Loading...
 
British EnglishRomână

Tempus

Relatii Internationale  »  Arhivă R.I.  »  Tempus

Tempus sprijină modernizarea învățământului superior și pune bazele cooperării între statele din jurul Uniunii Europene. Creat în 1990, această schemă cuprinde în prezent 27 de state din Balcanii de Vest, Europa de Est și Asia Centrală, nordul Africii și Orientul Mijlociu.

Tempus finanțează două tipuri de acțiuni:

·     Proiecte comune: parteneriate între instituții de învățământ superior din statele Uniunii Europene și țările partenere. Acestea pot dezvolta, moderniza și disemina noi curriculumuri, metode de predare sau material, precum și creșterea asigurării calității și a managementului în instituțiile de învățământ superior.

·     Măsuri structurale: dezvoltarea și reformarea instituțiilor de învățământ superior și a sistemelor din statele partenere; creșterea calității și relevanței și a convergenței cu evoluțiile din Uniunea Europeană.

Cum se candidează: 
Centralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

 

Descriere acțiune:

Informații suplimentare sunt disponibile pe pagina Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură: http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/tempus_en.htm

 

Apel proiecte 2013 : http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2012/call_eacea_35_2012_en.phpContact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro