Loading...
 
British EnglishRomână

Comenius

Relatii Internationale  »  Arhivă R.I.  »  Lifelong Learning  »  Comenius

Programul Comenius este centrat pe toate nivelurile educației școlare, de la nivel preșcolar, până la nivelul gimnazial și liceal. Acesta este relevant pentru toți cei implicați în educația școlară : în principal elevii și profesorii, dar și autoritățile locale, reprezentanții asociațiilor de părinți, organizații non-guvernamentale, instituțiile de formare a personalului didactic și universitățile.

 

Priorități

În prezent, programul are ca priorități principale următoarele domenii:

·      Motivarea abilităților de învățare și învățare de a învăța;

·      Competențe cheie: îmbunătățirea învățării de limbi străine, alfabetizare, creșterea atractivității științei și consolidarea creativității și inovației;

·      Conținutul digital și serviciile educaționale; 

·      Managementul școlilor; 

·      Abordarea dezavantajelor socio-economice și reducerea abandonului școlar timpuriu; 

·      Participarea la activități sportive; 

·      Învățarea diferitelor grupuri de elevi; 

·      Învățarea timpurie și preșcolară.

 

Cum se candidează: 
Descentralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenția Națională.

 

Descriere acțiune:

Informații suplimentare în fișele programului  (cu clic pe denumire)

Asistenți Comenius

Comenius eTwinning

Mobilitate Comenius

Parteneriate multilaterale Comenius

Parteneriate școlare bilaterale Comenius

Parteneriate Regio

Priorități naționale parteneriate școlare

Instituții eligibile Regio

și pe paginile:

EACEA: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/comenius_en.htm

ANPCDEFP: http://www.llp-ro.ro/?d=41Contact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro