Încărcare....
 
British EnglishRomână

Burse

Vă aducem la cunoştinţă că a fost finalizată procedura de alocare a burselor aferente semestrului II, an universitar 2016 - 2017.

Prin urmare, bursele corespunzătoare lunilor februarie, martie, aprilie, mai  2017 (semestrul II, an universitar 2016 - 2017) vor fi platite în următorul interval:

24 mai - bursele aferente lunii februarie;
25 mai - bursele aferente lunii martie;
26 mai - bursele aferente lunii aprilie;
29 mai - bursele aferente lunii mai.

Studenţii beneficiari de burse sunt rugaţi să se asigure că au comunicat secretariatului facultăţii contul bancar în care bursele vor fi virate.

Prorector Servicii Stdenţeşti şi Vizibilitate,

Conf.univ.dr. Olivia Ligia Burtă

 

Metodologie privind stabilirea fondului de burse pentru studenții Universității din Oradea începând cu semestrul II al anului universitar 2016/2017

Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din Universitatea din Oradea, învățământ cu frecvență, valabil începând cu semestrul II an 2016-2017

Criteriile generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă din 27.02.2017

Ordinul nr.3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă

TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea burselor de ajutor social ocazional pentru semestrul I, an universitar 2016-2017

TABEL NOMINAL cuprinzând repartizarea burselor ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive pentru semestrul I, an universitar 2016-2017

Calendar plată burse octombrie-decembrie 2016

Tabel nominal cuprinzând repartizarea burselor de performanţă pentru anul universitar 2016-2017

Tabel nominal cu studenții doctoranzi care au obținut bursa din fonduri proprii ale Universității din Oradea pentru anul universitar 2016-2017

Burse de reprezentare pe plan sportiv pentru anul universitar 2016-2017

 

Comisia de acordare a burselor pe Universitate pentru anul universitar 2016-2017

Informare acordare burse ajutor social 2016-2017cerere

Informare acordare burse de performanță 2016-2017cerere

 

Pentru oferta de burse prin programul de mobilitati Erasmus, clic AICI.

Categoriile de burse, modalităţile şi documentele necesare accesării lor sunt menţionate în Regulamentul de acordare a burselor pentru studenți și în Regulamentul de acordare a burselor de susținere pe plan sportiv pentru studenții UO, studii de licență, masterat și doctorat legitimați la AS FC UOCine este online

19 utilizatori online