Loading...
 
British EnglishRomână

Grundtvig

Relatii Internationale  »  Arhivă R.I.  »  Lifelong Learning  »  Grundtvig

Programul Grundtvig este centrat pe nevoile de predare și învățare ale beneficiarilor procesului educațional implicați în educarea adulților și cursuri educaționale „alternative”, precum și pe organizarea și prestarea acestor servicii. Acesta ajută la dezvoltarea sectorului educației adulților și la facilitarea accesului persoanelor la experiențe de învățare, mai ales în alte state europene.

 

Obiective

Scopurile principale ale programului Grundtvig au în vedere următoarele:

·      Creșterea numărului de persoane implicate în educația adulților la 25.000 până în 2013 și ameliorarea calității experienței acestora, fie că se află în țara de origine sau în străinătate

·      Îmbunătățirea condițiilor mobilității, astfel ca, până în anul 2013, 7.000 de persoane să beneficieze de educația adulților în străinătate; 

·      Ameliorarea calitativă și cantitativă a cooperării între organizațiile din domeniul educației adulților;

·      Dezvoltarea inovativă a educației adulților și a practicilor manageriale și încurajarea implementării sale la o scară cât mai mare; 

·      Asigurarea accesului persoanelor marginalizate la educația adulților, în special a persoanelor vârstnice și a celor care au obținut doar calificări de bază;

·      Sprijinirea conținutului, serviciilor și practicilor educaționale inovative bazate pe ICT.

 

Cum se candidează: 
Descentralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenția Națională.

 

Descriere acțiune:

Informații suplimentare în fișele programului  (cu clic pe denumire)

Ateliere Grundtvig

Formare continuă

Proiecte voluntariat

Stagii asistenți

Vizite pregătitoare

Vizite și schimburi

Măsuri însoțitoare

Parteneriate învățare

Proiecte multilaterale

Rețele multilaterale

și pe paginile:

EACEA: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/grundtvig_en.htm

ANPCDEFP: http://www.llp-ro.ro/?d=46Contact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro