Loading...
 
British EnglishRomână

Reglementari

Relatii Internationale  »  Reglementari

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Departamentului de Relații Internaționale, anexa 1, anexa 2

 

Studenți străini:

Legea nr. 316/2006 pentru completarea art. 5 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată și a art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor din alte țări care studiază pe cont propriu în România

Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, modificată prin Legea nr. 270/2011

Legea nr. 1/2010 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană

Hotărârea nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii, medicii aflați la specializare și cursanții aflați la stagii de specializare/perfecționare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român care studiază în instituții și unități de învățământ de stat din România

Ordonanța nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană

OMECTS nr. 3223/8.02.2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate publicat în Monitorul Oficial nr. 118/16.02.2012

OMECTS nr. 3677/04.04.2012 privind echivalarea și recunoașterea actelor de studii obținute în străinătate, care nu corespund celor trei cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România, publicat în Monitorul Oficial nr. 244/2012

OMECTS nr. 6000/2012  privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini din state terțe UE în învățământul de stat și particular din România

Foreigners Admission Methodology 2017

Metodologie privind admiterea și școlarizarea cetățenilor străinicompletare

Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul universitar 2017-2018 din 17.03.2017

Metodologia de școlarizare a tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate în învățământul din România în anul școlar/universitar 2012-2013 (http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/17412)

Metodologia de echivalare și recunoaștere a perioadelor de studii (HS 12/09.07.2012)

Nota scrisoare de acceptare la studii

Metodologie privind admiterea și școlarizarea cetățenilor stăini începând cu anul universitar 2018-2019

 

Programul Erasmus+ 2021-2027

Erasmus+ Charter 2021-2027

Policy Statement

Ghidul ECTS

Regulament privind implementarea programului Erasmus+, începând cu luna iulie 2023

Regulament privind implementarea programului Erasmus+, începând cu luna februarie 2023

     Regulament privind implementarea programului Erasmus+, începând cu anul 2022

Regulament privind implementarea programului Erasmus+, modificare 1, modificare 2

Procedura pentru recunoașterea creditelor obținute în alte instituții de învățământ superior prin mobilități de scurtă durată

 

REGLEMENTĂRI ANTERIOARE

Programul Erasmus+ 2014-2020

Erasmus+ Charter 2014-2020

Policy Statement

Procedura Erasmus+

Programul Lifelong Learning:

Erasmus Charter 2007-2013

Erasmus Policy Statement

Ghidul ECTS

Procedura de implementare a Programului Lifelong Learning

Regulament privind recunoașterea perioadelor de studiu și/sau plasament efectuate de către studenți în cadrul programului Erasmus

Procedura pentru recunoașterea creditelor obținute în alte instituții de învățământ superior prin mobilități de scurtă duratăContact

Departamentul de Relații Internaționale
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea
Tel:   +40 259-408183
Fax:   +40 259-467642
dri@uoradea.ro