Încărcare....
 
British EnglishRomână

Burse

Criteriile generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă din 27.02.2017

Ordinul nr.3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă

TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea burselor de ajutor social ocazional pentru semestrul I, an universitar 2016-2017

TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea burselor ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive pentru semestrul I, an universitar 2016-2017

Calendar plată burse octombrie-decembrie 2016

Tabel nominal cuprinzând repartizarea burselor de performanţă pentru anul universitar 2016-2017

Tabel nominal cu studenții doctoranzi care au obținut bursa din fonduri proprii ale Universității din Oradea pentru anul universitar 2016-2017

Burse de reprezentare pe plan sportiv pentru anul universitar 2016-2017

 

Comisia de acordare a burselor pe Universitate pentru anul universitar 2016-2017

Informare acordare burse ajutor social 2016-2017cerere

Informare acordare burse de performanță 2016-2017cerere

 

Pentru oferta de burse prin programul de mobilitati Erasmus, clic AICI.

Categoriile de burse, modalităţile şi documentele necesare accesării lor sunt menţionate în Regulamentul de acordare a burselor pentru studenți și în Regulamentul de acordare a burselor de susținere pe plan sportiv pentru studenții UO, studii de licență, masterat și doctorat legitimați la AS FC UO.

 
Modalități de acces la burse și alte mijloace de finanțare

Bursa de performanţă

 • se atribuie din fonduri proprii, studenţilor începând cu anul al II lea de studii (licenţă, masterat) pentru un an universitar. Universitatea din Oradea acordă anual 10 burse de performanţă.
 • dosarele pentru obţinerea bursei de performanţă se depun la secretariatul prorectorului responsabil managementul problemelor studenţeşti şi sociale, Clădirea rectoratului, et. III, tel: 0259-408184, până în ultima săptămână a lunii octombrie din anul universitar curent.

Bursa de merit

 • se acordă studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură  în ordinea descrescătoare a mediilor generale (examene, verificări, proiecte - potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care solicită bursa. 

Bursa de studiu

 • se acordă în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură în cadrul specializărilor, liniilor şi anilor de studii după atribuirea burselor de merit, în ordinea descrescătoare a mediilor generale (examene, verificări, proiecte - potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de examene premergătoare semestrului în care solicită bursa.

Bursa de ajutor social poate avea caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru universitar) sau ocazional (de cel mult două ori pe an universitar)

 • pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la învăţământul de zi, care nu beneficiază de bursă de studiu sau bursă de merit, în ordinea de prioritate stabilită mai jos:

a) orfani de ambii părinți și centrul de plasament;

b) orfani de un părinte;

c) cazurile medicale (Anexa 2 la H.G. 558/1998, art.8c): studenți bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astmă bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular;

d) studenții a căror familie nu a realizat nici un venit în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii;

e) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni consecutive anterioare depunerii cererii un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie.

 • se acordă bursa socială şi studenţilor integralişti din instituţiile de învăţământ superior de stat care atestă calitatea lor ori a unuia din părinţi de luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau de  Erou  martir  cu  una  din  menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României.
 • pentru  obţinerea  burselor  sociale,  studenţii  depun actele justificative menționate în Regulamentul de burse, în  termen  de  15  zile  de  la  începerea  semestrelor, la secretariatele facultăţilor / departamentelor.
 • Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda studenţilor orfani, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor proveniţi din centrele de plasament sau case de tip familial, a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul mediu pe economie.
 • pentru obţinerea unei burse de ajutor social ocazional studenţii vor depune cerere şi acte justificative menționate în Regulamentul de burse la secretariatul Prorectorului responsabil cu probleme sociale şi studenţi în termen de 15 zile de la data anunţării acordării acestei categorii de bursă.
 • bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se acordă o dată pe semestru. Se poate acorda aceluiaşi student de 2 ori în decursul unui an universitar. Numărul de burse acordat este 10.

Bursă ocazională pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive

 • pentru obţinerea acestei categorii de bursă studenţii vor depune cerere şi acte justificative la secretariatul prorectorului responsabil cu probleme sociale şi studenţi în termen de 15 zile de la data anunţării acordării acestei categorii de bursă.
 • Rezultatele obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive trebuie să fie aferente semestrului în care se acordă bursa. Se poate acorda aceluiaşi student de 2 ori în decursul unui an universitar. Numărul de burse acordate este 10.


Cine este online

9 utilizatori online