Loading...
 
British EnglishRomână

Centre de cercetare

Managementul cercetarii  »  Entități de cercetare  »  Centre de cercetare
 
 

          Centre de Cercetare

(Rapoarte de autoevaluare, Infrastructura)


 Centre de cercetare instituționale
                        
 Centru sub egida Academiei Române
             Centrul de studii interdisciplinare - CSI-SD
 Centre recunoscute instituțional
             Centrul Național de cercetări Geotermale - CNCG - RAE, Infrastructura
                    
       Facultatea de Arte 
             Centrul de Cercetare și Creație Artistică - CCCA - RAEInfrastructura
       Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură 
             Centrul de Cercetare - Tehnologii Moderne pentru o dezvoltare durabilă - TMDD 
       Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial
             Centrul de Cercetare - Managementul Proceselor Energetice - CCMPE - RAE, Infrastructura 
             ECO - Sisteme de Inginerie și Management - Impact și Dezvoltare - RAE, Infrastructura
       Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației
             Centrul de Cercetare și Inginerie Tehnologică în Conversia energiei Electromagnetice - CCITCEE - RAE, Infrastructura
             Centrul de cercetare în tehnologia informației, electronică și automatică - CCTIEA - RAEInfrastructura
      Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică
             Centrul de Cercetare în Inginerie Integrată și Tehnologii Avansate - CCIITA     
      Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării
             Institutul de Studii Euroregionale - ISER
            Centrul de studii interdisciplinare - CSI - RAEInfrastructura
             Centrul de cercetare a istoriei evreilor „Eva Heyman” - CCIE
      Facultatea de Geografie, Turism și Sport
             Centrul de Studii și Analize Teritoriale - CSAT - RAEInfrastructura
             Centrul de Cercetare pentru performanță umană - CCPU - RAE, Infrastructura
      Facultatea de Litere
             Centrul de Cercetare a schimbărilor culturale naționale în contextul globalizării - CCSCNCG - RAE, Infrastructura
     Facultatea de Medicină și Farmacie 
             Centrul de cercetări în științe medicale, farmaceutice și medicină dentară - CCFMD - RAE, Infrastructura
     Facultatea de Protecția Mediului
             Centrul de cercetare Interdisciplinar în Bioeconomie- CCIB - RAE, Infrastructura
             Centrul de cercetare a sistemelor biotehnice, ecologice și silvice - CCSBES - RAE, Infrastructura
             Centrul de Cercetare Intrerdisciplinar de Dezvoltare Rurală - CCIDRO - RAE, Infrastructura
     Facultatea de Informatică și Științe
             Centru de Cercetare Științe Naturale aplicate - CCSNA - RAE, Infrastructura
             Centrul de Cercetare în Analiza Matematică Aplicată și Informatică Teoretică - CCAMAIT - RAE, Infrastructura
     Facultatea de Științe Economice
            Centrul de Cercetare pentru Competitivitate și Dezvoltare Durabilă - CCCDD - RAE, Infrastructura
     Facultatea de Drept
            Centrul de Cercetare în Științe Juridice și Administrative - CCSJA - RAE, Infrastructura
     Facultatea de Științe Socio-Umane
            Centrul de Cercetare în Psihologie Aplicată - CCPA - RAE, Infrastructura
            Centrul de Studii asupra Transformărilor Sociale - CSTS - RAE, Infrastructura
     Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman
            Centrul de Studii Teologice Interdisciplinare - CSTI - RAE, Infrastructura
     DPPPD 
            Centrul de Cercetări Interdisciplinare Educație-Cultură-Societate-CCIECS - RAE, Ifrastructura 
 

  Managementul Cercetării

Contact

Birou Programe si Proiecte CDI
Cladire Rectorat, Etaj IV, Sala D 402
Tel:   +40 0259 408216/408189
dbococi@uoradea.ro