Loading...
 
British EnglishRomână

Despre noi

Relatii Internationale  »  Despre noi

Image                                                               Image  

 

 

 Departamentul de Relatii Internationale

Tel.: 0259/408.181
Email: dri at uoradea.ro, cburan at uoradea.ro

Birou Programe Internationale

Tel.: 0259/408.183
Email: erasmus at uoradea.ro

 

Departamentul de Relații Internaționale are rolul de a asigura deschiderea internațională a Universității din Oradea, de a promova mobilitățile de studenți, cadre didactice și nedidactice și cercetători și de a sprijini inițiativele de proiecte internaționale în cadrul programelor Erasmus+ și CEEPUS.

Departamentul de Relații Internaționale are următoarele atribuții:

  • Încheierea de acorduri de colaborare cu parteneri din străinătate;
  • Oferirea de informații potențialilor parteneri din străinătate;
  • Promovarea programelor de mobilități (Erasmus, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc.);
  • Consilierea studenților și a cadrelor didactice și nedidactice înainte, în timpul și la întoarcerea din mobilități internaționale;
  • Promovarea internațională a ofertei de studiu a universității, în vederea atragerii de studenți străini;
  • Sprijinirea inițiativelor de proiecte internaționale cu finanțare europeană;
  • Elaborarea și tipărirea de materiale promoționale pentru studenții Erasmus și internaționali.

Erasmus Incoming Students

 Contact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro