Loading...
 
British EnglishRomână

Burse

Rezultate finale privind acoradarea Burselor de internship universitar pentru sem. II an universitar 2017-2018 (beneficiarii acestor burse sa vină la Secretariat Prorector SSV - conf.univ.dr. Ligia BURTĂ, cladirea Rectoratului, etaj IV, pentru ridicarea Contractului de beneficiar de Bursă Internship Universitar BIU)

Rezultatele finale privind evaluarea și repartizarea Burselor de internship universitar/Anexa 1

ANUNȚ:

 În atenția CANDIDAȚILOR pentru Bursa INTERSHIP UNIVERSITAR  (BIU)
        Întâlnirile se vor derula în data de 04.04.2018 în intervalul orar 11:00 - 14:00 și 16:00-19:00 în Sala C.A. (Consiliul de Administrație) corp A.
        Timpul acordat va fi 20 minute pentru fiecare candidat conform programului atașat în Anexa.
        Avem rugămintea de a fi disponibili pe telefon în caz de solicitare.

        Succes tuturor!

ANUNȚ: - Criterii pentru acordarea de bursă internship universitar

              - Calendar

              - Cerere aplicare bursă internship universitar

Rezultate preliminare privind evaluarea dosarelor depuse pentru acordarea Burselor de internship universitar

Lista studenților care nu au ridicat bursele în intervalul 2014-01.10.2017 - studenții sunt rugați să se prezinte la Biroul Taxe pentru ridicarea sumelor aferente

Regulament de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din Universitatea din Oradea

Metodologie privind stabilirea fondului de burse pentru studenții Universității din Oradea începând cu semestrul II al anului universitar 2016/2017

Ordinul nr.3392/2017Criteriile generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă din 27.02.2017

TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea burselor de ajutor social ocazional pentru semestrul I, an universitar 2016-2017

TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea burselor ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive pentru semestrul I, an universitar 2016-2017

Calendar plată burse octombrie-decembrie 2016

Tabel nominal cuprinzând repartizarea burselor de performanţă pentru anul universitar 2016-2017

Tabel nominal cu studenții doctoranzi care au obținut bursa din fonduri proprii ale Universității din Oradea pentru anul universitar 2016-2017

Burse de reprezentare pe plan sportiv pentru anul universitar 2016-2017

 

Comisia de acordare a burselor pe Universitate pentru anul universitar 2016-2017

Informare acordare burse ajutor social 2016-2017cerere

Informare acordare burse de performanță 2016-2017cerere

 

Pentru oferta de burse prin programul de mobilitati Erasmus, clic AICI.

Categoriile de burse, modalităţile şi documentele necesare accesării lor sunt menţionate în Regulamentul de acordare a burselor pentru studenți și în Regulamentul de acordare a burselor de susținere pe plan sportiv pentru studenții UO, studii de licență, masterat și doctorat legitimați la AS FC UO