Loading...
 
British EnglishRomână

Structura Senatului

Președintele Senatului Universității din Oradea

Conf.univ.dr. Vasile-Aurel CĂUȘ - CV, mesajul președintelui Senatului

E-mail: senat.președinte@uoradea.ro

Telefon: 0259/408114

Coordonează întreaga activitate a Senatului universitar

 

Vicepreședintele Senatului Universității din Oradea

Prof.univ.dr. Victoria BOGDAN

E-mail vbogdan@uoradea.ro

 

Cancelar general al Senatului Universitatii din Oradea

Conf.univ.dr. Ioan Constantin ȚARCĂ

E-mail  nelut@uoradea.ro

 

Membrii Senatului Universitar octombrie 2023 (în ordinea alfabetică)

Membrii Senatului Universitar octombrie 2023 (pe facultăți)

Componența comisiilor permanente octombrie 2023

 

 

Comisii permanente:

1. Comisia de Buget-Finanțe; președinte: pronf.univ.dr. Victoria BOGDAN, e-mail vbogdan@uoradea.roprocedura de lucru, regulament de organizare și funcționare

2. Comisia pentru Cercetare Științifică și Relații Internaționale; președinte: prof.univ.dr. Marcel Gavril ROȘCA, e-mail mrosca@uoradea.ro, procedura de lucruregulament de organizare și funcționareregulament de organizare și funcționareregulament de organizare și funcționare

3. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii; președinte: conf.univ.dr. Simona Aurelia BODOG, e-mail simonabodog@gmail.comprocedura de lucruregulament de organizare și funcționare

4. Comisia de Învățământ; președinte: conf.univ.dr. Livia BANDICI, e-mail lbandici@uoradea.ro, procedura de lucruregulament de organizare și funcționare

5. Comisia de Reglementare și Comunicare; președinte: conf.univ.dr. Claudia Simona TIMOFTE, e-mail clau_timofte at yahoo.comregulament de organizare și funcționare

6. Comisia pentru Studenți și Probleme Sociale: președinte: lect.univ.dr. Alina Carmen BRIHAN, e-mail alina_brihan@yahoo.com, procedura de lucruregulament de organizare și funcționareregulament de organizare și funcționare

7. Comisia pentru valorificarea și administrarea patrimoniului; președinte: ș.l.dr. Maria POP, e-mail pop.maria.ria@gmail.com, procedura de lucru, regulament de organizare și funcționare

 

ARHIVĂ