Loading...
 
British EnglishRomână

Structura Senatului

Președintele Senatului Universității din Oradea

Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ - CV, mesajul președintelui Senatului

E-mail: senat.președinte@uoradea.ro

Telefon: 0259/408114

Coordonează întreaga activitate a Senatului universitar

 

Vicepreședintele Senatului Universității din Oradea

Prof.univ.dr. Victoria BOGDAN

E-mail vbogdan@uoradea.ro

 

Cancelar general al Senatului Universitatii din Oradea

Conf.univ.dr. Ioan Constantin ȚARCĂ

E-mail  nelut@uoradea.ro

 

Membrii Senatului Universitar noiembrie 2021 (în ordinea alfabetică)

Membrii Senatului Universitar noiembrie 2021 (pe facultăți)

Componența comisiilor permanente la data de 01.11.2021

 

Membrii Senatului Universitar mai 2021 (în ordinea alfabetică)

Membrii Senatului Universitar mai 2021 (pe facultăți)

Componența comisiilor permanente și de specialitate (mai 2021)

 

Componența comisiilor permanente la data de 28.09.2020

Componența comisiilor permanente la data de 20.07.2020

Componența comisiilor permanente la data de 18.05.2020

Președinți Comisii Senat 28.09.2020

 

Președinți Comisii Senat 27.04.2020

Membrii Senatului Universitar în mandatul 2020-2024 (cadre didactice și studenți)

Membrii Senatului Universitar în mandatul 2020-2024 (pe facultăți)


Membrii Senatului Universitar în mandatul 2016-2020 (în ordinea alfabetică)

Membrii Senatului Universitar în mandatul 2016-2020 (pe facultăți)

Membrii Senatului Universitar în mandatul 2012-2016 (cadre didactice și studenți)

Componența comisiilor permanente și de specialitate

 

 
 

Comisii permanente:

1. Comisia de Buget-Finanțe; președinte: pronf.univ.dr. Victoria BOGDAN, e-mail vbogdan@uoradea.roprocedura de lucru, regulament de organizare și funcționare

2. Comisia pentru Cercetare Științifică și Relații Internaționale; președinte: prof.univ.dr. Marcel Gavril ROȘCA, e-mail mrosca@uoradea.ro, procedura de lucruregulament de organizare și funcționareregulament de organizare și funcționareregulament de organizare și funcționare

3. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii; președinte: conf.univ.dr. Simona Aurelia BODOG, e-mail simonabodog@gmail.comprocedura de lucruregulament de organizare și funcționare

4. Comisia de Învățământ; președinte: conf.univ.dr. Livia BANDICI, e-mail lbandici@uoradea.ro, procedura de lucruregulament de organizare și funcționare

5. Comisia de Reglementare și Comunicare; președinte: conf.univ.dr. Claudia Simona TIMOFTE, e-mail clau_timofte at yahoo.comregulament de organizare și funcționare

6. Comisia pentru Studenți și Probleme Sociale: președinte: lect.univ.dr. Alina Carmen BRIHAN, e-mail alina_brihan@yahoo.com, procedura de lucruregulament de organizare și funcționareregulament de organizare și funcționare

7. Comisia pentru valorificarea și administrarea patrimoniului; președinte: ș.l.dr. Maria POP, e-mail pop.maria.ria@gmail.com, procedura de lucru, regulament de organizare și funcționare