum:

 

 • Cooperarea dintre diferitele organe şi organizaţii aparţinătoare celor două instituţii implicate realizată prin intermediul unui sistem modern de comunicare;
 • Organizarea de evenimente comune realizate pe o interfaţă de comunicare accesibilă pe internet;
 • Procesul educaţional desfăşurat de un sistem modern de infocomunicare;

   

 

Concret, prin intermediul acestui proiect, se doreşte îmbunătăţirea accesului persoanelor din zona de frontieră la echipamente IT, sprijinirea iniţiativelor comune prin intermediul reţelei IT ce conectează cele două instituţii.  

 

Activităţi

Pachetul de activităţi 0 – Activităţi de pregătire

În cadrul acestui pachet au fost realizate activităţii premergătoare implementării proiectului propriu – zis. Acest pachet a cuprins următoarele subactivităţi:

 • Evaluarea şi definirea parametrilor
 • Analiza şi crearea conceptului tehnic
 • Studiu de fezabilitate – elaborarea proiectului

 

Pachetul de activităţi 1 – Managementul Proiectului

Acest pachet prevede activităţi de coordonare a întregului proiect, include activităţi de monitorizare şi evaluare. Acest pachet este divizat în următoarele subactivităţi:

 • Coordonare Proiect
 • Management Financiar
 • Asigurarea Calităţii

 

Pachetul de activităţi 2 – Activităţi de Comunicare

Acest pachet urmăreşte asigurarea vizibilităţii şi a programului HURO CBC 2007 – 2013 prin intermediul următoarelor subactivităţi:

 • Asigurarea comunicării online
 • Informare pe alte canle

 

Pachetul de activităţi 3 – Achiziţia publică şi instalarea legăturii dedicate de comunicare

Acest pachet cuprinde derularea procesului de achiziţie publică pentru toate echipamentele şi serviciile necesare implementării proiectului, pregătirea condiţiilor de instalare tehnică şi instalarea propriu-zisă. Acest pachet constă în următoarele subactivităţi:

 • Derularea procesului de achiziţie publică
 • Elaborarea planurilor
 • Instalarea echipamentelor
 • Asigurarea securităţii reţelei
 • Integrarea IT

 

Pachetul de activităţi 4 – Modernizarea infrastructurii locale din Oradea

Acest pachet prevede revizuirea reţelei locale existente prin upgradarea reţelei optice, precum şi configurarea echipamentelor de reţea LAN adecvate. Realizarea acestui pachet de activităţi presupune îndeplinirea următoarelor subactivităţi:

 • Instalarea reţelei de cablu optic
 • Instalarea reţelei debază

 

Pachetul de activităţi 5 – Instalarea sistemului EDUROAM

Acest pachet urmăreşte accesarea sistemului EDUROAM pe scară largă. Realizarea pachetului de activităţi prevede realizarea următoarelor subactivităţi:

 • Pregătirea EDUROAM
 • Instalarea reţelei wireless
 • Activarea sistemului EDUROAM

   

Pachetul de activităţi 6 – Dezvoltarea sistemului de ip-telefonie

Legătura dintre cele două universităţi va fi concretizată şi finalizată prin instalarea sistemului de telefonie Call Manger. Pachetul final de activităţi este compus din:

 • Instalare Call Manger
 • Instalate Client Side
 • Educaţie

 

Evenimente

Acest proiect a fost promovat îndeosebi în mediul academic prin intermediul evenimentelor susţinute.  

 

Concluzii

Proiectul propus va conduce la îmbunătăţirea semnificativă a colaborării dintre Universitatea din Oradea şi Universitatea din Debrecen. Cooperarea dintre cele două instituţii partnere va avea la baza un sistem informatic şi telefonic performant menit să încurajeze iniţiative comune şi distribuirea cunoştinţelor. Sistemul realizat va asigura cooperarea dintre cele două instituţii facilitând cooperarea socială, economică prin integrarea participanţilor în mod direct cu ajutorul unor tehnologii eficiente.

 

Click aici pentru traducerea in maghiara

 Contact

Birou Programe si Proiecte CDI
Cladire Rectorat, Etaj IV, Sala D 402
Tel:   +40 0259 408216/408189
dbococi@uoradea.ro

Disclaimer UE

Conținutul acestei pagini de web nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.