Loading...
 
British EnglishRomână

Structura Senatului

Președintele Senatului Universității din Oradea

Prof.univ.dr. Sorin CURILĂ - CVmesajul președintelui Senatului

E-mail: senat.președinte@uoradea.ro

Telefon: 0259/408114

Coordonează întreaga activitate a Senatului universitar

 

Vicepreședintele Senatului Universității din Oradea

Prof.univ.dr. Cristian GRAVA

E-mail: cgrava@uoradea.ro

Coordonează domeniile: Cercetare Ştiinţifică, Învăţământ

 

Cancelar general al Senatului Universitatii din Oradea

Prof.univ.dr. Daniel PAȘCA

E-mail: dpasca@uoradea.ro

Coordonează domeniile: Valorificarea şi Administrarea Patrimoniului, Comunicarea

 

Membrii Senatului Universitar în mandatul 2016-2020 (în ordinea alfabetică)

Membrii Senatului Universitar în mandatul 2016-2020 (pe facultăți)

Membrii Senatului Universitar în mandatul 2012-2016 (cadre didactice și studenți)

Componența comisiilor permanante și de specialitate

 

Comisii permanente si de specialitate:

1. Comisia de Buget-Finanțe; președinte: prof.univ.dr. Victoria BOGDAN, e-mail vicbogdan@yahoo.com, procedura de lucru, regulament de organizare și funcționare

2. Comisia de Cercetare Științifică; președinte: conf.univ.dr. Simona-Ioana VICAȘ, e-mail sim_vicas@yahoo.com, procedura de lucruregulament de organizare și funcționare

3. Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii; președinte: prof.univ.dr. Nicu-Cornel SABĂU, e-mail nsabau@uoradea.roprocedura de lucruregulament de organizare și funcționare

4. Comisia de Învățământ; președinte: conf.univ.dr. Simona-Aurelia BODOG, e-mail simonabodog@gmail.com, procedura de lucruregulament de organizare și funcționare

5. Comisia pentru Probleme Sociale și Studenți: președinte: conf.univ.dr. Luminița ȘOPRONI, e-mail lsoproni@uoradea.ro, procedura de lucruregulament de organizare și funcționare

6. Comisia de Relații Internaționale și Interne; președinte: prof.univ.dr. Mariana-Eugenia MUREȘAN, e-mail marianamur2002@yahoo.com, procedura de lucruregulament de organizare și funcționare

7. Comisia pentru valorificarea și administrarea patrimoniului; președinte: lector.dr. Stefan HERCHI, e-mail stefan.herchi@gmail.com, procedura de lucru, regulament de organizare și funcționare

8. Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial intern; președinte: prof.univ.dr. Daniel-Laurențiu BĂDULESCU, e-mail daniel.badulescu@gmail.com, procedura de lucruregulament de organizare și funcționare